загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 66. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків - 13 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 13 » Українська мова 5 клас. Урок 66. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
14:50
Українська мова 5 клас. Урок 66. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків


Мета: 
- навчальна: навчити евфонічних правил, пояснити закони уподібнення
звуків української мови; 
- розвивальна: розвивати фонематичний слух, мовне чуття, пам'ять,
увагу; 
- виховна: виховання загальнолюдських цінностей: поваги, доброти, допомоги. Внутрішньол редметні зв'язки: лексикологія, орфографія, мова і мовлення. Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість, культура. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Перевірка домашнього завдання (вибірково)
►  Відтворіть підготовлену скоромовку: Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм ґелґочуть, що й воїш скакати хочуть.
►  Поясніть, чим відрізняється вимова початкових приголосних звуків у виділених словах.
Підготовча вправа
►  Прочитайте уважно текст. Доберіть до нього заголовок. Текст 1
Вдихати повітря через ніс слід вільно, безшумно.
Починати говорити можна тоді, коли в легені взято достатньо повітря (з незначним надлишком), що необхідне для виголошення частини речення. Це позбавить від «позачергового» вдиху, який порушує плавність і ритм мовлення, спричиняє його уривчастість.
Текст 2
Не допускати повного звільнення легенів від повітря. Це призведе до фальцетів.
Текст З
Витрачати повітря економно й рівномірно, використовуючи кожну природну зупинку в мовленні для дозбирування запасу повітря в легені.
Текст 4
Памятати, що від глибини вдиху залежить сила видиху, отже і сила звучання голосу.
Текст 5
Вдихати й видихати повітря слід безшумно, непомітно для слухача, оскільки якісний звук утворюється спокійним струменем повітря.
Умови, за яких дихання під час мовлення буде правильним, забезпечуються систематичним тренуванням (За Н.Д. Бабич).
►  У виділених словах назвіть голосні звуки. Поясніть правила їх вимови. Чи є в цих словах букви, що позначають два звуки? Якщо два голосні звуки знаходяться поряд, чи впливають вони один на одного, змінюючи вимову? Знайдіть приклад серед виділених слів.
►  З'ясуйте за тлумачним словником значення слова фальцет.
►  Поміркуйте, чи дотримуєте ви зазначених вимог у власному мовленні.
Бесіда
- Як поділяються приголосні звуки?
- Які знаки письма використовують для позначення м'яких і твердих приголосних?
- Як у фонетичній транскрипції позначають напІвпом'якшення приголосних?
- За допомогою якого знака передають довготу звука?
- Чим відрізняється позначення одного звука, що передається двома літерами, від позначення двох окремих звуків, які передаються цими ж літерами?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Робота з таблицею
►  Уважно роздивіться таблицю. Прочитайте правила, прокоментуйте приклади до них.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Спостереження над мовним матеріалом
►  Прочитайте виразно скоромовки.
►  Запишіть фонетичною транскрипцією виділені слова, скориставшись правилами уподібнення і таблицею «Складні випадки уподібнення».
Творчий діалог
►  Прочитайте текст за ролями, дотримуючи правил вимови звуків. Уявіть учасників цієї ситуації, опишіть їх.
ПРОСТО БАБУСЯ 
Вулицею йшли хлопчик і дівчинка. А попереду йшла бабуся. Було дуже слизько. Бабуся посковзнулася і впала.
—  Потримай мої книжки! — крикнув хлопчик, віддав дівчинці свій портфель і кинувся допомагати бабусі підвестися.
Коли за декілька хвилин хлопчик повернувся, дівчинка запитала його:
—  Це твоя бабуся?
—  Ні,— відповів хлопчик.
—  Мама? — здивувалася подружка. -Ні!
—  Хто ж, тітка? Чи знайома?
—  Та ні ж бо, ні! — усміхаючись сказав хлопчик.— Це просто бабуся (За В. Осєєвою).
►  Як би ви поводилися в схожій ситуації? Як можна пояснити дівчинці вчинок хлопчика?
►  Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Чи відбувається в них уподібнення приголосних?
Скоромовки
Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню: «Ти не вмієш так, як я — так, як ти, не вмію я».
На полиці в коробиці Півкороваю і паляниця.
На річці Лука спіймав рака в рукави.
Загадки
У вимові завжди чисті Звуки ми ще й голосисті. Небагато нас, а все ж Без нас слова не складеш.
(Голосні звуки)
Я один в сім'ї такий. Кажуть, надто вже м'який. Хоч мовчун, та не дивак. В слові я — не зайвий знак.
Це усі повинні знати: Нас не можна роз'єднати. Відрізняємось ми чим? -Літер дві, а звук — один.
ІДж, дз)
(Знак м'якшення)
VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Пошуково-дослідна робота
►  Поясніть, на яке правило української орфоепії дібрані приклади:
1. Сніг. 2. Вогко. 3. Просьба. 4. Помиляєшся. 5. Київ. в. (На) дошці. 7. Розповісти. 8. Перевір. 9. Дзеркало. 10. Родзинка. 11. Борщ. 12. Сіллю. 13. Ґрунт. 14. Гроно.
►  На які правила вимови приголосних звуків відсутні слова-при-клади?
►  Якщо впишете в клітинки слова, у яких відбувається уподібнення приголосних, з'ясуєте, за допомогою чого можуть творитися звуки.
Творча робота
► Для запам'ятовування слів з приголосними, що уподібнюються, утворіть асоціативні пари за зразком.
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Творче завдання: цими звуками позначене одне з понять фонетики: 
[а], [р], [п], [ц], [і], [й], [т], [н], [с], [к], [и], спробуйте його відновити (транскрипція). Складіть із цих звуків якомога більше інших слів. Звуки в словах можна повторювати.
►  Вивчіть скоромовку На покоси впали роси. Не бряжчать об жито коси.
Зразок: екзамен — Костя на екзамені, футбол — турнір з футболу. Навчається, смієшся, на річці.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 8387 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть