загрузка...
Урок № 25. Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий процесор». Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8 - 1 Октября 2014
Главная » 2014 » Октябрь » 1 » Урок № 25. Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий процесор». Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8
13:33
Урок № 25. Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий процесор». Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8

Цілі:
- навчальна: визначити рівень опанування учнями основних теоретичних знань і практичних навичок з теми «Текстовий процесор»; повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал, узагальнити його і систематизувати;
- розвивальна: розвивати увагу, кмітливість, навички роботи із текстовим документом; 
- виховна: виховувати інформаційну культуру.
Тип уроку: перевірки та корекції знань, умінь і навичок. Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, картки з завданнями, тести.

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 


Хід уроку. Информатика 6 кл. Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий процесор»
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— На цьому уроці ми повинні повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал з теми «Текстовий процесор», узагальнити його і систематизувати, а також визначити рівень засвоєння вами знань, умінь та навичок з поданої теми.
V. ПЕРЕВІРКА ЗНАННЯ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ
ВАРІАНТ І
Комбінований залік (теоретична і практична частина)
Теоретична частина
Варіант А
Усне опитування
Орієнтовні запитання
1.  Що таке текстовий процесор?
2.  Які ви знаєте текстові процесори?
3.  Як створити новий документ MS Word?
4.  Як відкрити існуючий документ MS Word?
5.  Які режими MS Word ви знаєте? Охарактеризуйте кожен з них.
6.  Як вставити символ до тексту?
7.  Як вставити зображення до тексту?
8.  Як вставити діаграму до тексту?
9.  Як виконати пошук фрагмента тексту в документі?
10.  Як виконати пошук та заміну фрагмента тексту в документі на інший текст?
11.  Як виділити фрагмент тексту? Охарактеризуйте відомі вам способи.
12.  Як скопіювати фрагмент тексту? Охарактеризуйте відомі вам способи.
13.  Як перемістити фрагмент тексту? Охарактеризуйте відомі вам способи.
14.  Як можна клацанням миші виділити одне слово, один абзац?
15.  Як вилучити фрагмент тексту?
16.  Як перемістити фрагмент тексту за допомогою буфера?
17.  Які види форматування ви знаєте?
18.  У чому полягає форматування символів?
19.  У чому полягає форматування абзаців?
20.  У чому полягає форматування документа загалом?
21.  Як змінити колір, шрифт, розмір тексту?
22.  Як встановити поля сторінки, орієнтацію сторінки?
23.  Як здійснити пошук документа на комп'ютері?
24.  Як зберегти документ на комп'ютері?
25.  Як надрукувати документ? Які види друку вам відомі?
26.  Як перевірити правопис у документі?
27.  Що таке буфер обміну?
Варіант Б
Тестування (комп'ютерне тестування)
1. У чому полягає редагування текстового документа?
*А) Виправлення помилок, вилучення зайвих слів і речень...; 
*Б) внесення додаткових слів, речень і абзаців...; 
*В) зміна розташування слів, речень і абзаців...;
Г) введення тексту документа;
Д) збереження тексту документа.
2.  У чому полягає форматування текстового документа? 
*А) Встановлення абзаців...;
*Б) оформлення шрифтів...; 
В) вставка зображень...;
Г) виправлення помилок, вилучення зайвих слів і речень...; 
Д) введення тексту документа з клавіатури...
3.  Які елементи може мати діалогове вікно? 
*А) Перемикач;
*Б) прапорець;
В)кнопка команди; 
Г) панель інструментів; 
Д) рядок меню.
4.  У чому полягає набір текстового документа? 
*А) Введення тексту документа з клавіатури...;
Б) збереження тексту документа...;
В) друкування документа;
Г) вставляння фрагмента тексту з іншого документа.
5.  У чому полягає збереження текстового документа?
A) Введення тексту документа з клавіатури...;
*Б) збереження текстового документа під певною назвою у визначеному місці...; 
Г) друкування документа; 
Д) створення ярлика документа.
6.  Які режими перегляду документа забезпечує MS Word? 
*А) Розмітка сторінки, Веб-документ, Структура...;
Б) Нормальний, Лінійка, Розмітка сторінки...;
B) Розмітка сторінки. Панель інструментів, На весь аркуш...
7.  Які вкладки має діалогове вікно Параметри сторінки? 
*А) Поля, Папір, Макет...;
Б) Розмір паперу, Колонтитули...; 
В) Папір, Параметри друкування...; 
Г) Розмір вікна, Папір...
8.  У чому полягає макетування текстового документа? 
*А) Оформлення заголовків, нумерація сторінок...;
Б) внесення в документ формул і рисунків...; 
*В) створення змісту, оформлення титульних сторінок...; 
Г) оформлення абзаців, вставка таблиць...; 
Д) введення тексту документа з клавіатури...
9.  Яку послідовність дій потрібно виконати, щоб змінити встановлений розмір паперу?
A) Розмітка сторінки —> група інструментів Параметри сторінки —> —> Розмір;
*Б) Розмітка сторінки -> група інструментів Фон сторінки —> Межі сторінок;
B) Розмітка сторінки —> група інструментів Параметри сторінки —> —> Поля.
10.  Яку послідовність дій потрібно виконати, щоб змінити встановлені поля?
А) Розмітка сторінки —> група інструментів Параметри сторінки —> —> Розмір;
Б) Розмітка сторінки -» група інструментів Фон сторінки —> Межі сторінок; 
*В) Розмітка сторінки —> група інструментів Параметри сторінки —> —> Поля.
11.  Яку послідовність дій потрібно виконати, щоб змінити встановлену орієнтацію сторінки?
*А) Розмітко сторінки —> група інструментів Параметри сторінки -> —> Орієнтація;
Б) Розмітка сторінки —> група інструментів Фон сторінки —> Межі сторінок;
В) Розмітка сторінки —> група інструментів Параметри сторінки -> —> Поля.
12.  Які відомості може містити рядок стану? 
*А) Номер поточної сторінки...;
*Б) всього сторінок у документі...; 
*В) номер рядка...;
Г) поточна дата і час...;
Д) назви активних задач...
13.  Як одержати довідку в редакторі MS Word?
*А) За допомогою функціональної клавіші F1...;
*Б) розгорнута довідка про текстовий редактор MS Word...;
*В) натиснути кнопку 
Г) спитати вчителя...; 
Д) подивитися у книгу; 
Е) за допомогою функціональної клавіші F2...
14.  Як побачити назву кнопки на панелі інструментів? 
*А) Встановити курсор миші на кнопку і почекати;
Б) встановити курсор миші мимо кнопки і почекати; 
В) встановити курсор миші на лінійку і почекати; 
Г) встановити курсор миші на панель задач і почекати; 
Д) встановити курсор миші на бігунок і почекати.
15.  Які розміри аркуша паперу найбільш поширені?
*А)А5;
*Б)А4; 
В)А1; 
Г)4А; 
Д)5А.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ У СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ

Практична частина
Практична робота № 8 «Вставляння графічних об'єктів
та організаційних діаграм у текстовий документ». Інструктаж
з техніки безпеки
Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2) Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8 хвилин після початку роботи).
Варіант А
Завдання за підручником
Варіант Б Завдання
Створити засобами текстового процесора MS Word імпровізовану візитку торгівельного агента з продажу певної продукції (на вибір учня).
1.  Візитку виконати на аркуші формату А4 альбомної орієнтації.
2.  У візитці вказати дані: прізвище та ім'я, поштову адресу, реквізити для спілкування.
3.  Під час оформлення обов'язково використати: WordArt, Smart-Art, зображення, яке відповідає вибраній продукції.
4.  Обов'язково розташувати внизу аркуша напис «Оцінка_____».
5.  Зберегти документ у власну папку під назвою Візитка_Прізвище.
6.  Віддрукувати документ на принтері, вказаному вчителем.
VII. Підсумки уроку. 
Информатика 6 кл. Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий процесор»
Рефлексія
VIII. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧНІВ
IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити тему «Текстовий процесор».
Завдання за підручником

 


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 785 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть