загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок № 9. Частини мови. Дієслово - 7 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 7 » Українська мова 5 клас. Урок № 9. Частини мови. Дієслово
12:34
Українська мова 5 клас. Урок № 9. Частини мови. Дієслово

Мета:
□  навчальна: повторити, систематизувати знання, вміння й навички;
□ розвивальна: розвивати навички самостійної роботи;
□  виховна: виховувати повагу до грамотного письма. Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: повторення, систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
►  Прочитайте вислів про мову. Як ви його розумієте?
Слово — то мудрості промінь, 
Слово — то думка людська.
Олена Пчілка
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
Робота з текстом
►  Прочитайте текст. Яка, на вашу думку, частина мови допомогла авторові передати пробудження дня? Перепишіть, підкресліть дієслова як члени речення. Поясніть постановку розділових знаків. Зійшло сонце. Зацвіркотали сверчки на всілякі лади, забриніли
великі польові мухи, застрекотали барвисті мотилі над колосистим морем. Природа ожила. Вітер подув сильніше, подув теплом зі сторони лісу і зачав стрясати срібну росу з трав і цвітів (/. Франко).
IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Тренувальні та творчі вправи
Вправа 7
►  Відгадайте загадки. Випишіть окремо в три колонки дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу. Зверніть увагу на написання не з дієсловами.
1. У вогні не горить, у воді не тоне. (Правда) 2. Маленький хлопчик виліз на стовпчик, одежі не носить, їсти не просить, личенько рябе, що воно таке? (Наперсток) 3. Розстелю рогіжку, насиплю горішків, покладу окраєць хліба. (Небо, зорі, місяць)
Вправа 2
► Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис не з дієсловами та постановку розділових знаків у реченнях.
СОНЕЧКО
У небі сонечко пироги пекло. Ми покликали, щоб до нас прийшло. (Не забулося), (не) барилося, усміхнулося і зявилося. З медом-солодом пироги пекло, дарувало нам, як на свято йшло. Подружилося сонце з квітами. На землі моїй з нами житиме. (Не) прощається, (не) ховається, усміхається, ще й вітається (М. Сингаівський).
Вправа З
►  Додайте до дієслів частку не і запишіть. З виділеними словосполученнями складіть речення і також запишіть.
Говорити багато, перебивати співрозмовника, сміялися голосно, сидіти довго за комп'ютером, пити дуже холодну воду, лікуватись без консультації лікаря.
Вправа 4
►  Поєднайте слова, добираючи відповідний синонім із запропонованих у дужках. Запишіть. Назвіть неозначену форму дієслова. Листя (буркотить, шелестить, клекотить); прапор (лопотить, шарудить, шурхотить); буря (тихне, замовкає, нишкне, ущухає); крила (розставити, розпростерти).
Вправа 5
►  Прочитайте текст. Назвіть дієслова, вжиті в ньому. Складіть план і запишіть. Що нового ви дізналися з цього тексту?
ПРО МОВУ
На певному етапі розвитку суспільства виникає письмо, яке поширює функціонування мови у часі та просторі. Мовою, закріпленою в знаках письма, користуються не лише тоді, коли вона висловлена, а й набагато пізніше, отже, функціонування такої мови не обмежено в часі. Писемна мова виконує роль засобу зносин з іншими членами колективу, які перебувають на будь-якому віддаленні від того, хто висловлює свої думки, а не лише з тим, хто бере безпосередню участь у розмові.
На основі писемної мови в процесі історичного розвитку суспільства виникає літературна мова. Зверніть увагу, що літературною називають унормовану мову.
Українська мова як окрема почала формуватися в XIV столітті, виділившись із східнослов'янської мовної спільності (давньоруської мови). Тому близькоспоріднені з українською мовою — це російська та білоруська (З підручника).
Вправа 5 ► Прочитайте текст. Перекажіть його українською мовою. Яка основна думка тексту? Передайте діалог за особами.
ДВА ТОВАРИЩА
Шли около леса два приятеля. Вдруг из леса вьішел медведь. Один из товарищей побежал бьістро, влез на дерево. А один не мог бежать и остался на дороге. Он лег и лежал без движения.
Медведь подошел к нему, обнюхал и отошел. Когда зверь скрьіл-ся в лесу, первьій приятель слез с дерева и спросил: «Что зто тебе медведь на ухо сказал?» Второй ответил: «Медведь сказал мне, что плох тот товариш., которьій бросает друга в беде» (За Л. Толстим).
Літературне студіювання
► Прочитайте, вставте потрібні за змістом дієслова. Перевірте за текстом Т. Г. Шевченка. Вивчіть вірш напам'ять.
Світає край неба ... 
соловейко в темнім гаї сонце ...
Тихесенько вітер віє, степи, лани ... 
між ярами над ставами верби ...
V. ПІДСУМОК УРОКУ
Бесіда
- Що називається дієсловом? 
- Як пишемо не з дієсловами?
Сади рясні похилились, 
тополі по волі стоять собі, 
мов сторожа, ...з полем.
все то те, вся країна повита красою, 
зеленіє, ... дрібною росою.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Напишіть твір за картиною. Підкресліть дієслова.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2853 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть