загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 83. Контрольна робота № 5 - 12 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 12 » Українська мова 5 клас. Урок 83. Контрольна робота № 5
17:18
Українська мова 5 клас. Урок 83. Контрольна робота № 5
Мета: 
- навчальна: перевірити знання учнів з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»; 
- розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві навички, уміння
виконувати тестові завдання; самостійно працювати; 
- виховна: виховувати шанобливе ставлення до мови. Внутрішньопредметні зв'язки: орфоепія, фонетика, орфографія, пунктуація. МіжпредметнІ зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції). Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Контрольна робота № 5
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.
III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант
► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1.  У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення? 
А Шістнадцять, хвас.ливий, балас.ний, кіс.лявий;
Б випус.ний, хворосняк, щасливий, абонен.хький; 
В власний, парламентський, учасник, пііссот.
2.  У якому рядку всі слова записано правильно?
А Розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний; 
Б безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований; 
В сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.
3.  У якому рядку порушено чергування у//в, і // й?
А Земля й небо; пішла в школу; У Ялті проходить зустріч.
Б батько і син; поїхали у Львів; зайшла в клас;
В прочитала у творі, зрозуміти й опрацювати; В Одесі заморозки.
4.  У якому з рядків усі слова пишемо без знака м'якшення? 
А Він..ця, радістю, рибал..чин, вил..є, розкіш.., пят..сот; 
Б сіл..ю, пишеш.., учительці, Уман..щина, спіл..нота;
В нян-.ці, зустрічаєш..ся, пісня, вістю, шіст..сот.
5.  У якому рядку всі слова пишемо з апострофом?
А Лук..янець, зв..язківець, мавп..ячий, зор..яний; 
Б  матір..ю, від..їздом, розм.. якшити, дит..ясла; 
В з..явитися, дух..мяний, торф..шити, об..єднатися.
6.  У якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних?
А Облич..я, безвин..о, жит..я, радіст..ю, співвітчизник; 
Б законний, від..іл, військкомат, письмен..ик; 
В священ.-ик, Ган..а, збіж..я, сторіч..я, л..ється.
7.  У якому рядку всі слова написано правильно? 
А Рим, джигіт, більярд, вікінг;
Б Кордильєри, віньєтка, монпансьє, адютант; 
В бароко, коміссія, інтелігент, апарат.
8. У якому рядку всі ненаголошені приголосні можна перевірити наголосом?
А Березень, бриніти, вітер, ожеледь; 
Б широкий, темніти, великий, криве; 
В земля, дерево, розумний, весло.
►  Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.
9. Установіть відповідність між словом та його характеристикою:
1   Подовжуються приголосні        А б, п, м, в, ф
2   Знак м'якшення пишемо           Б д, т, з, б, л, ц, р, ж, ш після літер:                                                                                   В д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш
3   Апостроф ставимо перед я,      Г д, т, з, с, дз, ц, л, н
ю, є, ї після літер:                         Д г, к, х, ж, ч, ш, б, п, м, в, ф
4. У словах іншомовного походження апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після літер:

II варіант
►  Завдання 1—8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1.  У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення приголосних при зміні слова?
А Виск, випуск, пропуск, хворост;
Б контраст, компост, студент, пестощі;
В  бризкати, блиск, тиск, тріск.
2.  У якому рядку допущено орфографічну помилку?
А Схопити, зпрощувати, стискати, зробити;
Б здійснити, зміцнити, сфальсифікувати, змурувати; 
В  сходити, спилювати, зчистити, зцілити.
3.  У якому рядку чергування у/в розрізняє значення слів? 
А Враз, втриматися, ударити, вступ;
Б вживатися, вправа, удача, узимку; 
В вбігти, уміти, ввійти, уболівати.
4.  У якому рядку всі слова пишемо зі знаком м'якшення? 
А Донецький, ган..ба, швец.., тон..ший;
Б різ..бяр, т-.мяний, нен..чин, робитеся;
В користю, дівчинон..ці, на пис.мі, кін.лик.
5.  У якому рядку допущено орфографічні помилки в написанні слів? 
А Пам'ять, пів'яблука, Лук'яненко, солов'їний;
Б з'явитися, черв'як, довір'я, святкувати; 
В  возз'єднання, верб'я, пів'ящика, підгір'я.
6. У якому рядку всі слова написані правильно? 
А Поволжжя, майбуття, з'їхатися, п'ятсот; 
Б льється, під'єднати, Маринці, бадьорість; 
В чотирма, шістсот, кузня, верб'я, яблуньці.
7.  У якому рядку всі слова записано правильно?
А Буквений, потомствений, статтей, лебединий; 
Б чайний, старовинний, священик, хвилинний; 
В навмання, сонний, середньовічя, прибуття.
8. У якому рядку всі слова написано правильно? 
А Цифра, приоритет, фабрика, стимул;
Б ін'єкція, п'єдестал, миш'як, бюро; 
В мадонна, ірреальний, група, брутто.
► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.
9. Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою:
1   Подовжуються приголосні            А д, т, з, с, дз, ц, л, н
2  Знак м'якшення пишемо після       Б г, к, х, ж, ч, ш, б, п, м, в, літер                               ф
3  Апостроф ставимо перед я, ю,      В д, т, з, б, л, ц, р, ж, ш
є, ї після літер:                                  Г д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш
4  У словах іншомовного похо-         Д б, п, м, в, ф дження апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після літер:
IV.  Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Контрольна робота № 5
Оцінювання контрольного тесту
Рефлексія
- Які завдання були складними? Чому? 
- 3 якими завданнями впоралися легко?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
► Індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 5692 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть