загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 78. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків - 11 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 11 » Українська мова 5 клас. Урок 78. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
20:28
Українська мова 5 клас. Урок 78. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
Мета: 
- навчальна: дати знання про типи подвоєння приголосних; навчити
застосовувати орфографічні правила на письмі; 
- розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву учнів; мовлення; 
- виховна: виховувати шанобливе ставлення до творів мистецтва, почуття прекрасного. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, орфоепія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, образотворче мистецтво. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних 
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК Перевірка домашнього завдання
Робота з картками (2 учні)
Картка 1
►  Запишіть фонетичною транскрипцією слова. Узбіччя, прикидається, потужність.
Картка 2
►  Поставте наголоси в словах
Одинадцять, запитання, експерт, дробові, порядковий, новий, разом, одноразовий.
Бесіда
т Які приголосні є м'якими в українській мові? (Де ти з'їси ці
лини) т Назвіть шиплячі звуки, т Вони можуть бути м'якими?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з таблицею
► Ознайомтесь з типами подвоєння приголосних. Прокоментуйте їх.
Типи подвоєння приголосних
Подовження не відбувається:
1.  Якщо приголосні стоять не між двома голосними: зап'ястя, тертя, передмістя, повністю, подільський (від Поділля), жовчю, Керчю, фальшю, честю, вірністю, радістю, знарядь, сторіч, знань;
2.  У словах кутя, попадя; у назвах малих істот: теля, вовченя, порося, гуся.
Запам'ятайте! У словах Ганна, ссати, ссавець, бовваніти і овва подовжені тверді приголосні.
►  Значення виділених слів з'ясуйте за тлумачним словником.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Коментоване письмо
►  Запишіть слова під диктовку. Поясніть за допомогою правил умови подвоєння приголосних.
Наддніпрянщина, піддашшя, безсистемністю, ніччю, напруженість, юннати, юністю, орлиний, нехворощю, спросоння, виллємо.
►  З'ясуйте за тлумачним словником значення слова нехворощ.
Моделювання слів
►  Утворіть від запропонованих слів нові, у яких буде відбуватися подвоєння приголосних.
День, зброя, закон, стіна, змістовний, дякувати, звук, дати, туман, машина, ділити, ціна, шаблон, будень.
Відновлення слів
►  Перепишіть слова, замість крапок, де треба, поставте букви. Несказанний, численність, л..ється, сказан..ий, підніс..я,
затиш..я, буквен..ий, Запоріжжя, священ..ик, Приволж..я, спросоння, збіж..я.
Трансформація слів
►  Запишіть іменники у формі О. в. однини. Відповідь обґрунтуйте.
Паморозь, почесть, вели, віддаль, гучність, Об, радість, Керч, блакить, повість, свіжість, любов, вірність, постать, міць, честь.
Дослідження-аналіз
► На місці пропусків уставте з дужок потрібне слово. Складіть із виділеними словами речення.
... — організація, товариство; ... — дія (об'єднання, об'єднання); ...— який не оцінили; ...— якому не можна скласти ціни, дуже цінний (неоцінений, неоціненний);
...— який дуже довго триває; ...— не доведений до кінця, незавершений (нескінчеиий, нескінченний).
VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Лінгвістичний аналіз тексту
►  Прочитайте виразно текст. Що передає його назва: тему чи основну думку?
►  З'ясуйте, чи потрібно вставляти букви замість крапок. Випишіть ці слова в три колонки: а) відбувається подвоєння; б) відбувається подовження; в) не треба вставляти букви.
►  Виділені слова змініть так (доберіть спільнокореневе, поставте в іншій формі), щоб відбулося подвоєння приголосних. Наприклад: надбань — надбання.
НАРОДНИЙ ЖИВОПИС Ще з княжих часів в Україні розвивається унікальний жанр «народної картини». Образи Козака Мамая стали знаковими для українського мистецтва. Як елемент народного побуту, ці картини стали відображенням характеру та світогляду простого українського народу.
КОЗАК МАМАЙ
XX століт.-я подарувало нам талановитих майстрів народного живопису. Одна з таких постат..ей — Марія Приймаченко, українська народна художниця, представниця «народного примітиву» («наївного мистецтва»), творчіст..ю якої ми пишаємося.
її творчості присвячені стат.л, альбом, науково-популярні фільми, теле- й радіопередачі.
Приймаченко вчилася в рідної поліської природи. У її картинах знаходять втілен..я ще язичницькі, пов'язані зі слов'янською міфологією, образи фантастичних чудовиськ і птахів. Вона ніби поєднує досвід багатьох поколінь народних майстрів. Джерела її таланту — у багатовіковій культурі народу, що відбилася в її мислен.л, інтуїції, фантазії.
Творчість Приймаченко здатна викликати асоціації в глядача. Вона малює квіти-роздуми, квіти-присвяти: «Людям, що пашуть хліб і Батьківщину кохають», «Молодим матерям, що народили сина або дочку», «Квіти на ялинку», «На честь народження правнучки».
Звірі й птахи на її картинах — явище унікальне і не мають аналогів ні у вітчизняному, ні у світовому мистецтві. Вони незбагнен..ні, фантастичні, вони ніби ворушаться і дихають. Взаємодія тварин.. ого і рослин..ого світу стає провідною у творчості художниці. Свідченням цього є її композиція «Сидить баба на печі, пряде куделицю». Тут зображено інтер'єр селянської хати з розкішною уквітчаною піч..ю, на якій і сидить баба. Хата вся наповнена рослинами і тваринами. Летить птах — ластівка, несучи до хати добробут. Мирно співіснують кіт і миші: одна з мишей навіть бавиться з котячим хвостом. Оця філософія добра є головним змістом творчості художниці.
►  Зробіть синтаксичний розбір першого речення.
►  Поясніть значення слів примітив, язичницькі образи, слов'янська міфологія, асоціація, аналог.
►  Що ви запам'ятали з прочитаного?
VII. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних
Рефлексія
- Чи можу я пояснити однокласнику правила подвоєння приголосних? 
- Найкраще на уроці працював (працювали)..., тому що ...
Оцінювання знань, умінь і навичок учнів
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Творче завдання: опишіть картину М. Приймаченко «Пташка».


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 5313 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть