загрузка...
Урок 1. Жанрова палітра музичного мистецтва - 16 Сентября 2014
Главная » 2014 » Сентябрь » 16 » Урок 1. Жанрова палітра музичного мистецтва
14:46
Урок 1. Жанрова палітра музичного мистецтва

Мета. Ознайомити з особливостями поняття «жанр музики», класифікацією та розподілом за призначенням, змістом, місцем та умовами виконання, розглянути поняття «жанр музики», «камерно-вокальні жанри», надати знання про первинні та основні жанри вокальної та інструментальної музики, розглянути спорідненість жанрів музики з жанрами літератури та образотворчого мистецтва.
Розвивати вміння учнів уважно слухати музику та висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати вміння на слух впізнавати жанрові ознаки музичного твору й характерні засоби музичної виразності та розвиток музичного образу.
Виховувати інтерес до слухання класичної музики та виконання дитячих пісень шкільної тематики.

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 


Тип уроку: комбінований, урок введення в тему. Урок 1. Жанрова палітра музичного мистецтва
Обладнання: музичний інструмент, програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до музичного твору та пісні або мультимедійна презентація, портрет композитора Е. Гріга.
Основні поняття для засіки ..пня: «музичний жанр», визначення жанрової палітри музичного мистецтва, класифікація жанрів музичного мистецтва.
Твори, що вивчаються на уроці:
•    Е. Гріг. Концерт для фортепіано з оркестром ля-мінор.
•   «Шкільний корабель» (слова К. Ібрясва, музика F. Струве).
Хід уроку
1.  Вхід під пісню «Шкільний корабель». Організаційний момент. Мотивація до навчання.
2.  Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про Країну музичних жанрів.
Музичне мистецтво володіє унікальною властивістю: за допомогою звуків воно доносить до слухача думки та почуття композитора, втілені в художніх образах. Звісно, кожен слухач по-своєму сприймає і розуміє музичний твір, складає власну думку про його зміст та засоби виразності відповідно до своїх поглядів, смаків, досвіду. А як визначити, у якому жанрі написано твір?
У кожній сфері художньої діяльності людини класифікацію за жанрами здійснюють залежно від специфіки того чи іншого виду мистецтва. Наприклад, портретний жанр, пейзаж, натюрморт виділяють тільки в образотворчому мистецтві; етюд, пісня, романс, п'єса притаманні декільком видам мистецтва: літературі, музиці й театру, а симфонія, соната, увертюра, арія, кантата, ораторія, хор — лише музиці.
Музичний словничок                                                                 
Музичний жанр (франц. genre — рід, вид, тип, манера) — багатозначне поняття, що характеризує розподіл музичної творчості за родами та видами.
Музичні жанри класифікують за їхнім походженням, умовами виконання, сприймання або за іншими ознаками (змістом, структурою, засобами виразності, складом виконавців тощо).
3.  Бесіда про жанровий розподіл музики.
Жанри відрізняються один від одного особливостями змісту і форми, що зумовлено різними життєвими її культурними цілями. Наприклад, марш: його ритм, темп, мелодика та інші засоби виразності ідеально пристосовані до кроку. Зовсім інша мета, зміст і форма у колискової пісні — адже вона мас заспокоїти малюка, заколисати його.
Узагалі, музикознавці вважають марш, пісню і танень первинними жанрами, на основі яких у процесі розвитку музичного мистецтва виникали і продовжують виникати нові, доповнюючи багатоманітну жанрову палітру.
Ви вже знаєте, що музичні твори за способом виконання поділяють на вокальні та інструментальні. Відповідно до нього поділу розрізняють чотири види музичного мистецтва, які, у свою чергу. охоплюють певне коло жанрів.
4.  Робота зі схемою
5.  Класифікація жанрів музики.
Варто зазначити, то деякі жанри одночасно можуть належати до різних видів мистецтва. Наприклад, пісня та гімн звучать не дише в сольному чи ансамблевому, а й у хоровому виконанні; романс визначають і як камерний вокальний твір, і як інструментальну п'єсу наспівного характеру, а рапсодію відносять і до камерно-інструмеи-тальної, і до симфонічної музики.
За пішими ознаками музичні жанри класифікують так:
—  за призначенням — жанри прикладної, академічної та розважальної музики (в т. ч. музика сучасної естради);
— за змістом — ліричні, епічні, драматичні, а також жанри, пов'язані з рухом (марш, танець);
—  за місцем та умовами виконання — жанри театральної, концертної та кіномузики і т.д.
Музичні жанри не залишаються незмінними — вони постійно оновлюються та розвиваються.   6.  Музичне сприймання. Е. Ґріг Концерт для фортепіано з оркестром ля-мінор (І н.) у виконанні Філадельфійського симфонічного оркестру, диригент — Ю. Ормані, партія фортепіано — Ван Кліберп.
7. Аналіз музичного твору.
1. Розкажіть про свої враження від прослуханого твору.  
2. До якого жанру належить цей твір? У чому його особливість?
3. Які інструменти виконують основну мелодію?
4. Опишіть засоби музичної виразності та визначте характер мелодії твору.
8.  Бесіда про композитора та історію створення концерту.
Ецвард Гагеруп І РІГ (1843-1907)
Норвезький композитор періоду романтизму, музичний діяч, піаніст, диригент, засновник норвезької професійної композиторської
НІКОЛИ.
Важливе місце у творчій спадщині Е. Гріга займає фортепіанна мініатюра (близько 150 творів) та вокальна лірика. Серед пайвідоміших інструментальних творів — фортепіанний концерт і музика до драми Г. Ібсена «Пер Ґюнт».
Концерт для фортепіано з оркестром ля-мінор — однії із найкращих у світовому концертному доробку. Е. Гріг написав цей твір 186S року під час перебування в Данії. Концерт складається із трьох частин і вирізняється яскравим національним колоритом та віртуозною партією фортепіано. Прем'єра концерту відбулася З квітня 1869 року в Копенгагені, а через п'ять місяців він уперше прошучаи у Норвегії.
Упродовж усього свого життя Гріг переробляв цей твір. Відомо, що композитор написав обробку концерту для двох фортепіано, яку завершив К. Терн.
9.  Виконання творчого завдання до слухання музики.
Прослухайте фортепіанний концерт Е. Гріга ще раз, Візьміть пензлик та акварельні фарби і намалюйте невеликий етюд, відтворивши на папері настрій і образи, які навіяла вам музика.
10.  ФІзкульї хвилинка "Хвилинка відпочинку".
11.  Повторення правил сніву. Розспівування. Поепівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя).
12.  Розучування пісні. «Шкільний корабель» (слова К. Ібряєва, музика Г. Струве).
Знайомство 3 піснею та її змістом, розучування мелодії першого куплету та приспіву. Виконання першого куплету, приспіву під акомпанемент інструмента.
13.  Виконання творчого завдання з музикування.
Пісня «Шкільний корабель» має тридольний розмір. Мелодія складається з різних за тривалістю звуків:                                               
довгих П , коротких І та пауз S.
Оберіть улюблений ударний інструмент і спробуйте відтворити ритм пісні:                                
14.  Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.
•    Що таке музичний жанр? За якими ознаками класифікують музичні жанри?
•    Які жанри притаманні водночас музиці та живопису?
•    На які групи поділяють музичні жанри за способом виконання?
•    Який музичний твір ми слухали на уроці? Розкажіть, що вам запам'яталося з історії його створення.                                    
15. Домашнє завдання.                                                                         
Прослухайте декілька своїх улюблених музичних творів і визначте, до яких жанрів вони належать.
Знайдіть фонограми творів Е. Гріга у форматі трЗ для своєї фонотеки.
16.  Вихід з класу під музику Е. Гріга.
17.  Для допитливих — виконання музичного проекту.
Проект «Моя фонотека»
Мета: навчитися -знаходити фонограми музичних творів і зберігати їх у форматі mрЗ.
Очікуваний результат: диск з улюбленими творами різних жанрів.
План створення: 
Урок 1. Жанрова палітра музичного мистецтва
Увага! Цей проект може тривати цілий навчальний рік.
1.    Знайдіть з друзями музичні твори та їхні сучасні обробки, які слухали на уроках, збережіть їх у форматі трЗ в окрему папку на комп'ютері.
2.    Складіть список записаних фонограм, спробуйте за допомогою функції «перейменування» зберегти їх у вільному або алфавітному порядку, задавши кожному файлу номер 001, 002... і т.д.
3.    Оформте обкладинку диска з назвою «Моя фонотека» та зробіть кілька копій. Тепер можете зробити подарунок рідним та друзям!

 

 


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1640 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть