загрузка...
Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Об'єкти та події. Планування в нашому житті - 26 Сентября 2014
Главная » 2014 » Сентябрь » 26 » Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Об'єкти та події. Планування в нашому житті
12:52
Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Об'єкти та події. Планування в нашому житті

Цілі:
- навчальна: повторити правила поведінки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; сформувати поняття об'єкт, подія, план, інструкція;
- розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати і робити висновки;
- виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної комп'ютерної техніки, свідоме ставлення до вибору майбутньої професГГ. Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: плакат «Інформатика», стенди «Вивчаємо тему», «Критерії оцінювання», «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ», приклад плану, інструкції (плакат, презентація тощо).

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 


Хід уроку Информатика 6 кл. Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Повторення правил поведінки в кабінеті інформатики
На кожному столі лежить папка «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ». Учні самостійно повторюють матеріал.
II. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА ІКТ
Робота в парах. Взаємоопитування
Орієнтовний перелік запитань 
- Як слід сидіти за комп'ютером? 
- Як поводитися біля комп'ютера? 
- Чого не можна робити за комп'ютером?
- Що ви повинні зробити, якщо до класу під час уроку заходить директор школи?
- Що потрібно зробити, якщо у вас погіршилось самопочуття під час роботи за комп'ютером?
- Чи дотримують правил техніки безпеки учні, які гуртом забігають до кабінету?
- Чи можна спробувати самотужки полагодити комп'ютер?
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вступна бесіда
— Робота з комп'ютером досить цікава, і ви це вже знаєте. Також ви знаєте, що комп'ютер — це необхідний інструмент працівників багатьох професій.
Гра «Снігова куля»
Учитель пропонує учням по черзі називати професії, які потребують обов'язкового володіння комп'ютером, повторюючи всі професії, названі попередніми учнями. (Наприклад, перший учень називає професію секретаря, другий — професію секретаря, діловода, третій — секретар, діловод, бібліотекар тощо.)
(Для довідок: професії секретаря, діловода, бібліотекаря, програміста, видавця, модельєра, лікаря, продавця, дизайнера, учителя, композитора, журналіста, продавця, фармацевта, касира та ін.
Відповіді учнів фіксуються на дошці (на плакаті).)
Гра «Ланцюжок»
Учитель пропонує учням по черзі називати тип комп'ютерів. (Для довідок: стаціонарний комп'ютер, кишеньковий, портативний, планшет, комп'ютер із сенсорним екраном, ноутбук, нетбук.)
Гра «Встанови відповідність»
Установіть відповідність, який тип комп'ютера доцільно обрати для кожної з названих професій?
Підсумок. Як ви вже знаєте, у наш час майже кожна професія потребує володіння комп'ютером. Ким би ви не стали в майбутньому, знання, набуті на уроках інформатики, вам знадобляться.
— Минулого року ми з вами розпочали вивчати новий для вас шкільний предмет — інформатику.
Демонстрування плаката «Інформатика»
— Що ж вивчає ця наука? (Відповіді дітей.)
ІНФОРмація + автоМАТИКА = ІНФОРМАТИКА
Наука інформатика вивчає поняття «інформація» і те, як її обробляти, зберігати, передавати, збирати та здійснювати пошук.
Вивчення навчального предмета «Інформатика» в 6-му класі розраховано на 35 годин (1 година на тиждень), як і в 5 класі. Весь курс поділено на 5 тем:
1.  Алгоритми та їх виконавці (7 год).
2.  Поняття операційної системи (6 год).
3.  Мультимедіа (4 год).
4.  Текстовий процесор (8 год).
5.  Комп'ютерні мережі (8 год).
Під час вивчення навчального матеріалу ви маєте виконати 10 практичних робіт.
Ознайомлення зі стендами «Вивчаємо тему» та «Критерії оцінювання».
—  Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Алгоритми та їх виконавці». Зазначена тема розрахована на 7 уроків.
—  Як ви вже звикли, уроки інформатики проводять у кабінеті інформатики та ІКТ. Тому пригадаємо, як слід поводитися в ньому.
IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ УРОКУ
V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя з елементами демонстрування (використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)
Об'єкти та події
— Минулого року ви вивчали тему «Об'єкти». Світ, що нас оточує, складається з предметів, явищ, процесів. Пригадаймо основні поняття.
Стілець, парта, крейда, дошка — це предмети.
— Наведіть ще приклади предметів. Дощ, блискавка, грім — це явища.
— Продовжте, будь-ласка, цей ряд.
Робота з підручником, виконання домашнього завдання, приготування їжі, купання в річці — це процеси.
— Які ще процеси ви можете назвати?
— Як ви вже знаєте, предмети, явища і процеси, які розглядають як єдине ціле, — це об'єкти. Отже, можна стверджувати, що увесь навколишній світ складається з об'єктів. Об'єкти мають свої властивості. Кожна з властивостей має певне значення. Значення властивостей об'єктів можуть змінюватися в результаті певних дій, процесів, операцій тощо.
Зміна значень властивостей об'єкта відбувається в результаті дій інших об'єктів. Так, наприклад, об'єкт «учень» розрізав об'єкт «аркуш» на чотири частини тощо.
Якщо сталася зміна значень властивостей об'єкта, або утворився новий об'єкт, або припинив існувати певний об'єкт, то говорять, що з цим об'єктом відбулася подія.
Подія — зміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами, утворення нового об'єкта або знищення існуючого об'єкта.
Інколи настання однієї події є причиною настання іншої події.
Наприклад: •  Розпочався дощ, і на дорозі з'являються калюжі.
У таких випадках вважають, що друга подія залежить від першої. Але події можуть бути і незалежними одна від одної.
Наприклад: •  Розпочався дощ. Учитель проводить урок.
Об'єкти і подив інформатиці
Монітор, клавіатура, миша — об'єкти комп'ютера. Кнопка Пуск, вікно програми, папка, ярлик — екранні об'єкти. Запуск програми на виконання, закриття вікна — події.
- Учень натиснув кнопку Пуск, і відкрилося головне меню — залежні події (друга подія залежить від першої).
- Учень створив презентацію «Мій клас», і урок закінчився — незалежні події.
VI. УСВІДОМЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ І ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота за підручником
Додаткове завдання
Розгляньте картинки та вкажіть які з них описують об'єкти, а які події.
VII. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя або самостійна робота учнів з джерелом інформації
План виконання завдання. Планування в нашому житті
— У багатьох випадках, зокрема під час підготовки до виконання завдань, потрібно спочатку скласти план. Людина завжди планує свою діяльність. Інколи потрібно записати план на папері.
План — це порядок виконання дій для досягнення певного результату.
Наприклад, план написання твору:
1.  Вступ.
2.  Основна частина.
3.  Висновок.
Або план розв'язання математичної задачі:
1.  Ознайомлення з умовою задачі.
2.  Аналіз задачі.
3.  Розв'язування задачі (виконання дій).
4.  Перевірка розв'язків.
—  У будь-якому плані важливим є порядок дій. Якщо порядок дій змінити, то очікуваного результату не буде. Наприклад, під час написання твору неможливо спочатку зробити висновок, а потім написати сам твір; під час розв'язування математичної задачі спочатку виконати дії, а потім ознайомитись з умовою задачі.
План можна подати усно, письмово, у вигляді рисунків, жестів тощо.
— Пригадаймо, які бувають речення за метою висловлювання. Наведіть приклади. (Розповідні, питальні, спонукальні.)
—  Які речення ми називаємо спонукальними? {Спонукальне речення містить наказ, вимогу, заклик, побажання, пораду, прохання тощо.)
Інструкція
— Якщо план складається зі спонукальних речень, то його називають інструкцією.
Наприклад, інструкція «Поїздка в ліфті».
1.  Підійти до ліфта.
2.  Натиснути кнопку виклику.
3. Дочекатися приїзду ліфта та відчинення дверей.
4.  Зайти до ліфта.
5.  Натиснути кнопку потрібного поверху.
6. Дочекатися відчинення дверей.
7.  Вийти з ліфта.
Інструкція «Ввімкнення комп'ютера»
1.  Переконатися у відсутності видимих пошкоджень комп'ютера.
2.  Ввімкнути монітор.
3.  Натиснути кнопку живлення на системному блоці.
4. Дочекатись повного завантаження комп'ютера.
Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження (Варіант 1)
VIII. УСВІДОМЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ
Робота в зошитах
•  Скласти приклад плану.
•  Скласти приклад інструкції.
Колективне обговорення прикладів плану та інструкції.
Практичне завдання. Інструктаж з БЖД
Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1) Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).
Завдання за підручником
IX. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
— Що таке об'єкт?
— Наведіть приклади об'єктів (відповіді учнів учитель записує на дошці).
— Які властивості мають ці об'єкти?
— Що таке подія?
—  Які події можуть відбутися з об'єктами, записаними на дошці?
— Коли подія є залежною від іншої події?
— Коли події є незалежними одна від одної?
— Наведіть приклади залежних та незалежних подій.
— Що може бути причиною зміни значень властивостей об'єктів?
— У яких випадках говорять, що з об'єктом відбулася подія?
— У яких ситуаціях потрібно складати план?
— Чи можна змінювати порядок виконання дій у плані? Чому?
— Що потрібно для успішної реалізації плану?
X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Завдання за підручником
Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.
2. Додаткове завдання
Скласти приклад плану та інструкції (тема — на вибір учня). Підготувати 1-2 запитання з теми, що вивчається.
XI. Підсумки уроку. 
Информатика 6 кл. Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ
Рефлексія
Учням пропонується закінчити речення: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я дізнався про...», «Мені хотілося в майбутньому дізнатись про..., навчитись...».
XII. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧНІВ

 


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 906 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть