загрузка...
Відмінювання займенників - 26 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 26 » Відмінювання займенників
09:51
Відмінювання займенників

Запам'ятаймо!
За особливостями відмінювання займенники можна об'єднати в три групи.
Відмінювання особових займенників
У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному відмінку (я — мене, мені, мною).
У родовому і місцевому відмінках при вживанні займенників він, вона, воно, вони з прийменником з'являється початковий н (його — на нього, її — у ній). В орудному відмінку займенників він, вона, воно, вони початковий и уживається завжди.
З прийменниками в (у), до, за, без та іншими в родовому відмінку таз прийменниками на, під, поперед у знахідному відмінку займенники мене, тебе мають наголос на першому складі: у мене, до тебе, на мене, поперед мене, на тебе тошо.
Займенники він, воно в непрямих відмінках мають однакові форми.
Відмінювання зворотного займенника себе
Н. в.-
Р. в.- себе 
Д. в.- собі 
Зн.в.- себе 
Ор.в.- собою 
М.в.-  на (у) собі
Це цікаво!
Вислів не по собі означає - почуватися незручно, ніяково». Це може бути викликано хвилюванням, поганим настроєм, хворобою. незнайомим оточенням.
1.   Прочитайте уривок із вірша М. Чернявського.
О. приходь скоріше, весно!
Годі мряці панувать. 
Вже давно весняні співи
У душі моїй дзвенять!
Тими співами новими Я себе розколишу І словами золотими Думи серия запишу.
2. Випишіть речення зі зворотним займенником, визначте відмінок.
Розгадайте чайнворд (кожне наступне слово починається з останньої букви попереднього).
1. Особовий займенник III особи, чол., Н. в. 2. Особовий займенник III особи, мн.. Р. в. 3. Відносний займенник. 4. Вказівний займенник. 5. Особовий займенник III особи, серел.. Д. в. 6. Означальний займенник.
Спишіть вірш В. Симоненка. Провідміняйте особовий займенник. Свіженька новина
— Ви чули новину? — розказував Петро. — Сула й Десна впадають у Дніпро.
1. Розгадайте зашифроване речення.
•  Присвійні займенники твій, свій, мій вимінюються за однаковим зразком.
•  Займенники наш, ваш вимінюються як прикметники твердої групи.
•  Займенник їхній вимінюється як прикметник м'якої групи.
1.  Повторіть вивчений матеріал «Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м'якої групи» (§ 47).
2.  Провідміняйте за аналогією до відмінювання прикметників твердої групи займенник наш у чоловічому, середньому і жіночому роді.
Провідміняйте займенник ваш у множині.
1. Повторіть тему-Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м'якої групи» (§47).
2.  Провідміняйте займенники їхній, їхнє, їхня, їхні за аналогією до відмінювання прикметників м'якої групи.
1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.
1   сам не свій                           А кожен насамперед думає
2   піти на свій хліб                   про себе
3   своя сорочка ближча           Б почуватися незручно, до тіла некомфортно
4   не у своїй тарілці                  В приголомшений
                                                  Г жити самостійним життям.
                                                  забезпечувати себе матеріально
2. Запишіть фразеологізми. Визначте відмінок присвійного займенника.
Об)  Спишіть текст, поставивши слова в дужках у потрібній формі.
Славетні театральні діячі Микола Садовськнй і Марія Заньковецька. об'єднавши (своїм) долі й талант, підняли (нашого) український театр до всесвітнього визнання.
(їхньої) співпраця розпочалася заснуванням акторської трупи, гастролями. А в 1906 році кожен із них зробив (свою) внесок в організацію в Києві першого українського професійного театру.
Прочитайте текст. Визначте відмінки присвійних займенників.
Як би розумієте значення фразеологічного звороту -і нашим і вашим»? Так кажуть про людину, яка хоче бути в добрих стосунках з усіма, сподобатись усім. А тому своїх справжніх поглядів і думок не висловлює.
Провідміняйте займенник, який складається з однієї букви, але двох звуків?
Усміхнімося!
— Вуха потрібні, шоб краше бачити. — каже Миколка.
— Не мели дурниць! — заперечує тато.
— Та які ж це дурніші! Якби в мене не було вух. шапка, яку купила мама, постійно сповзала 6 мені на очі...
Запам'ятаймо!
Відмінювання вказівних займенників
Вказівні займенники той, цей, отой, оцей відмінюються за одним зразком.
Займенник такий відмінюється як прикметник твердої групи. Займенник стільки відмінюється як числівник два.
Спишіть текст. Підкресліть вказівні займенники. Провідміняйте най-коротший.
Театральний діяч
Письменник і режисер Михайло Старішький відомий кожному українцю як автор слів пісні «Ніч яка. Господи, місячна, зоряна». Цей шедевр він створив разом із Миколою Лисенком. І стільки в ньому почуття, ніжності, такої мрійності, що давно та пісня стала народною.
Прочитайте вірш О. Довгого. Випишіть вказівні займенники. Визначте їх відмінок.
На Канівській горі
Тут кленів задума синя                   За тишу її незвичну.
І неба глибока вись.                        За шелре людське тепло.
Тут вічно земля весіння.                 За серце Тараса вічне.
І ти тій землі вклонись.                   Що в землю оцю вросло.
Запам'ятаймо!
Відмінювання означальних займенників
Означальні займенники кожний (кожен), жодний (жоден), вся-кий, самий, інший, сам відмінюються як прикметники твердої групи.
Відмінювання займенника весь
Спишіть речення з творів Л. Костенко. Підкресліть однією лінією питальні займенники, а двома лініями — відносні.
1. Скільки років Землі? — І мільярд, і мільйон... 2. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці. — XX вік! — а и досі де-не-де трапляються іще неандертальці. 3. Яка сумна й красива хуртовина! 4. Яка різниця — хто куди пішов? 5. І все ж є щось не до кінця ясне: чи не було чиєї злої волі? 6. Ну як там ваші вулиці Гончарні. Ковальські. Чоботарські? Ти чия?
Запам 'ятаймо!
Неозначені та заперечні займенники утворилися від питальних (відносних). Тому потрібно засвоїти відмінювання цих займенників. Неозначені та заперечні займенники відмінюються за тими ж зразками.
•  Займенники хто, що не мають форми множини.
•  У непрямих відмінках хто, що мають іншу основу, ніж у називному відмінку.
Уявіть, що ви — журналіст і вам потрібно взяти Інтерв'ю у відомої особи (письменника, зірки естради, спорту, кіно тощо). Запишіть запитання, використовуючи питальні займенники в різних відмінках.
Провідміняйте заперечні займенники ніхто, нішо.
Спишіть текст. Підкресліть займенники. Визначте їх розряд за значенням і відмінок.
Ім'я Леся Курбаса стоїть одним із перших серел найвідоміших театральних режисерів Європи. Одинадцять років він керував театром -Березіль», викладав у Музично-драматичному інституті в Києві. Мав неабиякий акторський талант. Нікого не дивувало, шо половина спектаклів, які ставились у театрі. — це його власні композиції, переробки, переклади. Ніхто й нішо не могло розлучити його з театром. Він займався своєю улюбленою справою — мистецтвом — за будь-яких обставин.
Прочитайте вірш В. Лазарука. Випишіть виділені займенники. Визначте їх розряд, відмінок.
Тиша
Вслід мені зашуміло сполохано —      Хто? Нікого — то ліс... Наче воїни.
Кинула шишку сосна.                          Насторожено граби звелись.
Щось зітхає, тривожиться, охає;         Я до лісу, мов арфа, настроєний.
Чорно дивиться гущавина.                  Я чутливий, мов ранішнпй ліс.
Зверніть увагу, шов цій усмішці є слова, яких ви не знайдете в жодному словнику: шось-ні-з-чим, нішо-із-чимось, абиша, нічогості та ін. Автор сам придумав слова й правила їх написання. А як насправді треба писати займенники, ви ще дізнаєтесь.

Розряди займенників за значенням

 


Категория:
2014
| Просмотров: 1088 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть