загрузка...
Вікна - 21 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 21 » Вікна
12:34
Вікна
Комп’юшку, як можна переглянути вміст папки?
Слушне запитання. Для перегляду вмісту папки потрібно встановити на неї вказівник і двічі натиснути ліву кнопку миші.
Кожна папка відкривається у своєму вікні. Вікно - це область екрана, обмежена прямокутною рамкою, у ній відображається вміст папки, або відкрита програма, або комп’ютерний документ.
Розгляньмо основні об’єкти вікна. З кнопками керування вікном я вже знайомий. За допомогою їх можна за-кривати вікно, змінювати його режим відображення, згортати. Розгляньмо па-м’ятку з призначенням кожної кнопки.
Усе правильно. Вікна можна відкривати і закривати, згортати, змінювати їх розміри та розташування на екрані.
Якщо ти хочеш навчитися виконувати операції над вікнами, то ознайомся уважно з повідомленням, яке я для тебе підготував.
Якщо для вікна встановлено віконний режим відобра-ження на екрані, то користувач може змінити його розміри. Для цього потрібно встановити вказівник на одну з його меж або в один з кутів так, щоб він набув вигляду двона-прямленої стрілки, і, натиснувши ліву кнопку миші, зміню-вати розмір вікна в зазначеному напрямі.
Якщо розміри вікна замалі для відображення повного вмісту, то у вікні з’являються вертикальні та горизон-тальні смуги прокручування. стрілкою. Натиснення на цю кнопку зміщує перегляд об’єктів у вказаному напрямі;
2 - повзунок смуги прокручування. Його переміщення дає змогу переглянути вміст вікна;
3 - вертикальна смуга прокручування;
4 - горизонтальна смуга прокручування.
Також у віконному режимі можна змінювати розташу-вання вікна на екрані. Рядок заголовка вікна завжди повідом ляє нам назву папки, зміст якої відображено у вікні.
Наприклад, у наведеному рядку заголовка вік на видно назву папки уроки, а літера на початку напису вказує ім’я носія даних, на якому створено цю папку. Кожний комп’ютерний носій даних має своє ім’я. Воно складається з літери англійського алфавіту і двокрапки.
Наприклад, С: D:
Я зрозумів. Вміст кожної папки відтворю-ється у відповідному вікні, що має такі об’єкти:
Рядок заголовка вікна. У ньому зазначено ім’я комп’ютерного носія та папки, вміст якої показано в цьому вікні;
Робоча область. У ній відображено файли і папки, що зберігаються в цій папці;
Кнопки керування вікном для здій-снення керування;
Смуги прокручування для повного перегляду вмісту вікна.
А для чого потрібна панель інструментів?
За допомогою панелі інструментів можна виконувати різні операції над файлами і папками: змінювати їх вигляд, вилучати, здійснювати пошук, скасовувати попередні дії та інше.
Наприклад, за допомогою кнопки | ' можна з вкладеної папки повернутися до перегляду еле-ментів попередньої папки, тобто папки, у якій міститься ця вкладена папка. Запитання та завдання від Комп’юшка
1 . Поясни, що таке комп ютерне вікно.
2. Назви основні обєкти вікна.
3^. Поясни призначення Рядка заголовка.
4. Назви м я папки за заголовком вікна.
5^. Поясни призначення смуг прокручування.
Ц| 6^. Назвіть по черзі операції, які можна виконувати над вікном папки.
7. Опиши дії, які потрібно виконати для відкриття папки, а також для повернення в попереднє вікно.
® 8§. Виконай запропоновані дії:
1. Відкрий папку Учням, розміщену на Робочому столі.
2. Відкрий вкладену папку Загадки.
3. Прочитай загадки і знайди на них відповіді (для цього потрібно відкрити файли, ознайомитися з вмістом і закрити їх).
4. Повернися в папку Учням.
5. Зміни розміри вікна папки, щоб воно займало по-ловину екрана.
6. Перемісти вікно в іншу половину екрана.
7. Закрий вікно.

Категория:
учебники 3 класс
| Просмотров: 552 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть