загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок № 56. Контрольна робота № 4 - 16 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 16 » Українська мова 5 клас. Урок № 56. Контрольна робота № 4
15:23
Українська мова 5 клас. Урок № 56. Контрольна робота № 4
Урок № 56. Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання)

Мета: 
- навчальна: перевірити знання учнів із теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»; 
- розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання;
працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички; 
- виховна: виховувати любов до мови. Внутрішньопредметні зв'язки: орфоепія, фонетика, орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції). Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.
III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
I варіант
Завдання 1—8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1.  Позначте звуки, які є спільними для слів яблучко, щасливий, листячко, пішачок:
А  [а], [ч], [й];
Б  [а], [ч], [л];
В  [а], [ч];
Г   [а],[к].[ч].
2.  Позначте рядок, у якому всі слова правильно поділені для переносу:
А  мі-сто, міс-то, ліс-ок, пар-та;
Б  хо-джу, пі-джак, від-дзвеніти, за-світло;
В  о-рел, кри-латий, до-звілля, ви-хід;
Г   буль-йон, ку-ку-руд-за, міль-йон, оа-зис.
3.  Позначте рядок, у якому кількість звуків і букв однакова: 
А ясність, щедрість, святковий, щирість;
Б яблуко, парта, їдальня, щастя;
В ліжко, джерельний, здоров'я, жанр;
Г  олень, читання, джаз, дитина;
4.  Позначте слово, у якому кількість звуків і букв не збігається: 
А щавель;
Б зв'язок; 
В пакунок; 
Г надземний.
5. Позначте рядок, у якому всі слова не можна переносити з рядка в рядок:
А їжа, єнот, явір, мить; 
Б ялина, тиша, шаль, тюль; 
В рояль, баян. Яків, мрія, ясний. 
Г  ясен, єгер, доля, сіль.
6.  Позначте рядок слів, у яких наголошений перший склад: 
А книжки, бички, доріжки, кохання;
Б мати, ліки, ознака, тиша;
В босий, срібло, легко, кухонний;
Г  синій, зелений, диво, добре.
7.  Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає правильну вимову:
А просьба [прбс'ба]; 
Б береговий [береговий];
В пісня [піс'на]; 
Г  учишся [учес'а].
8.  Позначте рядок, у якому букви л, ю, є позначають два звуки: 
А краєзнавчий, боєць, куля, портьєра;
Б малювати, п'єса, куля, м'ята; 
В юрта, в'язати, переїхати, віяло; 
Г  їдальня, м'ясо, заєць, кар'єра.
►  Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.
9.  Установіть відповідність між словом та його характеристикою:
1   щабель;                   А На одну букву більше, ніж звуків.
2   джміль;                    Б На дві букви більше, ніж звуків.
3   біль;                         В Кількість букв і звуків однакова.
4   явір.                         Г   На два звуки більше, ніж букв.
Д На один звук більше, ніж букв

II варіант
►  Завдання 1—8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1.  Позначте звуки, які є спільними для слів молотьба, боротьба, дьоготь, дядько:
А [о], [т]; Б [о], [д]; В [а], [о], [д]; Г [а], [о].
2. Позначте рядок, у якому під час перенесення слів допущено помилки:
А зас-віт-ло, прек-рас-ний, ход-жу, сид-жу; 
Б ви-вчи-ти, ща-стя, брат-ство, тво-ри-ти;
В іс-то-рич-ний, під-за-лис-тий, пів-яблука, мав-пя-чий; 
Г   пів-пор-ції, тьмяний, в'я-за-ти, швид-кіс-ний.
3.  Позначте рядок, у якому кількість букв і звуків різна: 
А ясність, щирість, щабель, Гуцульщина;
Б генерал, книжка, рясний, пюре;
В щастя, дзвякнути, пір'їна, солом'яний;
Г   платня, мавпеня, порося, черепаха.
4.  Позначте слово, у якому кількість букв і звуків збігається: 
А янтар;
Б хлопець; 
В промінь; 
Г  щавель.
5.  Позначте рядок, у якому всі слова можна переносити з рядка в рядок:
А тюль, шаль, сіль, ясен;
Б тиша, щастя, радість, книга;
В явір, мить, єнот, їжа.
Г  один, стіл, стань, моя.
6.  Позначте рядок слів, у яких наголошений останній склад: 
А верба, кропива, дочка, петля;
Б дошка, кицька, подруга, розвідка;
В решето, спина, середина, олень;
Г український, вимова, кілометр, кулінарія.
7.  Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає неправильну вимову:
А  [молот'ба];
Б  [пас:а];
В  [бород'ба];
Г  [радіст'].
8.  Позначте рядок, у якому букви л, /о, є позначають один звук: 
А морквяний, пір'я, м'ята, яблуко;
Б під'їзд, жаб'ячий, інтерв'ю, зв'язок; 
В мавпячий, медвяний, пюре, буряк; 
Г пів'юрти, рясний, сузір'я, тьмяний.
► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.
9. Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою:
1   дзьоб;                   А У слові на один звук більше, ніж букв.
2   ящик;                   Б У слові на один звук менше, ніж букв.
3   рояль;                  В  У слові на два звуки менше, ніж букв.
4   галька.                 Г  У слові однакова кількість букв і звуків.
Д У слові на два звуки більше, ніж букв.

Оцінювання контрольного тесту
IV. ПІДСУМОК УРОКУ Рефлексія
►  Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 13326 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть