загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 97. Спільнокореневі слова й форми слова - 12 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 12 » Українська мова 5 клас. Урок 97. Спільнокореневі слова й форми слова
18:10
Українська мова 5 клас. Урок 97. Спільнокореневі слова й форми слова
Мета: 
- навчальна: навчити розрізняти групи слів, у яких корені звучать і пишуться однаково, але мають різні значення; удосконалювати знання учнів про спільнокореневі слова, про основу слова, про закінчення змінних слів, про префікс і закінчення як значущі частини слова; 
- розвивальна: розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; 
- виховна: виховувати любов і пошану до рідної мови, природи рідного краю. Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, граматика, культура мовлення
й стилістика, текст. МіжпредметнІ зв'язки: художня література. Обладнання: підручник, опорні схеми, таблиця «Розрізняй». Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Спільнокореневі слова й форми слова
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
Створення емоційного настрою
Посміхніться самі до себе, до мене, подаруйте посмішку один одному. Бачу, що у вас усе гаразд. Сподіваюся на такий настрій протягом уроку. Тим паче, що посмішка — це головна умова успіху, коли йдеш у гості або зустрічаєш гостей. Отже, ви готові розпочати роботу?
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ
Пригадай
►  Відгадайте загадки.
Нас слова міняють часто, і, звичайно, це на щастя, бо якби ми не мінялись, то слова б не поєднались.
Ми віддавна і віками чесно дружимо з майстрами, які вміють нас так вжити, щоб нові слова створити.
►  3 яких частинок може складатися слово?
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК Робота в зошиті Вправа 1
►  Запишіть текст, підкресліть орфограми. Знайдіть спільнокоре-неві слова, виділіть корінь, з'ясуйте його значення в тексті. Поясніть лексичне значення виділеного слова за його будовою. Закінчте текст міркуванням про охорону природи.
Коло нашого села дубовий ліс. У цьому лісі багато старих дубів і малих дубочків. От і лісничий іде лісовою просікою. Лісник старанно стереже дубняк.
Вправа 2
►  Поясніть прислів'я «Дерево міцне корінням, а людина — знанням».
Загадка
Я у кожній деревинці. 
Квітці, кущику, травинці. 
В класі на уроці мови 
Ти побачиш мене в слові.
(Корінь) 
► Поясніть значення слова корінь.
Словниковий калейдоскоп (робота в групах)
►  Із групи слів, записаних на дошці, виберіть: 
1-ша група — слова з коренем «спів»;
2-го група — слова з коренем «вод»;
3-тя група — слова з коренем «муз»;
Співати, підводний, музика, водичка, спів, вода, музикант, наспівувати, музей, співак, спав, музичний, водив, співачка, водяний.
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда за опорою
Спільнокореневі слова — це слова зі спільним коренем, але з різними лексичними значеннями. Можуть належати як до однієї, так і до різних частин мови.
Форми слова — це зміни слова за відмінками, числами, родами чи особами (стіл-стола, прийшов-прийшла, смієшся-сміються, парта-парти-партами).
►  Як відрізняються форми одного і того самого слова від спільно-кореневих слів?
(Відповіді учнів.)
Гра «Четвертий зайвий» (робота в групах)
►  3 кожної колонки випишіть «зайве» слово, доберіть до нього споріднені слова. Поясніть свій вибір.
Робота за таблицею «Розрізняй»
► Доберіть до слів спільнокореневі. Позначте корінь. Сад, школа, хмара, вода, клас.
Запам'ятай! Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення,— це різні корені. Наприклад, слова міст і місто — не споріднені, бо в них корені різні за значенням.
►  3 групи слів виберіть спільнокореневі. Позначте корінь, обґрунтуйте відповідь. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення.
Бережок, бережливість, бережливий, бережно.
Дорога, придорожній, дорожній, доріжка, дорогий.
Сова, совок, совеня, совиний.
Сирість, сирий, сирник, відсиріти.
Запам'ятай! Є спільнокореневі слова і форми слова. Слова книжка і книжкою не є спільнокореневими. Це форма одного й того самого слова!
►  Розділіть слова на три колонки. Запишіть.
Школяр, учень, шкільний, хлопчик, школяра, школа, школярі.
VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Групова робота
►  Прочитайте вірш, визначте його стиль мовлення. Які мовні засоби на це вказують? Знайдіть у тексті спільнокореневі слова і форми одного слова. Відповідь обґрунтуйте. Позначте в словах суфікси пестливості, з'ясуйте їхню роль у тексті.
Текст для 1-ї групи
Вишиваю вишиваночку Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках Ягідками ніжно вишита.
Варвара Гринько Текст для 2-ї групи
Листопад. Падолист. Тихий сад. Вітру свист. Ходить садом листопад, Підміта чистенько сад.
М. Сингаївський
Вибірково-розподільна робота
►  Запишіть в один стовпчик спільнокореневі слова, а в другий — форми слова, позначте в них основу і закінчення.
Черговий, поза чергою, на черзі, дотримуватися черги, позачерговий, чергувати, кімната чергового, чергування, черговий лікар.
Конструювання нових слів «Хто більше»
►  Використовуючи корені -рад, -лук, -лис, -кур, -рік, утворіть різні за лексичним значенням слова. Поясність лексичне значення утворених слів.
Наприклад: рад, — радість, радіти, радо.
Кодований диктант
►  Запишіть номери слів, у яких корінь стоїть на початку слова.
1. Сад
2. Зацвітає
3. Квіти
4. Посадити
5. Квітник
6. Писати
7.  Напис
8. Садовий
9. Побачити 
10. Росток
Відповідь: 1, 3, 5, 6, 8, 10.
Робота з текстом
►  Прочитайте речення. Чи можна їх назвати текстом? Чому? Знайдіть спільнокореневі слова, визначте в них корінь, з'ясуйте їхню роль у тексті.
Не зву тебе журавель, Щоб я не журився, А зву тебе веселиком. Щоб я веселився!
VII. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Спільнокореневі слова й форми слова
Бесіда
- Чи завжди співзвучні слова є спільнокореневими? Наведіть приклади, 
- Яка різниця між спільнокореневими словами та формами слова?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Доберіть із художньої літератури текст, що містить спільнокоре-неві слова і форми слова. Свою думку обґрунтуйте.
►  Складіть 2—3 тестових завдання з теми уроку.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 8188 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть