загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок № 26 - 8 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 8 » Українська мова 5 клас. Урок № 26
15:56
Українська мова 5 клас. Урок № 26
Урок 26. Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь будувати висловлення типу роздуму, розповідати короткі історії 

Мета: 
- навчальна: закріплювати знання учнів про другорядні члени речення; вміння визначати другорядні члени речення; виділяти умовними позначками; 
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом, уміння
будувати висловлювання типу роздуму, розповідати короткі історії; 
- виховна: виховувати любов до рідного краю, шанобливе ставлення до його історії. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія, географія, українознавство. Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Орфографічна розминка
►  Запишіть, уставляючи пропущені букви. Поясніть орфограми. Історія ж..ве в наш..й мові, в наш..й пісні. Слово доносить нам
з гл..бини ст..літь пристрасті, рад.хті, сподіванки й горе наш..х предків.
Творчий диктант
►  Поширте запропоновані речення: а)додатком
Два століття козаки захищали ... Запорозькі козаки були сміливими ...
б) означенням
... воїни славилися на багато країн.
Як ... лицарі, захищали Україну козаки.
в) обставиною Запорожці одягалися ... Козаки завжди поводили себе ...
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Робота в групах
►  Підготуйте розповідь про один із членів речення (1-ша група — підмет, 2-га група — присудок, 3-тя група — додаток, 4-та група — означення, 5-та група — обставина) за планом:
1. На які питання відповідає?
2.  Що означає?
3. Якими частинами мови частіше виражається?
4. Умовні позначки.
►  У наведених реченнях знайдіть той член речення, про який ви розповідали. Проілюструйте свою розповідь прикладами.
Іде запорожець на ярмарок. Одяг на ньому аж сяє. Шапка на запорожцеві оксамитна. За козаком їде декілька вершників. Попереду на довгогривому коні сидить сивий козак з вусами. На боці висить черкеська шабля. Козак тримається по-молодецькому.
Самостійна робота
►  Виділіть головні та другорядні члени в кожному реченні.
1. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Т. Шевченко). 2. Усе буйніше розквітала весна. 3. Пропливають зорі України над моїм розчиненим вікном (В. Сосюра). 4. Пролісок пробив листок торішній (М. Рильський). 5. Веселе сонечко ховалось у веселих хмарах весняних (Т. Шевченко).
Робота в парах
►  Визначте відмінок кожного іменника. Підкресліть усі іменники як члени речення. Зробіть висновок про зв'язок відмінка та синтаксичної функції іменників.
1. Небо заступило хмари (А. Шиян). 2. Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ! (В. Симоненко) 3. Дівчата підібрали викопані буряки (О. Донченко). 4. Дороги веселі пливуть повз оселі (М. Стельмах). 5. Біль породжує гнів. 6. Пиріг пече мати. 7. Учень виконує завдання.
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Творча робота
►  Складіть висловлювання з теми «Чому необхідно знати свою історію».
►  Зробіть синтаксичний розбір першого та останнього речень свого висловлювання.
Усна робота
►  Розкажіть коротку історію про своє місто (село).
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
Графічна робота
►  Складіть схеми вказаних речень.
1. Явори посадила сестра при дорозі (За Т. Шевченком). 2. У полі холод став відчутнішим (/. Вільде). 3. Незабаром сюди мав прийти учитель (Ю. Мушкетпик). 4. На підлозі бавились дітки. 5. Дніпро — найбільша ріка України. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз (М. Коцюбинський).
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Підготуйте усну монологічну розповідь «Головні та другорядні члени речення».
ДОДАТОК ДО УРОКУ
Самостійна робота
►  Спишіть текст. Підкресліть члени речення. Поясніть правопис виділених слів.
Ніч. У садах витьохкують солов'ї. І наче у сні стоять у білому цвітінні яблуні та груші. У повноводному Дніпрі купається молодий місяць.
Тестування
►  Виберіть правильну відповідь.
1.  Яке речення є поширеним? А Пливуть хмари.
Б Він став лікарем.
В Ожили степи широкі.
2.  Яке речення є непоширеним? А Маленький дощ накрапає. Б Бродять тумани біля ріки. В Завдання було цікавим.
3.  Яке речення є розповідним? А Ти відпочив добре вчора? Б У степу все мовчить.
В Здай, будь ласка, зошит.
4.  Яке речення є питальним?
А Чарівний світ пливе переді мною.
Б Розкажи цю казку.
В  Чому ти не зателефонував мені?
5.  Яке речення є спонукальним? А Вивчіть це правило.
Б Де ти був учора? В  Чудова новина!
6.  Яке речення є розповідним і окличним? А Весна була радісна!
Б Чому ти не виконав завдання?! В Вивчи уроки.

 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 5935 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть