загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 74. Правопис. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я - 11 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 11 » Українська мова 5 клас. Урок 74. Правопис. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я
20:11
Українська мова 5 клас. Урок 74. Правопис. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я
Мета: 
- навчальна: поглибити знання учнів про позначення м'якості приголосних на письмі; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; 
- розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам'ять, увагу, розвивати
аналітичні вміння; 
- виховна: виховувати культуру спілкування, повагу до старших. Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, фразеологія, синтаксис,
пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, усна народна творчість. 
Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда
- Розкажіть про поділ приголосних звуків на групи. Назвіть пари твердих і м'яких приголосних.
- Які звуки не мають пари серед м'яких або твердих?
- За допомогою чого передається м'якість приголосних на письмі?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Зрозумій. Прочитай. Поясни
► Відновіть прислів'я, запишіть його в зошит. Підкресліть м'які приголосні. Поясніть позначення їх м'якості на письмі.
(Де лелека водиться, там щастя родиться.)
Лінгвістичний аналіз
► Прочитайте уважно текст. Визначте його стиль і тип мовлення.
Доберіть заголовок. Що відбиває назва тексту: тему чи ідею?
Дехто думає, що в колі сім'ї нема потреби дотримуватися тих норм поведінки, які вважаються обов'язковими під час спілкування зі сторонніми. Так може думати тільки людина низької культури, для якої ввічливість — щось на знак парадного костюма: удома його можна зняти.
Сім'я тим і відрізняється від інших колективів, що вона заснована на взаємній повазі, на близьких стосунках. Повага до старших — основа кожної сім'ї. А тому великого значення набуває повсякденна ввічливість у спілкуванні, готовність завжди прийти на допомогу.
Молодь повинна уникати суперечок зі старшими, не зчиняти галасу на захист своїх тверджень. Розуміти, що мета вчинків рідних — навчити і вберегти. Це вияв їхньої любові. Навіть коли старший справді в чомусь помиляється, і ви не змогли спокійно переконати його в цьому, краще промовчати або перевести розмову на іншу тему. Заспокоївшись, ви обов'язково зможете порозумітись (З журналу).
Бесіда
- Чи керуєтесь ви цими правилами в спілкуванні з близькими людьми? 
- Чи погоджуєтесь із таким поглядом на проблему?
- Поясніть уживання тире в реченнях.
- Чому не ставимо знак м'якшення у виділених словах? Запишіть їх фонетичною транскрипцією.
Скоромовки
У нас надворі погода розмокропогодилася.
*** Серед корчів корч найкорчакуватіший.
***
Сидів горобець на сосні. Заснув — і упав уві сні. Якби не упав уві сні. Сидів би він ще на сосні.
Відновлення слова (самостійна робота)
►  Обґрунтуйте вибір написання орфограми «Буквосполучення йо, ьо».
Л..н, ра..н, бад..рий, міль..н, зна..мий, сер..зний, л..тчик, ..од, медаль..н, ма..р, Вороб..в, д..готь, павіль..н.
►  Запишіть запропоновані слова як приклади в таблицю відповідно до правил їх написання.
Сполучення букв ьо, йо
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Фізкультхвилинка з орфографічним завданням
Інструкція: учитель читає вірш, учні виконують рухи. Після прочитання кожного рядка, після виконання рухів, учні мають плеснути в долоні стільки разів, скільки слів зі знаком м'якшення було в рядку.
Встаньте, діти, посміхніться.
Землі нашій поклоніться.
І до сонця потягніться.
В різні боки нахиліться.
Веретеном покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте
І за парти тихо сядьте. 
Бесіда 
- Назвіть приголосні, після яких ставимо знак м'якшення. - Коли пишемо буквосполучення йо?
VI. Підсумки уроку Укр. мова 5 клас. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я
Рефлексія
- Хто сьогодні найкраще працював на уроці? Може, ти?
Оцінювання знань, умінь і навичок учнів
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Вивчіть скоромовку.
Пиляв Пилип поліна з лип. Притупив пилку Пилип І зі смутку аж захрип.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2789 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть