загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 67. Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення - 13 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 13 » Українська мова 5 клас. Урок 67. Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
15:31
Українська мова 5 клас. Урок 67. Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення


Мета:
- навчальна: надати знання учнями про спрощення приголосних; формувати орфографічні й орфоепічні вміння;
- розвивальна: розвивати навички слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення; навички виразного читання; розвивати логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
-  виховна: виховувати повагу до сім'ї, родини, Батьківщини. Внутрішньопредметні зв'язки: фразеологія, орфографія, орфоепія, пунктуація.
Міжпредметні зв'язки: мова, література, культура, мистецтво. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Спостереження над мовним матеріалом 
► Послухайте прислів'я. Чи можна стверджувати, що вони об'єднані однією темою?
►  Запишіть прислів'я, поділивши слова па склади. Визначте, у якому із прислів'їв складів найбільше, у якому — найменше. 1. Сім'я міцна — горе плачеі (8) 2. До свого роду — хоч через воду.
(10) 3. Нащо клад, коли в сім'ї лад. (8)
►  Поясніть розділові знаки в останньому прислів'ї. Підготовча вправа
►  Доберіть до запропонованих слів спільнокореневі. Порівняйте їхню вимову й написання. Що ви помітили?
Виїзд, радість, сердечний, блиск, піст.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
► Ознайомтесь із таблицею, сформулюйте правило спрощення в групах приголосних.
Повне спрощення (тобто в усному мовленні та на письмі) відбувається: 1) при відмінюванні й творенні слів (коли до наявних звукосполучень [жд], [зд], [ст], [рд], [сл] додається звук [н], [л], [ц], середні [д], [т| випадають):
ж(д)н з(д)н с(т)н с (т) л с(т)ц
р(д)ц
с(л)н
тиждень — тижні, тижнями
проїзд — виїзний, обїзпий,
якість — якісний; честь — чесний
лестощі — облесливий, улесливість
містити — місце, місцевість
серденько — серце, серцевина (давньор. Сьрдгце)
масло      масний, Масниця
2) у групах приголосних зк, ск (при творенні дієслів із суфіксом -ну- та закінченням -є випадає [к]):
з (к) н            брязк — брязнуло, брязнути, брязне
с (к) н            тиск — тиснуло, тиснути, тисне
Винятки (спрощення не відбувається): 1) в українських словах:
стл стн стс скн
кістлявий, пестливий, хвастливий
шістнадцять, зап'ястний, хворостняк
шістсот
випускний, вискнути, рискнути, тоскпо, скпара
2) в іншомовних прикметниках: баласт — баластний, компост — компостний, форпост —форпостний.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Попереджувальний диктант
►  Прослухайте речення, визначте слово, у якому відбулося спрощення, поясніть його правопис і запишіть у зошит.
1. Хороше, коли є смуги захисні: ні піски, ні посухи не страшні! (/. Нехода) 2. У княжий табір вісник вість приніс, що меч тевтона над Волинню звис (М. Бажан). 3. Тікав перед нами напасник і кат, бо ми помагали як братові брат (А. Малишко). 4. Віють вітри перехресні й зустрічні (А. Малишко). 5. Проходять благовісні хмари, шумить уквітчана трава (М. Рильський).
Гра «Інтелектуал»
►  Продовжте речення.
1. Найбільше пестить і голубить свою дитину ... (мама). 2. Своїх онуків розуму навчає старенький ... (дідусь). 3. Твою матусю донечкою кличе твоя ... (бабуся). 4. Дочка моєї мами — то моя ... (сестра). 5. Син мого дідуся — мій ... (тато), в. Дочка моєї бабусі — моя ... (мама). 7. Тато мого тата ... (дідусь). 8. Онук чи онучка мого дідуся — це ... (я).
►  Утворіть похідні слова зі спрощенням у групах приголосних. Кількість, пристрасний, доблесний, чесність, область, жалість,
щастя, користь, брязкіт, участь, швидкість, ремесло.
►  Складіть два речення про родичів, увівши утворені слова зі спрощенням у групах приголосних.
«Хто більше». Самостійна робота з текстом
►  Прочитайте текст. Знайдіть у ньому слова, у яких відбулося спрощення
Сім'я — група людей, родичів, які проживають разом, спільно: чоловік і жінка, батьки і діти. їх об'єднує цілісність життя: спільний дім, господарство, спосіб життя. У давнину в Україні батьки мали багато дітей — кількісно сім Я, саме стільки осіб вважалася повною сім'єю.
В Україні говорять: «Без сім'ї немає щастя на землі». Саме в сім'ї дитина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить у широкий світ, навчається любові і добра, тут вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам'ять свого роду — бути щасливою.
Батьки — це найцінніше, що є в кожної дитини. Батько і мати — найрІдніші і найближчі кожному з нас люди. Від них ми одержуємо життя. Вони нас вчать усьому розумному й корисному, вкладають у наші вуста добрі слова.
Якщо говорити між нами, То все починається з мами. І казочка перша у світі, І сонячна подорож в літо. Найперші легенькі сніжинки І сяюче диво — ялинка. Від мами — і літери, Й слово,
І зроблена разом обнова... Якщо говорити між нами. То все починається з мами.
М. Пономаренко
Слово «мама» входить у наше життя тихо й непомітно. Вона оберігає нас від усього злісного, безжалісного, і в самому звучанні цього слова — наш захисток.
На світі білому єдине.                         Якщо ти розумний, чемний —
як і дніпрова течія,                            гарне і твоє ім'я.
домашнє вогнище родинне,                І за тебе недаремно
оселя наша і сім'я.                              буде горда вся сім'я.
Дмитро Білоус                                         Ганна Черінь
VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Лінгвістичне спостереження
►  Назвіть рядок, у якому транскрипція слів записана без помилок (1,2).
а) [свідоцтво], [л'ічба], [беиж: ал'існий].
б) [рухайец':а], [роз:увайес':а], [л'ічба].
в) [зліст'], [веден':а], [пещерний].
г) [контрасний], [футбол], [с:утулений].
Бесіда
- Яким може бути спрощення? 
- Чому це відбувається?
- Назвіть слова-винятки, у яких спрощення не відбувається ні на письмі, ні у вимові.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Пошукова робота: напишіть прізвища, ім'я, по батькові своїх родичів.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 6169 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть