загрузка...
Урок 26. Квартет - 19 Сентября 2014
Главная » 2014 » Сентябрь » 19 » Урок 26. Квартет
10:27
Урок 26. Квартет

Мета. Ознайомити з особливостями жанру квартету та його характерними ознаками як жанру камерно-інструментальної музики, розглянути різницю між жанром квартету та музичними творами, що виконується інструментальним квартетом, ознайомити учнів з авторами та виконавцями квартетів, узагальнити знання учнів з теми «Камерно-інструментальні жанри».
Розвивати вміння учнів уважно слухати камерно-інструментальну музику та знаходити на слух характерні ознаки жанру квартету, надавати характеристику засобам музичної виразності твору, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати вміння виконувати пісні у ході конкурсу на краще виконання творів та вміння учнів визначати музичні твори за музичними темами, розрізняти пісні за вступом.
Виховувати інтерес до слухання класичної камерно-інструментальної музики та виконання дитячих пісень українських композиторів.

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 


Тип уроку: комбінований, урок узагальнення знань з теми. Урок 26. Квартет
Обладнання: музичний інструмент, програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до музичного твору та пісні або мультимедійна презентація, портрети композиторів Б. Лятошинсько-го та Й. Штрауса.
Основні поняття для засвоєння: характерні ознаки жанру квартету, історія розвитку жанру, композиційна будова (форма) квартету.
Твори, що вивчаються на уроці:
•     Б. Лятошинський. Квартет №2 для двох скрипок, альта і віолончелі, тв. 4, 4. Allegro molto.
•     Й. Штраус. Полька «Грім і блискавка» у виконанні струнного квартету.
Хід уроку
1. Вхід під музику Б. Лятошинського. Організаційний момент. Мотивація до навчання.
2.  Музичне сприймання. Б. Лятошинський. Квартет №2 для двох скрипок, альта і віолончелі, те. 4> 4. Allegro mo/to.
3.  Аналіз музичного твору.
1.  Розкажіть про особливості звучання квартету. Опишіть характер музики.
2.  У виконанні яких музичних інструментів прозвучав твір?
3.  Назвіть тип квартету як ансамблю виконавців.
4.  Які засоби виразності твору вам вдалося розпізнати?
5.  Розкажіть про свої враження від твору.
6.  Бесіда про історію розвитку жанру квартету.
Пригадаймо, як залежить назва виконавців будь-якого музичного твору відповідно до кількості музикантів-виконавців.
Ви вже знаєте, що ансамбль із двох виконавців (вокалістів або інструменталістів), — це дует, троє виконавців утворюють тріо, а четверо — квартет. Камерний ансамбль із п'яти виконавців традиційно називають квінтетом, із шести — секстетом, із семи — септетом, з восьми — октетом. Такі самі назви мають і музичні твори, написані для відповідної кількості виконавців.
Оскільки щойно ми слухали квартет, розглянемо його як музичний твір лля чотирьох Інструментів детальніше.
Серед жанрів камерних ансамблів переважає струнний квартет, що у другій половині XVIII ст. замінив пануючу тоді тріо-сонату. Видатні твори цього жанру написали віденські класики — И. Гайдн, В.Д. Моцарт, Л. ван Бетховен. їхні квартети створені у формі сонатного циклу, яка згодом стала традиційною. У романтичну сисх) слід особливо відзначити квартети Ф. Шуберта.
У кінці XIX — на початку XX ст. у струнких квартетах використовують лейтмотивнпй принцип (одна іема є головною у гворі), важливого значення надають барвистості, образності, колористичній гармонії (II. Чайковський, С. Танеев, Е. Гріг, К. Дебюссі). Глибокий психологізм, напружена експресія, вияв нових можливостей інструментів та їхніх поєднань властиві квартетам Д. Шостаковича та Б. Бартока.
Жанр фортепіанного квартету був майпопулярнішнм у класичну епоху (В.Д. Моцарт), пізніше композитори зверталися до цього жанру рідко.
В українській музиці найвідоміші твори цього жанру належать Б. Лятошинському (п'.ять квартетів), В. Сильвестроау («квартет-пік-коло»). ІО. Ішепку.
5. Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про композитора   — автора українського квартету.
Борис Миколайович ЛЯТОШИНСЬКИЙ (1894-1968) Український композитор, диригент і педагог, один із основоположників модерного напрямку в українській музиці. Неодноразовий член журі міжнародних конкурсів та активний учасник керівних органів Спідки композиторів України і Київської консерваторії. Автор опер, творів для хору з оркестром, творів для симфонічного оркестру, п*єс для духового оркестру, фортепіано з оркесіром тощо.
Музичний словничок
Квартет — музичний твір для чотирьох інструментів або вокальних голосів, зазвичай написаний у сонатній формі.
6. Музичне сприймання. Й. Штраус. Полька «Грім і блискавка» у виконанні струнного квартету.
7.  Аналіз музичного твору.
1.  Опишіть характер прослуханої музики.
2.  У виконанні яких музичних інструментів прозвучав твір?
3.  Порівняйте твір И. Шірауса із твором Ь. Лятошннського. Поміркуйте, у чому полягає різниця між жанром квартету і виконанням будь-якого твору інструментальним квартетом.
8.  Проведення вікторини «Добери мелодію».
За поданими ілюстраціями впізнайте музичні твори, які ми слухали на уроках, і назвіть прізвища їхніх авторів. (Споглядання ілюстрацій до музичних творів, які діти слухали протягом чверті).
9.  Проведення конкурсу «Найкращий виконавець». 
Урок 26. Квартет
За ілюстраціями пригадайте пісні, які ми вивчали па уроках, і викопайте їх під фонограму разом із друзями. Позмагайтеся, хто і вас заспіває найкраще.
10.  Проведення конкурсу «Знавці музичного мистецтва».

 


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 700 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть