загрузка...
Математика 5 клас. Урок 1. Повторення матеріалу, вивченого в початкових класах - 1 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 1 » Математика 5 клас. Урок 1. Повторення матеріалу, вивченого в початкових класах
19:26
Математика 5 клас. Урок 1. Повторення матеріалу, вивченого в початкових класах
Цілі:
 навчальна: повторити означення дій додавання і віднімання, назви компонентів цих дій, правила знаходження невідомих компонентів; відтворити вміння виконувати додавання і віднімання чисел; ^ розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати власні думки, грамотно формулювати математичні твердження; ^  виховна: виховувати охайність, дбайливе ставлення до книг, зокрема,
до підручників, до шкільного та особистого майна тощо. Тип уроку: повторення і систематизація знань і вмінь. Обладнання: конспект «Додавання та віднімання чисел».
ХІД УРОКУ


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
     На першому уроці навчального року цьому етапу доцільно приділити належну увагу. Після першого знайомства з класом учитель ознайомлює учнів з особливостями вивчення математики в 5 класі, вимогами до вивчення предмета, критеріями оцінювання навчальних досягнень тощо. Учитель перевіряє, чи всі учні мають потрібні підручники, ознайомлює їх зі структурою підручника та особливостями роботи з підручником. Доречно провести невелику бесіду про дбайливе ставлення до книг загалом і, зокрема, до підручників, про охайне ведення зошитів, збереження шкільного майна і обладнання кабінету математики.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель перевіряє завдання на літо (якщо таке було задано).
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель проводить бесіду, в ході якої наводить приклади про необхідність вивчення математики, зокрема, вміння виконувати додавання та віднімання чисел. Зміст бесіди може бути таким.
Якщо в темну безхмарну ніч подивитися на небо, можна побачити безліч зірок. Найближчою до нас зіркою є Сонце. Навколо Сонця рухаються 9 планет і серед них наша планета — Земля. Земля має форму кулі, навколо якої замкненою кривою обертається її супутник — Місяць.
За допомогою математики люди навчились визначати відстань до зірок, обчислили відстань від Землі до Місяця (384 400 км), вік Землі (4,54 млрд років) тощо. Також засобами математики можна визначати висоту гір, глибину океанів, розраховувати міцність будівель, машин і багато чого іншого, необхідного людям.
Першими математичними діями, які ви навчились виконувати в попередніх класах, є додавання та віднімання. Додавати та віднімати числа людям доводиться щодня (вартість покупки в магазині, відстань між населеними пунктами тощо).
    Після цього вчитель може запропонувати учням навести приклади задач, для розв'язування яких необхідно вміти виконувати додавання або віднімання чисел. Під час відповідей учнів необхідно вимагати грамотного та чіткого висловлювання думок, правильного формулювання умов задач.
Після обговорення способів розв'язання наведених задач учитель оголошує тему і повідомляє завдання уроку.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Фронтальна робота
На дошці записано вирази: 1)23 + 17 = 40;  2)356 + 123 = 479; 3)254-65 = 189;   4)479-312 = 167; 5)98 + х = 169;  6) 145-х = 78; 7) х-35 = 18.
Завдання
1) Прочитайте записи;
2) назвіть компоненти дій у кожному з виразів.
Запитання
1) Чи правильно виконані дії у прикладах 1—4?
2) Як перевірити правильність виконання додавання?
3)Як перевірити правильність виконання віднімання? Скільки
для цього існує способів? 4) Як знайти х у прикладах 5-7?
V. ПОВТОРЕННЯ 1 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 1 ВМІНЬ 1. Робота з конспектом                
    Конспект 1. Додавання та віднімання чисел Додавання чисел 7       +      8      =       15 т        т        т доданок + доданок = сума            
    Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок            
        Віднімання чисел 19                        12        =        7 т             т         т зменшуване — від'ємник = різниця        
        Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю        
                
        Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю        
                
Залежно від того, який рівень знань показали учні під час актуалізації опорних знань, можна запропонувати учням або записати готовий конспект і обговорити його, або частково складений і доповнити його, або ж надати учням план і запропонувати скласти конспект самостійно.
2.  Виконання усних вправ
1) Виконайте додавання чисел: а) 58 і 9; б) 7 і 19; в) 45 і 24; г) 62 і 39.
2) Виконайте віднімання: а) від 42 число 9; б) від 46 число 11; в) від 98 число 23; г) від 107 число 48.
3) Знайдіть невідомий компонент:
а) х + 30 = 45; б) 24 + а = 50; в) х-12 = 38; г) 40-у = П.
4) Маса кавуна і дині разом становить 12 кг. Маса дині — 5 кг. Чому дорівнює маса кавуна?
3.  Виконання письмових вправ
1) Виконайте дії і зробіть перевірку: а) 97125 + 8098; б) 94 087 + 108 040; в) 27315-8564; г) 600100-43 507.
Під час виконання цього завдання доцільно нагадати учням, як правильно записувати у стовпчик числа, додаючи та віднімаючи їх.
2) Розв'яжіть рівняння і виконайте перевірку:
а) # + 174 = 382; б) 570 + х = 630; в) 720-г/ = 280; г) £-325 = 647.
3) Розв'яжіть задачу. У дванадцятиповерховому будинку 195 квартир, а в п'ятиповерховому — на 76 квартир менше. Скільки квартир в обох будинках разом? ^^^     Оскільки це перший урок, доцільно всі завдання виконувати колективно. Учні після літніх канікул могли забути частину матеріалу і не впоратися із самостійною роботою. Якщо ж учитель вирішить частину завдань запропонувати виконати самостійно, не варто ставити низькі оцінки за виконання цієї роботи. Проте з перших уроків особливо вимогливим треба бути щодо охайності записів, дотримання правил орфографічного режиму. Слід звертати увагу на правильність написання цифр і знаків дій.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
1. Фронтальне опитування
1) Наведіть приклад на додавання чисел. Назвіть доданки і суму.
2) Складіть вираз, якщо відомо, що зменшуване дорівнює 72, а від'ємник — 38. Чому дорівнює різниця?
3)Як знайти невідомий доданок х, якщо сума двох доданків дорівнює 500, а один з доданків — 200?
4) Як знайти зменшуване і/, якщо відомі різниця 40 і від'ємник 80?
5) Як знайти від'ємник к9 якщо відомі зменшуване 150 і різниця 50?
Відповіді учнів бажано супроводжувати відповідними записами на дошці.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за конспектом 1.
2.  Виконайте вправи:
1) Складіть із чисел 4 444, 688 і 5 506 усі можливі суми з двома доданками. Обчисліть їх значення.
2) Складіть із чисел 1 445, 2 213 і 3 600 усі можливі різниці. Обчисліть їх значення.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2003 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть