загрузка...
Урок 12. Математика 5 класс - 6 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 6 » Урок 12. Математика 5 класс
13:46
Урок 12. Математика 5 класс
Цілі:
навчальна: удосконалити вміння виконувати віднімання натуральних чисел; домогтися засвоєння основних властивостей віднімання, показати їх застосування для спрощення обчислень; сформувати вміння застосовувати віднімання чисел до розв'язування текстових задач; 
розвивальна: розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; формування уміння працювати з текстом підручника; 
виховна: виховувати позитивне ставлення до знань.
Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.
Обладнання: сигнальні картки з літерами А, Б, В; індивідуальні картки із завданням підвищеної складності.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити виконання письмового домашнього завдання учитель може, зібравши зошити учнів.
Перевірити, як учні засвоїли теоретичний матеріал попереднього уроку, можна шляхом проведення математичного диктанту. Одразу після проведення диктанту потрібно організувати його перевірку та обговорення, виправлення помилок. Це можна зробити за допомогою самоперевірки. Для цього слід заздалегідь заготовити правильні відповіді або запропонувати одному з учнів написати диктант на відкидній дошці.

Математичний диктант
1) Запишіть у буквеному вигляді: «Різницячисел а і Ь дорівнює с».
2) Як називають кожне з чисел у рівності а — Ь = с!
3) Що означає від числа а відняти число 6?
4) Що показує різниця а — Ь?
5) Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити, а від'ємник залишити без змін?
6) Як зміниться різниця, якщо зменшуване зменшити, а від'ємник залишити без змін?
7) Як зміниться різниця, якщо від'ємник збільшити, а зменшуване залишити без змін?
8) Як зміниться різниця, якщо від'ємник зменшити, а зменшуване залишити без змін?
9) Записавши у стовпчик, обчисліть різницю між найменшим шестицифровим і найбільшим чотирицифровим числами.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням усно обчислити значення виразу: а) 1973-(973 + 679); б) 2238-(1156 + 238);
в) (і654 + 298)-654; г) (3987 + 125б)-256.
Якщо під час виконання цього завдання в учнів виникнуть утруднення, то цілком логічно, що завдання уроку — засвоїти властивості віднімання, застосовуючи які можна спростити обчислення значень таких виразів. Можливо, учні здогадаються, як можна спростити обчислення значень цих виразів. Тоді вчитель повідомляє, що завдання уроку — сформулювати загальні правила, які дозволяють спрощувати обчислення значень не тільки цих, а всіх виразів такого виду.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ із сигнальними картками
1) Чому дорівнює різниця чисел 2345 і 445?
А   2000
Б   1900
В   2100
2) Зменште число 3876 на 356. 3520
В 3490
3530
3)На скільки число 11 289 більше за число 10 189? 1000
Б   1100
В  900
4) Чому дорівнює число а, якщо відомо, що воно на 753 менше від числа 9863?
9120         ІБІ 9220        [в! 9110
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Вивчення властивостей віднімання можна розпочати з конкретних прикладів на знаходження значення виразу. Спочатку пропонуємо знайти значення виразу відомим учням способом,  а потім  сформулювати відповідну властивість віднімання і знайти значення виразу із застосуванням цієї властивості.  Після цього доцільно запропонувати учням знайти формулювання застосованої властивості в підручнику і записати в зошити цю властивість у буквеному вигляді. 
Приклад 1.а) 573-(і73 + 258); б) 729-(358 + 229). Щоб від числа відняти суму двох доданків, можна від цього числа відняти один із доданків і потім від результату відняти другий доданок.

Приклад 2.а) (937 + 128)-537; б) (349 + 57б)-276.
Щоб від суми двох доданків відняти число, можна це число відняти від одного з доданків (якщо цей доданок більший або дорівнює від'ємнику) і потім до результату додати другий доданок.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Знайдіть значення виразу, вибираючи зручний порядок обчислення: а) (247 +119)-47; б) (439 + 52б)-326; в) 729-(513 +129);
г) 637-(337 + 25б).
2) Зменште суму чисел 256 і 343 на 156.
2.  Виконання письмових вправ
1) Обчисліть у зручний спосіб: а) 1248 —(248 + 957);
б)2447-(39 + 1447);в)(і448 + 1245)-1145; г) (3677 + 4428)-2448.
2) З'ясуйте: а) на скільки сума чисел 157 і 295 менша від числа 495; б) на скільки число 929 більше за суму чисел 129 і 498.
3) Площа Польщі становить 312 679 км2, а площа Угорщини — 93 030 км2. На скільки квадратних кілометрів площа Польщі більша за площу Угорщини?
4) Довжина кордону України і Росії дорівнює 1576 км, що на 685 км більше, ніж довжина кордону України і Білорусі. Чому дорівнює довжина кордону України з Росією і Білоруссю разом?
5) Висота найвищої вершини гори Говерла в Карпатах дорівнює 2061 м, що на 516 м більше, ніж висота найвищої кримської гори Роман-Кош і на 821 м більше, ніж висота кримської гори Демер-джи. На скільки гора Роман-Кош вища за гору Демерджи? *^>§\     Під час розв'язування текстових задач доцільно вимагати, щоб учні самостійно стисло записували умову задачі. Оформлення розв'язання задачі вчитель вибирає на власний розсуд (залежно від рівня підготовленості учнів, наявності часу тощо). Величини, наведені в запропонованих задачах, — реальні або наближені до реальних. Це сприяє розвитку пізнавального інтересу, вихованню позитивного ставлення до навчання.
Можливо, деякі учні розв'яжуть запропоновані задачі раніше за решту. Таким учням можна запропонувати індивідуальні картки із завданням підвищеної складності.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Під час підбиття підсумків уроку можна повернутися до прикладів, запропонованих на етапі формулювання мети і завдань уроку, і запропонувати учням розв'язати їх, застосовуючи властивості віднімання.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Знайдіть значення виразу, вибираючи зручний порядок обчислення: а) (813 + 22б)-713; б) (б83 + 875)-475;
в) 1244-(б44 + 209); г) 929-(496 + 129).
2) Населення Румунії становить 19 042 936 осіб, що на 11 678 366 осіб більше, ніж населення Болгарії. Чому дорівнює населення Болгарії?
3) Цього року в школах міста навчається 101 900 учнів. Кількість випускників шкіл становитиме 7425 учнів, а кількість першокласників — 11 140 учнів. Скільки учнів навчатимуться в школах міста наступного року?
4)* Від суми чисел 81 047 і 72 867 відніміть різницю наступних за ними чисел.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 969 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть