загрузка...
Урок 12. Знайомтесь: кантата - 17 Сентября 2014
Главная » 2014 » Сентябрь » 17 » Урок 12. Знайомтесь: кантата
12:07
Урок 12. Знайомтесь: кантата

Мота. Ознайомити з жанром кантати та характерними її ознаками на прикладах зарубіжної та вітчизняної кантати, розглянути композиційну будову (форму) кантати, ознайомитися з історією розвитку музичного жанру, ознайомити учнів з творчістю С. Прокоф'єва.
Розвивати вміння учнів уважмо слухати музику кантати та знаходити характерні особливості та ознаки жанру, надавати характеристику засобам музичної виразності твору, знаходити відповідність між текстом та музикою, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати вміння знаходити спільні риси між видами мистецтва.
Виховувати інтерес до слухання класичної вокальної музики та виконання дитячих пісень українських композиторів.

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 


Тип уроку: комбінований, урок заглиблення в тему. Урок 12. Знайомтесь: кантата
Обладнання: музичний інструмент, програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до музичного твору та пісні або мультимедійна презентація, портрет композитора С. Прокофьева.
Основні поняття для засвоєння: характерні ознаки жанру кантати, зарубіжна та вітчизняна кантата, композиційна будова (форма) кантати.
Твори, що вивчаються на уроці:
•     С. ПрокофЧв. Кантата «Олександр Невський» (фрагменти) у виконанні хорової капели та оркестру, диригент Є. Світланов.
•     «Веселкова пісня» (слова О. Копонепка, музика О. Жилінського).
Хід уроку
1.  Вхід під марш. Оріанізаційний момент. Мотивація до навчання.
2.  Новин матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про кантату російського композитора С. Прокоф'ева, зміст літературної та історичної основи.
5 квітня 1242 року відбулося так зване Льодове иобоїше — битва новгородців і володимирців під проводом Олександра Невського проти німецьких лицарів на льоду Чудського озера.
На світанку лицарі-хрестоноеці вишикувалися «клином», вістря якого було спрямоване на русичів. На флангах бойового строю розташувалися закуті у важкі лати лицарі, а посередині — легкоозброєні воїни.
Олександр Нсвський протиставив стереотипній тактиці хрестоносців нове розташування військ. Так, основні сили він зосередив не в центрі, а на флангах. Попереду розмістив передовий полк із легкої кінноти, лучників і пращників, а князівська кінна дружина ховалася в засідці за лівим флангом.
Обрана позиція була вигідна тим» що хрестоносці, котрі наступали з відкритого льоду, не мали можливості визначити розташування, чисельність і склад війська О. Нсвського. Таким чином, фланги руського бойового строю («крила») не дозволили ворогам розвинути успіх операції. Німецький «клип» виявився затиснутим. У цей час дружина Олександра завдала удару з тилу. Лід під вагою збитих у купу важко--озбросних лицарів почав тріщати. Деяким лицарям вдалося прорвати кільце оточення; вони намагалися врятуватися втечею, але багато з них потонуло. Новгородці гнали втікачів по льоду Чудського озера аж до протилежного берега. Переслідування решток розбитого ворога поза полем бою було новим явищем у розвитку військового мистецтва.
Знамените Льодове побоїще було описане у Новгородських літописах та «Римованій хроніці» (автор невідомий). Ця історична подія в усі часи хвилювала митців. Зокрема, вона знайшла відображення на картині В. Назарука та в музиці С. Прокоф'сва.
Російський композитор С. Прокоф'св написав кантату «Олександр Невський» на вірші В. Луговського.
Цей твір вважають вершиною лірико-епічного симфонізму в історії російської музики.
Кантата складається із семи частин, кожна з яких с завершеним номером.
3. Музичне сприймання. С. Прокоф'св. Кантата «Олександр Невський» (фрагменти) у виконанні хорової капели та оркестру, диригент Є. Світланов.
4. Аналіз музичного твору.
1. Розкажіть про особливості звучання хору в кантаті.
2. Які засоби музичної виразності допомогли вам уявити картину бою?
3. Якими засобами композитор зумів передати мужність та героїзм руського народу?
4. Які Інструменти звучать у творі?
5. Розкажіть про свої враження від прослуханого твору.
5. Відомості про автора кантати.
Сергій Сергійович Прокоф'єв (1891-1953).
Російський композитор, автор 8 опер, 7 б&петів, 7 симфоній, багатьох камерно-інетрументадьних творів, кантат, вокально-симфонічних сюїт та творів для оркестру.
Музичний словничок                                                                  
Кантата (італ. cantata, від лат. canto — співаю) — твір урочистого або лірико-спічного характеру, що складається з кількох завершених номерів; виконується співаками-солістами, хором у супроводі оркестру і призначений для концертного виконання.
Кантата в літературі — вид ліричної поезії, урочистий бага-точастинний вірш. 
6. Відомості про історію розвитку жанру кантати в музичному мистецтві.
Жанр кантати виник в Італії у першій половині XVII ст. Термін «кантата» вперше використав у своїй збірці «Кантати та арії на сольний голос» (1620) італійський композитор Алессандро Гранді. Спочатку кантати були близькими до сонат — інструментальних творів. У першій половині XVII ст. італійська кантата була сольною (голос із ОСТИНатним супроводом) та відрізнялася від арії наскрізним розвитком мелодії від куплета до куплета. Пізніше створювалися кантати, шо містили дві арії да капо, з'єднані речитативом. Такі кантати були близькі до оперних сцен.
Розквіт італійської кантати належить до середини XVII ст. і пов'язаний з творчістю композиторів Джакомо Каріссімі, Алессандро Страделла, Алессандро Скарлатті та інших.
Італійські кантати були світськими, а духовна кантата сформувалася в Німеччині. Поряд з оркестром і солістами, в ній великого значення набув хор. До жанру кантати звертались композитори різних епох. Високохудожні зразки духовних і світських кантат створив Иоганн Себастьян Бах. У його творчому доробку — понад 300 духовних кантат, 24 світські («Кавова», «Селянська», «Мисливська»).
Серед російських та українських композиторів кантати писали С Рахманінов - «Дзвони»; М. Вербицький — «Заповіт», М. Лисенко — «Б'ють мороги», «На вічну пам'ять Котляревському», «Радуйся, пиво неиолитая»; Д. Сочинський — «Лічу в неволі», «Дніпро реве»; К. Стеценко — «Шевченкові» та інші.
7.  Виконання творчого завдання до слухання музики.
Послухайте музику С Прокоф'єва ще раз. Візьміть пензлик, фарби і папір. Намалюйте картину бою німецьких лицарів та руських воїнів. Придумайте назву своему живописному твору.
Спробуйте скласти вірш про героїв бою, використавши рими: воїни озброєні, герої відважні, лід тріщав, перемогу обіцяв, або придумайте власні. Стежте при цьому, щоб настрій вірша збігався з настроєм хору.
Уявіть себе кінорежисером. Створіть сюжет ролика на музику хору «Вставайте, люди русские». Розкажіть про цей сюжет друзям.
Уважно розгляньте репродукції картин. Доберіть до них музику з-поміж творів, які ми слухали раніше.
8.  Виконання творчого завдання до слухання музики.
Розгляньте костюми воїнів Льодового побоїща.
Що і кому належить? Розпізнайте руського воїна та воїна Лівонського німецького ордена. Яку воєнну виставу ви показали б з друзями? Музика допоможе вам скласти власний сюжет.
9.  Фізкультхвнлинка «Пластична імпровізація — відпочиваємо».
10. Розспівування. Поспівка. Вправи дня розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя).
11. Виконуємо пісню. «Веселкова пісня» (слова О. Кононенка, музика О. Жилінського).
Розучуємо другий куплет пісні. Виконайте пісню хором, тобто класом. Спочатку цс буде мішаний хор. яким керуватиме обраний вами диригент. Далі звучатиме хор хлопців, а потім — ансамблі дівчаток. Хто найкращий виконавець — вирішувати вам.
Виконання пісні під фонограму сольно, групою, хором.
12.  Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.
•     Про який музичний жанр ішлося на уроці?
•     Які види мистецтва об'єднані в цьому жанрі?
•     Розкажіть про літературну іа історичну основу музичного твору С. Прокоф'сва.
•     Які героїчні твори в музиці ви пам'ятаєте? Наведіть приклади.
•     Які музичні колективи беруть участь у виконанні жанру кантати?
•     Які хорові партії та музичні інструменти вам вдалося розпізнати у творі С. ПрокофЧва?
13. Домашне завдання.
Послухайте улюблену музику. Чи є серед прослуханих вами творів героїчна музика або кантата? Намалюйте схему, то зображатиме жанр кантати та склад її виконавців. Поповніть свою фонотеку творами героїчної тематики.
15. Ни чіл з класу під музику С ПрокофЧва.
16. Для донизливих — виконання музичного проекту. Проект «У Країні кантати»
Мета: здійснювати пошук та вибір необхідної інформації про авторів героїчних кантат і твори живописців батального жанру. Очікуваний результат: презентація.
План створення: 
Урок 12. Знайомтесь: кантата
1.  Зберіть відомості про авторів відомих кантат, шо висвіт-
люють героїчні події. Запишіть найбільш цікаві мелодії кантат у форматі трЗ.
2.  Знайдіть серед живописних творів ті, що написані в'ба-
тальному жанрі. Збережіть зображення у форматі JPEG. Вся зібрана інформація знадобиться вам для підготовки презентації.
3.  Якщо виникнуть складнощі, звертайтеся за допомогою до
вчителя інформатики. Непогано було б озвучити слайди цікавою музикою кантат.
4.   На сторінках презентації ви зможете продемонструвати друзям цікаві новинки у світі музичних кантат про героїчні та воєнні подвиги людей. Підвищити емоційні враження від перегляду допоможуть картини живописців.

 

 


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1381 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть