загрузка...
Інформаційні процеси і комп’ютер. Висновки - 21 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 21 » Інформаційні процеси і комп’ютер. Висновки
12:28
Інформаційні процеси і комп’ютер. Висновки
Висновки
Інформацію отримують, передають і зберігають у ви-гляді повідомлень. Повідомлення можна подати текстовим, звуковим, графічним, відео та комбінованим способами, а також у вигляді умовних сигналів і жестів.
Збереження повідомлення завжди пов’язано з носієм повідомлення. На вибір носія впливає спосіб подання по-відомлення, термін його зберігання та спосіб отримання повідомлення із цього носія. Зафіксовані повідом лення на-зивають даними.
Процес обміну інформацією завжди відбувається як пе-ретворення інформації на повідомлення, і навпаки – пові-домлення на інформацію. Джерело інформації складає на її основі повідомлення, а приймач здійснює зворотний процес: сприймає повідомлення, опрацьовує його і отри-мує в такий спосіб інформацію.
Під час зберігання або передавання повідомлень від-бувається кодування повідомлень, тобто подання їх за допомогою визначеного набору символів. Символ – це умовне позначення якогось предмета, поняття або явища. Наприклад, учень пише диктант.
Отримує повідом-лення за допомогою звуків.
Зберігає пові¬дом лення, кодуючи його символами українського алфавіту.
Технічні пристрої передають повідомлення за допомо-гою сигналів. Наприклад, якщо ви передаєте текстове по-відомлення (смс) по мобільному телефону, то телефонний апарат перетворює текст повідомлення на послідовність радіосигналів. Інший телефонний апарат, що сприймає по-відомлення, перетворює отримані радіосигнали на послі-довність літер, які і зможе прочитати адресат. Обидва пе-ретворення повідомлення – з текстової форми на сигнальну та із сигнальної форми на текстову – виконуються за певними правилами.
У багатьох сучасних технічних пристроях використовують цифровий спосіб кодування повідомлень. До них на-лежить і комп’ютер.

Категория:
учебники 3 класс
| Просмотров: 496 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть