загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 60. Позначення на письмі ненаголошених [є], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів - 20 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 20 » Українська мова 5 клас. Урок 60. Позначення на письмі ненаголошених [є], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів
17:42
Українська мова 5 клас. Урок 60. Позначення на письмі ненаголошених [є], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів


Мета: 
- навчальна: поглибити знання про способи визначення написання не-
наголошених голосних, що не перевіряються наголосом; 
- розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, фонематичний слух; 
- виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення, свідоме ставлення до читання. Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення. Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість. Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК ШКОЛЯРІВ
Бліцопитування
▼ Як вимовлямо голосні звуки під наголосом?
▼ Що змінюється, коли голосні стають ненаголошеними?
▼ Чи всі голосні в ненаголошеній позиції можуть вимовлятися з наближенням до інших голосних? 
▼ Як таке наближення позначається на письмі?
Підготовча вправа (увесь клас)
►  Поділіть слова на склади і знайдіть «зайве» слово в кожному рядку.
1. Гуска, курка, півень, гусеня, качка, зяблик.
2. Ромашка, волошка, троянда, лілея, мак.
3. Коза, кінь, свиня, кицька, вівця.
4. Березень, квітень, травень, червень, липень.
►  Підкресліть у словах ненаголошені голосні.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Лінгвістичний аналіз
►  Запишіть фонетичною транскрипцією слова.
Роблю, земля, зошит, тому, котик, береза, зозуля, середина, минати, цьому, півень, зима.
►  Перевірте за орфоепічним словником транскрипцію виділених слів.
Класифікація слів відповідно до правил написання
►  Запишіть слова, вставляючи пропущені букви у три колонки: 1) ті, у яких написання голосних перевіряється наголосом; 2) ті, у яких написання голосних відповідає іншим правилам; 3) словникові слова.
Л..сток, дер..во, оз..ро, х..жак, кр..вий, спер..ду, шел..ест, кр..м..з-ний, нал..вати, хлоп..ць, з..мувати, р..бро, л..міш, г..н..рал, в..тр.. валий, д..вак, мистецтво, н..діля, тр..мати, српанок, т..пер, плакати, п..р..мога, к..л..ми, в..т..ран, п..ріг, трав..нь.
►  Сформулюйте правила, за якими пишемо слова другої колонки.
►  3 виділеними словами складіть речення.
►  Спишіть текст, ставлячи на місці крапок пропущені літери є або и. Поясніть, за якими правилами ви це робили.
►  Прочитайте текст уголос, звертаючи особливу увагу на вимову ненаголошених голосних.
►  У чому полягає особливість вимови виділених слів?
Школа — це насамп.-ред ч..тання: вдумл..ве, зос..редж..не, таке, що захоплює розум і срце, індивідуальне ч..тання, ч..тання як творчий процес, у якому уч..нь наповнює слово пристрастю свого серця — він або захоплюється красою, благородством, моральною вел..ччю, або ж п..р..живає почуття обурення, презирства, непр..м.. ренності. Тому вважаємо завданням в..ликої ваги —відкрити перед учнями дивовижний світ книжок (За Б. Сухомлинським). 
► Поясніть постановку тире в першому реченні.
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда
▼ У якому розділі науки про мову вивчають правила написання слів із ненаголошеними голосними?
▼  Яка наука виробляє правила вимови звуків?
▼  Який словник дає довідки про вимову звуків?
Тестове завдання
► Установіть відповідність між написанням слів та визначенням способу перевірки. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою:
1   Вимпел.
2   Голубка.
3   Пелена.
4   Зупинити.
5   Рівень.
А Можна змінити форму слова.
Б Можна дібрати спільнокореневе слово.
В У сполученнях -єре-, -еле-.
Г Ненаголошений звук випадає.
Д Словникове слово.
Фізкультхвилинка
► Чи є у віршику слова, що пишуться за повтореними сьогодні правилами?
Ми писали, ми трудились, Наші руки вже стомились, А щоб гарно написати, Треба пальці розім'яти. Руки кілька раз тряхнемо І писати знов почнемо, Відпочивши дружно враз, Приступив до праці клас.
Скоромовки
Ой був собі коточок, Украв собі клубочок Та й сховався в куточок.
***
Ой, збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритки Маргаритка у дворі.
***
Пиляв Пилип поліна з лип, притупив пилку Пилип.
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
Рефлексія
▼ Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?
▼ Чия відповідь вам сподобалась найбільше?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Вивчіть скоромовку: Кричав Архип, Архип охрип. Не треба Ар-хипу кричати до хрипу.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3111 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть