загрузка...
Урок 95. Математика 5 клас - 22 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 22 » Урок 95. Математика 5 клас
11:04
Урок 95. Математика 5 клас
Урок № 95. Множення десяткових дробів 
 
Цілі:
- навчальна: удосконалити вміння виконувати множення десяткових дробів; сформувати вміння застосовувати властивості множення до обчислення значення і спрощення виразів; сформувати вміння застосовувати дію множення десяткових дробів до розв'язування задач; 
- розвивальна: формувати вміння застосовувати знання в нових ситуаціях, установлювати аналоги; гдз математика 5
-  виховна: показувати красу математики; сприяти прищепленню любові
до математики. Тип уроку: удосконалення і застосування знань і вмінь. Обладнання: картки із завданням на встановлення відповідностей, таблиця «Застосування властивостей множення».
 
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна шляхом проведення самостійної роботи, в якій запропонувати завдання на встановлення відповідностей. Бажано кожному учневі видати картки із завданнями. Учитель на власний розсуд може передбачити на картках місце для чернетки, де учні будуть виконувати обчислення в стовпчик. Тоді вчитель зможе відстежити можливі помилки учнів і врахувати їх під час корекції знань. Перед проведенням роботи варто нагадати учням, як виконують такі завдання.
Установіть відповідність між виразом (1—4) та його значенням (А-Д).
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням обчислити в найзручніший спосіб
значення виразу: а) 2 789 5; б) (356 25) 4; в) 396 6 + 396 4.
Напевне, в класі знайдуться учні, які застосують до обчислення цих виразів властивості множення натуральних чисел. Тоді учитель повідомляє, що ці властивості виконуються і для десяткових дробів. Отже, завдання уроку: навчитись застосовувати властивості множення для обчислення значень виразів, які містять десяткові дроби.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Фронтальне опитування
1) Сформулюйте переставну властивість множення. Наведіть приклади її застосування.
2) Сформулюйте сполучну властивість множення. Наведіть приклади її застосування.
3) Сформулюйте розподільну властивість. Наведіть приклади її застосування.
4) Яку властивість множення застосовано до перетворення виразів: а) (2а)-5 = 10а; б) 2а + 5а = 7а; в) 2(2а + 5) = 4а + 10?
2.  Виконання усних вправ
1) Обчисліть:
а) 0,2-5; б) 0,5-2; в) 0,25 4; г) 2,5-0,4; д) 12,5 * 0,08; є) 1,25 * 0,8.
2) Знайдіть добуток:
а) 0,5 * 4; б) 0,6 * 5; в) 2,5 * 2; г) 1,6 * 5; д) 0,5 * 8; є) 1,7 * 10.
3) Обчисліть:
а) 0,72 + 0,28; б) 0,6 + 1,4; в) 0,65 + 4,35; г) 25,7-25,2; д) 10,8-0,8; є) 13,8-7,8.
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Альтернативні варіанти
Учитель на власний розсуд вибирає один із двох варіантів. Другий варіант вимагає більш високого рівня підготовленості учнів.
1. Учитель на конкретних прикладах показує застосування властивостей множення до обчислення значення і спрощення виразів. При цьому доцільно обговорювати, яку саме властивість застосовуємо, у чому полягає зручність її застосування. Приклад 1. Обчисліть у найзручніший спосіб:
1) 5,6 0,4 2,5 = 5,6 (0,4 2,5) = 5,6 1 = 5,6;
2)  7,12 0,35 + 7,12 0,65 = 7,12(0,35 +0,65) = 7,12 1 = 7,12;
3)  1,2 57,6-57,1 1,2 = 1,2(57,6-57,1) = 1,2 0,5 = 0,6. Приклад 2. Спростіть вираз:
1)  0,7с 0,8 = (0,7 0,8)с = 0,56с;
2)  6,8р-6,5/? = (б,8-6,5)р = 0,3р;
3)  4,8т-3,4т + 2,6/п = (4,8-3,4 +2,б)/п = 4/п.
2. Учитель роздає учням таблиці, у першому стовпці яких розміщено приклади на застосування властивостей множення натуральних чисел, а в другому — аналогічні приклади на застосування властивостей множення десяткових дробів. Учні виконують завдання і самі «відкривають» властивості множення десяткових дробів.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Обчисліть:
а) 0,5 6,78 2; б) 5 3,567 0,2; в) 0,25 9,36 4; г) 0,25 3,1 20.
2) Знайдіть значення виразу:
а) 3,5 0,8 + 3,5 1,2; б) 4,2 2,5-4,2 1,3.
2.  Виконання письмових вправ
1) Виконайте дії:
а) 2,5 1,035 4; б) 7,5 79,6 0,4; в) 3 0,13 0,5 2; г) 1,2 7,09 5 10.
2) Знайдіть значення виразу, застосовуючи розподільну властивість множення:
а) 57,48 0,9093 + 42,52 0,9093; б) 6,395 835,67 + 6,395 164,33; в) 104,76 378,91-94,76 378,91; г) 0,78 496,6-396,6 0,78.
3) Спростіть вираз:
а) 0,8х * 3,5; б) 15 * 0,08n; в) 7,6k + 1,4k; г) 6,4а-0,8а + 1,4.
4) Спростіть вираз і обчисліть його значення:
а) 0,3а*1,2, якщо а = 0,05; б) 2,5m*0,04m, якщо m = 3,  n = 3,2;
в)  7,9х + 2,1л:, якщо х = 1,67;
г)  1,2m +3,9m-2,1m+ 1,3, якщо m = 0,9.
5) Два пішоходи вийшли одночасно назустріч один одному і зустрілися через 2,18 год. Швидкості пішоходів дорівнюють 4,8 км/год і 5,2 км/год. Чому дорівнювала відстань між пішоходами на початку руху?
Під час виконання вправ доцільно вимагати від учнів формулювання відповідної властивості множення, пояснення, у чому полягає її застосування.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Математичний міні-диктант
1) Обчисліть:
а) 38,9 0,4 2,5 [52,60,125-8]; 6)0,8-6,97 1,25 [0,25-7,524].
2) Знайдіть значення виразу:
а)  13,5 0,76 + 13,5 1,24  [14,2 1,36 + 14,2 0,64];
б)  2,5-27,08-0,5-27,08  [3,412,06-12,060,4].
Одразу після виконання диктанту його бажано перевірити, наприклад, шляхом взаємоперевірки за готовими відповідями. Після цього обговорити результати перевірки, за потреби провести корекцію знань учнів.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2. Виконайте вправи.
1) Обчисліть:
а) 0,2 69,4 5; б) 4 2,5 2,26;
в) 3,14 0,24 + 3,14 1,76; г) 43,8 1,4-1,4 43,5.
2) Спростіть вираз і обчисліть його значення:
а) 0,4-1,6&, якщо 6 = 0,5; б) 0,05р0,2д, якщо р = 6, £ = 1,5;
в)  13,4х + 6,6х, якщо х = 0,48;
г)  2,6п-2,9-1,Зп + 5,7п, якщо п = 0,8.
3)3 одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля дорівнює 67,8 км/год, а швидкість мотоцикла — 32,2 км/год. Яка відстань буде між ними через 4,8 год? 4)* Куб і прямокутний паралелепіпед з вимірами 1,2 дм, 0,6 дм і 0,3 дм мають рівні об'єми. Знайдіть довжину ребра куба.
 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1797 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть