загрузка...
Внутрішня будова Землі - 21 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 21 » Внутрішня будова Землі
11:55
Внутрішня будова Землі

Вам уже відомо, що наша планета надзвичайно різноманітна, адже на ній можна знайти всілякі речовини - тверді, рідкі, газоподібні. Усі вони є лише частинами окремих оболонок Землі, що огортають земну кулю й зазвичай населені живими організмами. Найміцніша серед них літосфера, або «кам'яна оболонка», що є опорою для всіх інших оболонок - гідросфери, атмосфери й біосфери.
Завдяки міцності літосфери Земля здається незмінною. Та насправді поверхня нашої планети постійно змінюється під впливом сил, що діють усередині планети, на її поверхні, а також унаслідок падіння метеоритів з Космосу. Такі зміни зазвичай стають помітними лише через багато тисяч років, хоча деякі з них, як-от зсуви землі або виникнення (чи руйнування) вулканічних гір, відчутні одразу. Речовини, з яких утворена Земля, зазнають впливу сонця і вітру, води та льоду тощо. ЦІ процеси можуть формувати великі пагорби і прорізати глибокі яри. видозмінювати гори, утворювати осади на суходолі або на дні океану. Отже, міцність і зовнішній спокій поверхні Землі є оманливими. Про це добре знають учені. Давайте й ми відгорнемо завісу деяких таємниць літосфери,
- Як побудована наша планета 
- Із чого утворена Земля.
- Як побудована наша планета. Дослідивши земну поверхню, люди замислились: а що міститься глибоко в надрах нашої планети? Відповідь на це запитання вчені змогли отримати лише тоді, коли навчилися спостерігати за «земними хвилями» - коливаннями в товщі Землі. Такі коливання відбуваються, наприклад, під час землетрусів. Чутливі спеціальні прилади засвідчили, що хвилі в надрах нашої
планети поширюються з різною швидкістю. Це означає, що Земля утворена шарами різної щільності.
Земля складається з трьох головних шарів. Внутрішній і най-щільніший шар - це так зване ядро, проміжний - мантія і зовнішній - земна кора, що є найменш щільною (мал. 50).
Мої дослідження
За малюнком 50 визначте потужність різних внутрішніх шарів Землі і з'ясуйте, які з них складають найбільшу та найменшу частину планети.
Ядро розташоване далеко в надрах земної кулі і починається на глибині 2900 км від поверхні. Це приблизно дні відстані від крайньої західної (у Закарпатті) до крайньої східної (у Луганській області) точок України. Ядро, що охоплює всю центральну частину земної кулі, також неоднорідне. Існує внутрішнє тверде ядро і зовнішнє розплавлене ядро.
Ядро змушує полюси «мандруват и». Під впливом сил тяжіння Місяця і Сонця тверде внутрішнє ядро Землі здатне помітно (з розмахом коливань близько 100 м) переміщатися всередині рідкого зовнішнього ядра. Через такі рухи твердого ядра змінюється положення центра тяжіння Землі. Тому починає коливатися земна вісь, у результаті чого зміщуються географічні полюси.
Ядро вкриває мантія (грецькою мовою означає «покривало», «плащ»). Вона поширюється від ядра вгору до не менш як 5 км від поверхні Землі та здебільшого перебуває у твердому стані. Однак у верхньому шарі мантії на глибині 75-80 км є в'язкий шар. Його називають  астеносферою,   що   грецькою   мовою   означає   «слабка к у л я ■>.
Зверху мантію захищає земна кора - зовнішня тверда оболонка Землі. Ця земна оболонка дуже тоненька, адже якщо порівняти Землю з яйцем, то її земна кора буде не товщою, ніж шкаралупа яйця. Проте саме тут людина споруджує своє житло, зводить промислові будівлі, влаштовує парки, прокладає дороги, видобуває з надр корисні копалини тощо. Разом із верхнім шаром мантії земна кора утворює літосферу.
Верхній шар земної кори складається з  пухких осадових  гірських порід (мал. 51). Через це він дістав назву осадовий. Наступний шар утворений з кристалічних гірських порід, близьких за складом до гранітів. Тому його називають гранітним. Найнижче розташований ще один шар кристалічних порід - базальтовий. Він складається переважно з порід, близьких за своїми властивостями до базальтів. Будова і товща земної кори різна на суходолі і на дні океанів. Материкова земна кора може сягати, наприклад, під високими горами 75 км. Під рівнинами товщина «земної тверді» менша І становить близько 30-40 км. Однак ще тонша океанічна земна кора, яка завтовшки буває від 5 до 10 км. Вона складається лише з двох шарів - осадового і базальтового.
- Із чого утворена Земля. Земна кора неоднорідна, оскільки складається з різних мінералів - однорідних за своїми властивостями неорганічних природних утворів, кожен з яких у своєму складі має лише одну речовину. Найпоширенішими на Землі мінералами є кварц, польові шпати, слюда та деякі Інші. Найміцніший серед мінералів - алмаз. Є серед них і небезпечні, наприклад сірка, яка входить до складу пороху тощо. Мінерали бувають і їстівними, як-от сіль.
У природі різні мінерали здебільшого поєднуються і утворюють гірські породи. Інколи гірські породи складаються лише з одного мінералу. Наприклад, вапняк містить лише мінерал кальцит.
Гірські породи утворюються внаслідок трьох основних процесів, чому їх поділяють на три групи. Магматичні гірські породи утворюються з глибинних речовин Землі внаслідок охолодження цих речовин у надрах планети або на поверхні. Прикладом є граніт і базальт, що дуже поширені в будівництві як облицювальний камінь.
Осадові гірські породи утворюються у процесі накопичення (осідання), ущільнення й перетворення на земній поверхні уламків гірських порід, а також решток рослин і тварин. Саме осадовою породою - звичайною крейдою - ви пишете на дошці. Вона, так само як і інша осадова порода - вапняк, утворилася з найпростіших морських організмів.
Метаморфічні (від грец. «перетворююсь») гірські породи виникають унаслідок перетворення магматичних і осадових порід під дією високого тиску і температур у надрах Землі. Так, граніт перетворюється на гнейс, а вапняк - на мармур. Обидва широко використовують як будівельний матеріал.
Усі мінерали і гірські породи, які використовує для своїх потреб людина, називаються корисними копалинами. Залежно від господарського призначення розрізняють рудні і нерудні корисні копалини. Рудою називають відклади мінералів, з яких вигідно видобувати пінні метали. Саме ці метали і надають назву рудним корисним копалинам - залізна, марганцева, алюмінієва руда тощо). Нерудні корисні копалини використовують як паливо (нафта, газ, вугілля, торф, горючі сланці), будівельні матеріали (вапняк, граніт, глина, пісок), хімічну сировину (кухонна сіль, сірка, фосфорити).
1. Якими шарами утворена Земля?
2. Як називаються основні типи земної кори?
3. Чим мінерали відрізняються від гірських порід?
4. Чим материкова кора відрізняється від океанічної?
5. За яких умов утворюються гірські породи різного походження?
6. Яку користь приносять гірські породи і мінерали?
7. Складіть порівняльну характеристику будови земної кори під суходолом та океаном.
8. Визначте ті мінерали чи гірські породи, які траплялися вам у повсякденному житті.

Будова літосфери 


Категория:
2014
| Просмотров: 852 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть