загрузка...
Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу і ґрунти - 22 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 22 » Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу і ґрунти
14:08
Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу і ґрунти

•  Про властивості ґрунту.
•  Що таке ґрунтовий покрив.
- Як людина впливає на біосферу і ґрунти.
- Про властивості ґрунту. Ґрунт є особливим природним тілом, що утворилося в результаті взаємодії компонентів усіх оболонок Землі. Ґрунт — це верхній пухкий родючий шар гірських порід, перероблений спільною дією сонячного світла й тепла, повітря, води та організмів. Перелічені компоненти неживої та живої природи є необхідними чинниками утворення ґрунту (мал. 181). Важливим для формування ґрунту є й час.
Для будь-якого ґрунту важливо, на якій гірській породі він утворився. Гірська порода є основою ґрунту, ніби «народжує» його, тому її називають материнською породою. Такими породами найчастіше є осадові гірські породи: пісок, глина, лес тощо.
Ґрунт відрізняється від гірської породи багатьма властивостями, але головна його відмінність - родючість, або здатність ґрунту передавати рослинам поживні речовини. Родючість визначається наявністю у ґрунті перегною.
Коли і як утворився ґрунт. На початковій стадії формування Землі як планети ґрунту не було. Близько 500 млн років тому на подрібнених сонцем, водою і вітром гірських породах оселилися живі організми - бактерії та рослини. Із часом вони відмирали, розкладалися і врешті-решт створили перегній, або гумус, - найголовнішу складову ґрунту. Поступово перегній змішувався з подрібненими часточками породи. Завдяки цьому ґрунт ставав пухким, що сприяло проникненню в нього води, повітря, бактерій.
- Що таке ґрунтовий покрив. Поєднання різних чинників ґрунтоутворення зумовлює надзвичайну строкатість ґрунтів, ідо відрізняються будовою, складом, кольором, потужністю гумусового шару. Тільки на території України налічують кілька сотень їхніх видів.
Сукупність усіх ґрунтів, що вкривають поверхню певної місцевості, називають Ґрунтовим покривом. Його поширення тісно пов'язане з розподілом тепла і вологи на земній кулі. Тому на різних широтах формуються різні типи грунтів. Розподіл ґрунтів на земній кулі показують на спеціальній тематичній карті. Найпоширенішим типом фунтів є червоно-жовті (мал. 182, а). Такого забарвлення їм надає високий вміст заліза та алюмінію. Утворюються ці ґрунти під вологими екваторіальними лісами. Велика кількість опадів зумовлює потужне вимивання з ґрунтів органічних решток, тому родючість червоно-жовтих ґрунтів досить низька. У тропіках, де кількість тепла значно перевищує запаси вологи, поширені сірі й бурі пустельні грунти. Вони часто засолені, малопотужні і через відсутність рослин майже не містять гумусу.
У помірних широтах, особливо на півдні, за умов посушливого клімату під трав'яною рослинністю формуються каштанові ґрунти (мал. 182, б). Потужність гумусового шару в них може сягати близько півметра, проте вміст перегною незначний.
Найродючіші ґрунти на земній кулі - чорноземи (мал. 182, в). Так їх здавна називають за темний колір. Ці ґрунти утворюються в умовах недостатнього зволоження з добре вираженою сезонною контрастністю під трав'яною рослинністю на материнських породах, що містять сполуки кальцію. Органічні речовини тут майже не вимиваються в нижні шари ґрунту, що сприяє утворенню потужного (інколи понад 2 м) шару гумусу. Чорноземи є національним багатством України. На них припадає понад 65 % усіх ґрунтів, що становить четверту частину всіх чорноземних ґрунтів світу.
Чорноземи змінюються сірими лісовими ґрунтами, що спостерігаються під листяними лісами помірного поясу. Тут опадів буває майже стільки, скільки може випаруватися, тому вимивання гумусу невелике. Ось чому сірі лісові ґрунти досить родючі.
Підзолисті ґрунти формуються також у помірних широтах, де випадає значна кількість опадів, що швидко просочуються і переносять перегній і поживні речовини на глибину. Тому ґрунт втрачає темний колір, а на глибині близько 20 см з'являється характерний шар попелястого кольору, схожий на золу (мал. 183). Такого кольору ґрунту надає мінерал кварц. Підзолисті малородючі ґрунти поширені під хвойними і мішаними лісами.
Тундрово-глеєві ґрунти утворюються в місцях з надлишком вологи та нестачею тепла в полярних широтах. Для них характерний перезволожений шар сизого кольору, який називають єлеєм. Трапляються також прошарки мерзлого ґрунту, а на поверхні - торф.
Арктичні ґрунти поширені у високих широтах, де панують холодний сухий клімат і багаторічна мерзлота. Тільки на короткий час ці ґрунти розмерзаються на незначну глибину, і тому шар перегною в них дуже тонкий, а в окремих ділянках його зовсім немає. Арктичний ґрунт не утворює суцільного покриву, а трапляється подекуди на ділянках, не вкритих снігом і льодом.
Мої дослідження
За малюнками 182, 183 порівняйте потужність гумусу в   І різних ґрунтах. Зазначте причини різної потужності гуму-   І сового шару  в  ґрунтах.  Назвіть ґрунти,  які своєю  назвою підтверджують свою високу родючість.
► Як людина впливає на біосферу і ґрунти. Невпинне зростання кількості населення на земній кулі супроводжується активним руйнуванням середовища життя багатьох рослин і тварин. Надзвичайно швидко природне середовище зникає внаслідок стрімкого росту міст, розвитку промисловості та сільського господарства і масового виру-оуи.шнн .псів (м;іл.  181).
Вирубування лісу та інтенсивне випасання худоби в окремих регіонах Землі спричинили спустелення земель на значних площах. У результаті цього загинули не тільки мільйони тварин, а й тисячі людей. Був зруйнований ґрунтовий покрив.
Потяг людини до рідкісних і екзотичних речей, наприклад до дорогого хутра і прикрас із кістки, щорічно призводить до загибелі мільйонів тварин, які стають жертвою браконьєрів. До того ж велику кількість тварин виловлюють для зоопарків, для різноманітних забав, а також для промислового використання та медичних досліджень. Багато тварин, наприклад білий і бурий ведмеді, гепард, тигр, трапляються нині дуже рідко (мал. 185). Значно потерпає тваринний світ і від незаконної торгівлі.
Відомо, що родючість ґрунтів залежить не тільки від природних чинників, а й від господарської діяльності людини. Так, вносячи добрива, вона може підвищити родючість ґрунтів або, навпаки, звести її нанівець. Завдяки осушенню чи надмірному зрошенню розвивається вітрова й водна ерозія ґрунтів.
Великої шкоди живим організмам завдає забруднення суходолу, морів і океанів шкідливими відходами. Особливо небезпечними є промислові відходи. Так, забруднення Середземного, Північного та інших морів нафтою таке масштабне, ідо загрожує загибеллю великої кількості морських тварин.
Біосферу необхідно рятувати. Щоб зменшити руйнування середовищі) життя рослин І тварин, потрібно створювати нові заповідники, а також природні парки в містах і селах. Варто здійснювати суворий міжнародний контроль за станом навколишнього середовища, заборонити полювання на деяких диких тварин і торгівлю ними.
Для захисту ґрунтового покриву від руйнування слід збільшити лісонасадження, застосовувати нові методи зрошення і осушення земель. Ці заходи можуть істотно зменшити й наступ пустель. Внесення органічних, а не хімічних добрив сприяє збереженню вологи в ґрунті, перешкоджає його висиханню і вивітрюванню. Захистити лісові насадження від вирубування можна, зменшивши обсяги використання деревини на дрова.
Навчитися з повагою ставитися до живої природи дуже важливо. І не тільки тому, що нона задовольняє наші потреби в їжі. одязі, а і'і тому, що в неї є право існувати і розвиватися за своїми законами. Коли кожна людина зрозуміє, що й вона є часткою світу природи, тоді людство усвідомить усю важливість охорони всіх форм життя, з яких і складається біосфера.
1. Які Існують чинники утворення ґрунту?
2. Що таке ґрунтовий покрив?
3. Чим відрізняється ґрунт від гірської породи?
4. Чим відрізняються умови утворення чорноземів та підзолистих грунтів?
5. Чому ґрунти мають різний колір?
6. Чому біосферу і ґрунти необхідно охороняти?
7. Дізнайтеся, яким з рідкісних рослин і тварин у вашій місцевості загрожує найбільша небезпека І складіть їхній список. Запропонуйте заходи щодо збереження живої природи у вашій місцевості.
8. На контурній карті України штриховкою позначте райони поширення сірих лісових, чорноземних І каштанових ґрунтів.

Підведемо підсумки
Біосфера
Біосфера - це оболонка Землі, яку створюють живі організми, що заселяють частину атмосфери, гідросфери і літосфери. Органічний світ різноманітний і численний. Живі організми поширюються на земній кулі нерівномірно. Природне оточення групи організмів є для них середовищем життя.
Ґрунтовий покрив змінюється із широтою, що залежить від кліматичних умов.
Наслідком негативного впливу людини на рослинний і тваринний світ є руйнування середовища їхнього життя. Недбале господарювання на землі, надмірне осушення і зрошення земель призводять до руйнування ґрунтів. Забруднення   навколишнього середовища   відходами   знищує живі організми суходолу та океану. Біосфера потребує охорони.
Підсумковий контроль знань та вмінь Біосфера та ґрунти
1.  Оберіть правильну відповідь:
А   В океані загальна біомаса організмів вища, ніж на суходолі.
Б   На суходолі біомаса рослин перевищує біомасу тварин.
В   Біомаса тварин на суходолі більша, ніж в океані.
Г   Біомаса рослин в океані більша, ніж біомаса тварин.
2.   Оберіть найбільш заселені частини Світового океану: 
А  Прибережні.                     В  Придонні.
Б  Глибинні.                          Г  Живі організми розподіляються рівномірно
в товщі води.
3.  Визначте відповідність між типами ґрунтів І кліматичними поясами:
1    Чорноземи.                     А  Полярний.
2   Червоно-жовті.                 Б  Субполярний.
3   Сіроземи.                         В  Помірний.
4   Тундрово-глеєві.              Г  Тропічний.
Д  Екваторіальний.
4.   Оберіть природні особливості вологих екваторіальних лісів:
1    Досить тепло, але мало вологи.
2    Більшість рослин стеляться по поверхні.
3   Дерева не скидають свого листя одночасно.
4    Під кронами дерев волого й парко.
5    Переважають хвойні породи дерев.
6   Усі рослини мають довге коріння.
7   Серед птахів багато папуг.
5.  Зазначте, яких заходів слід вживати для зменшення руйнування ґрунтового покриву:
1    Вносити органічні добрива.
2   Збільшувати площі ріллі.
3    Інтенсивно випасати худобу.
4   Здійснювати лісонасадження
5    Інтенсивно зрошувати поля.
6   Осушувати землі.
7    Застосовувати сучасні методи попіпшення родючості ґрунтів.

Природні комплекси як наслідок взаємозв'язків компонентів природи


Категория:
2014
| Просмотров: 1190 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть