загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 99. Значущі частини слова - 14 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 14 » Українська мова 5 клас. Урок 99. Значущі частини слова
13:01
Українська мова 5 клас. Урок 99. Значущі частини слова
Мета:
-  навчальна: повторити й поглибити знання учнів про префікси як значущі частини слова, сприяти зміцненню навичок їхнього виділення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити префікси пре-, при-, прі-, визначати їхню роль у словах, удосконалювати навички правопису;
- розвивальна: розвивати творчі вміння використання цих префіксів для створення нових слів; розвивати мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, культуру усного і писемного мовлення;
-  виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до професії вчителя, а також співчуття і уважність до будь-якої людини, яка потрапляє в біду.
Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, граматика, культура мовлення
й стилістика, текст. Міжпредметні зв'язки: художня література. Обладнання: опорні схеми, сюжетні малюнки. Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Значущі частини слова
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
Створення емоційного настрою. Тренінг «Я-особистість!»
►  Закінчте речення: Я прагну...
Я сподіваюсь...
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Спостереження за мовним матеріалом
►  Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Поясніть свій вибір. Чому автор дав таку назву тексту? Назвіть мовні засоби зв'язку речень у тексті.
НОВА ВЧИТЕЛЬКА
Добрий десяток літ спливло весняною водою з того часу, як Олександра Василівна прийшла на свій перший урок. Але й досі, входячи в клас після літніх канікул, учителька почуває легке хвилювання. Адже кожного разу вона входить у коло нових учнів, як у нову свою сім'ю.
Після Юркового запитання Олександра Василівна зрозуміла, що з кожною хвилиною вона здружується з класом. Безслідно зникло хвилювання, вона легко знаходила потрібні слова. Міцніла в школярів довіра до неї, прірви між ними не було, і на серці ставало легко й ясно. І раптом згадалось, як ходила вона вчора над морем, примруживши очі. Звечоріло, і лілова смужка далеких просторів повільно забарвлювалась пречудовим світлом заходу (За О.Дон-ченком).
►  Випишіть слова з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть їхній правопис.
►  3 префіксами пре-, при-, прі- записати по 2-3 нових слова.
Кубування
►  Дайте відповіді на питання, записані на сторонах куба: 
►  Якого значення надає словам префікс пре?
▼  Наведіть приклади слів з цим префіксом.
▼  Якого значення надає словам префікс при? т Наведіть приклади слів з цим префіксом.
- Назвіть слова, які пишемо з префіксом прі-.
▼  Для чого необхідні знання про написання префіксів?
Коментар учителя. Префікс — це значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів (цвіт — зацвісти, перецвісти, відцвісти, вицвісти).
Префікс пре- вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити прислівником дуже). У префіксі пре- пишемо букву є: претихий, пречудово. Префікс при- найчастіше вносить у значення слова відтінок приєднання, приближения або неповноти дії чи ознаки. У префіксі при- пишемо букву и: прибудувати, приставляти, прикладати.
Ненаголошений голосний [є] у префіксах пре-, як і в коренях слів, вимовляємо наближено до [и]. Ненаголошений голосний [и] у префіксі при- у вимові наближається до [є]. Щоб не помилитися в написанні префіксів пре- і при-, треба розрізняти їх за значенням.
Префікс прі- пишемо у словах прізвище, прізвисько, прірва.
Робота з опорною таблицею
► Доповніть таблицю власними прикладами.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Моделювання нових слів
►  Утворіть від зазначених слів за допомогою префікса ПРЕ- нові слова. Якого значення надає словам префікс?
Тихий, добрий, мирний, спокійний, міцно, голосно.
Дослідження-реконструювання (міні-тест)
►  Замініть словосполучення словами з префіксами ПРЕ-, ПРИ-.
1. Дуже глибокий: 
А преглибокий; 
Б  приглибокий.
2. Злегка закритий: 
А прикритий;
Б прекритий.
3.  Не зовсім заглушений: 
А преглушений;
Б приглушений.
4.  Дуже злий: 
А презлий; 
Б призлий.
5.  Злегка прикритий пилом: 
А препилений;
Б припилений.
6.  Не зовсім закриті очі: 
А прекриті;
Б прикриті.
Розподільний диктант
►  До кожного зі слів поставте відповіді: а — слова, що означають приєднання; б — слова, що означають наближення чи неповноту дії; в — слова, що вказують на збільшену ознаку Прибережний, привезений, предобрий, прихід, прекрасний,
приземлення, пришити, презирство, прибитий, прихилитися, пре-скромний.
Ігрове завдання «Хто більше» (групова робота)
►  До малюнка доберіть якнайбільше слів із префіксами пре-, при-, прі-, поясніть їх правопис. Вживаючи дібрані слова, побудуйте зв'язне висловлювання.
V.  Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Значущі частини слова
- Написання яких префіксів ми сьогодні повторили? 
- Якого значення словам надають префікси пре-, при-, прі? 
- Наведіть приклади слів із префіксами пре-, при-, прі-. 
- Яке завдання вам сподобалося найбільше?
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Зі словника випишіть слова, які починаються на прі-, визначте в них корінь, зробіть висновок.
►  Складіть тестові завдання на правопис префіксів пре-, при-, прі-.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1796 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть