загрузка...
Урок № 34-35. Робота над проектом. Захист проектів - 6 Октября 2014
Главная » 2014 » Октябрь » 6 » Урок № 34-35. Робота над проектом. Захист проектів
11:57
Урок № 34-35. Робота над проектом. Захист проектів

Цілі:
- навчальна: узагальнити та систематизувати здобутті знання з курсу інформатики 6 класу, розвивати вміння та навички проектної діяльності; 
- розвивальна: сприяти розвитку пам'яті, уваги, логічного мислення, інформаційної культури; розвивати прийоми розумової діяльності (абстракція, узагальнення, аналіз, синтез, порівняння); 
- виховна: виховувати повагу до учасників проекту, кмітливість, уміння
працювати в команді. 
Тип уроку; узагальнення і систематизація знань, нестандартний урок. Форма проведення: робота над проектами.
Обладнання: комп'ютери, підручники, Інтернет, література, додаткові матеріали та обладнання для роботи над проектом.

предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 


Хід уроку. Информатика 6 кл. Робота над проектом. Захист проектів  
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Використання методу проектів
Метод проектів може бути використаний як творча (індивідуальна чи групова) діяльність учнів протягом 1-2 уроків. Така робота формує навики самоосвіти учнів, сприяє більш глибокому осмисленню вивченого матеріалу.
Робота над проектом складається з декількох етапів: 
- підготовчий (вибір теми, обґрунтування її практичної значущості, а також визначення шляхів її розв'язання); 
- дослідницький етап (планування роботи, визначення методів дослідження, розподіл обов'язків між учасниками проекту); 
- реалізація проекту;
- захист проекту (обговорення проекту та процесу його виконання).
Під час роботи над проектом учні можуть використовувати; 
- ресурси мережі Інтернет (учні набувають навичок правильно формувати запити для пошуку даних, опрацьовувати здобуту інформацію); 
- літературу; 
- додаткові та допоміжні матеріали.
III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ
Робота над проектами Варіант А
Учні класу об'єднуються в групи по четверо учнів. Кожна група обирає тему проекту (теми не повторюються), розподіляє ролі (планування роботи, пошук інформації в мережі Інтернет, виклад інформації, захист проектів (усно)). Оформлення проекту здійснюється засобами Microsoft Word (або Microsoft PowerPoint). Обов'язкова наявність фотоматеріалів. Захист робіт відбувається наприкінці уроку.
Теми проектів для учнів 6 класу
1.  Моє місто (село).
2.  Моя школа.
3.  Моя мала батьківщина.
4.  Моя Батьківщина — Україна.
5.  Історія України.
6.  Україна майбутнього.
Варіант Б
Віртуальна екскурсія визначними місцями України
1.  Києво-Печерська Лавра
2.  Софія Київська
3.  Софіївка
4.  Херсонес Таврійський
5.  Заповідник «Кам'янець»
6.  Хортиця
7.  Почаївська Лавра
8.  Лівадійський палац
Релаксація (проведення комплексів вправ для зняття зорової втоми та м'язового напруження)
Захист проектів
Учитель має передбачити активний захист учнівських проектів.
Можливі варіанти активного захисту проектів
Під активною захистом розуміється такий захист, коли всі учасники навчальної групи в явній (висловлювання вголос) або неявній (заповнення різних стандартних бланків) формі беруть участь в обговоренні проекту. Вибір форми захисту визначається особливостями групи, відносинами, які склалися в ній в процесі спільного навчання.
1-й варіант — «чорне і біле опонування»
Суть варіанту — по кожному проекту вибираються чорний і білий опоненти, які повинні відзначити недоліки та переваги проекту.
Переваги І   
- Дуже часто опоненти  висловлюють цінні  пропозиції,  побажання. 
- Кожен буває в ролі як « чорного », так і « білого » опонента і намагається оцінювати розроблені проекти з позитивної і негативної точок зору.
Недоліки
- Чорні опоненти соромляться вказувати на недоліки розроблених проектів або роблять занадто формальні зауваження.
- Виникають проблеми в оцінці змістовної частини проекту.
2-й варіант — «Побудова дерева набутого досвіду»
Суть підходу — після кожного проекту учасник обговорення має повісити листочок на дерево досвіду (тобто вказати, що найбільш цінне для себе він побачив у цьому проекті).
За такої організації захисту доцільно на дошці зобразити дерево, до якого учні прикріплюють стікери. На стікері повинно бути вказане прізвище учня і що цінного він побачив у цьому проекті.
Переваги 
-  Забезпечується активна колективна робота групи: усі члени групи беруть участь в обговоренні усіх проектів. 
-  Є можливість узагальнити дані за всією групою.
Недоліки 
-  Учителеві буває важко коментувати результати спільної роботи групи: потрібно дуже швидко оцінити подані матеріали, узагальнити відомості про набутий досвід.
3-й варіант — «Заповнення листа побажань»
Суть підходу: після захисту кожного проекту учасники обговорення пишуть побажання слухачеві, який виконав проект, — як позитивні, так і негативні.
Лист побажань може заповнюватися як у паперовому, так і в електронному варіантах. Його приблизна форма може бути наступною:

 

Переваги
-  Кожен слухач отримує в письмовому вигляді побажання, пропозиції, запитання до свого проектом. Недоліки
-  Потрібна значна кількість часу.
IV. Підсумки уроку. 
Информатика 6 кл. Робота над проектом. Захист проектів  
Оцінювання учнівських робіт.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 468 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть