загрузка...
Вступ - 19 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 19 » Вступ
16:08
Вступ

1. У чому сутність поняття «технологія»?
2.  Які галузі виробництва ти знаєш?
3. Люди яких професій розробляють і впроваджують нові виробничі технологи?
4.  Якими графічними документами користуються при виготовленні виробів?
У нашому житті повсякчас відбуваються цікаві й значні зміни. Комп'ютерна й космічна техніка, електронні прилади, стільниковий зв'язок, найрізноманітніші транспортні засоби, сучасні матеріали, інші нововведення — усе це досягнення технологічної діяльності людини або, по-іншому, - інновації. Це комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової техніки, технологій, винаходів, інших новацій з метою підвищення життєвого рівня кожної людини.
Щоб стати технічно й технологічно освіченою особистістю, правильно користуватися досягненнями техніки й технологій та реалізовувати власні проекти, раціонально використовуючи природні ресурси, потрібно дедалі більше знань і вмінь з різних напрямів науки, техніки та виробництва.
Так, наприклад, для успішного розвитку металопереробних підприємств треба насамперед добути руду, з якої отримують метал, надати йому потрібної форми та забезпечити належну якість, спроектувати майбутній виріб, забезпечити його виготовлення, реалізувати інші виробничі процеси.
А скільки треба докласти праці, щоб збудувати сучасний дім! Потрібні потужні машини, найрізноманітніші матеріали, що створюються на виробничих підприємствах (цегельних, залізобетонних, деревообробних), спеціальні інструменти для виконання робіт, а також кваліфіковані фахівці тощо. Не менше знань та вмінь потрібно, щоб облаштувати вже споруджений будинок, зробити приємним і зручним проживання в ньому.
Для успішного ведення фермерського господарства треба знати, як збагатити землю поживними речовинами, як її обробити, засіяти, звільнити рослини від бур'янів та захистити їх від шкідників, урешті - як зібрати врожай, зберегти його, забезпечити переробку сільськогосподарської продукції в готові вироби.
Поняття виробниче підприємство має широке тлумачення. Це окрема виробнича установа (завод, фабрика тощо), створена для матеріального виробництва або надання послуг, діяльність якої спрямована на одержання прибутку. До сфери матеріального виробництва належать галузі важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, енергетики, зв'язку та інші. 
У важкій промисловості, наприклад у підгалузі машинобудування створюються засоби виробництва для фабрик і заводів (верстати, облад ыання для металургії, шахт тощо). До легкої промисловості належать ті галузі, у яких створюються продукти споживання (одяг, взуття, домаш ня білизна тощо). У кожній галузі застосовуються специфічні виробничі технології. У машинобудуванні - технології обробки металів, деревини пластичних мас тощо; у будівництві - технології спорудження будівель доріг та мостів; у галузі зв'язку - технології телефонного та радіозв'язку
Технологічна діяльність багатогранна і складна. Вона охоплює не тільки матеріальне виробництво, а й творчу діяльність людини, управління, обслуговування та споживання продуктів виробництва.
Є в технологічній діяльності багато проблем, у вирішенні яких будеш брати участь і ти. Творчо підходь до всього - і станеш активним учасником розбудови незалежної України!
-галузь, виробниче підприємство, виробництво, продукти споживайня, виробничі технології, новація.
Інформація - відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність; повідомлення про щось.
Комп'ютерна техніка - електронна обчислювальна техніка, призначена для передавання, приймання та обробки інформації.
Новація - новий, ще не впроваджений винахід, нова технологія.
Стільниковий зв'язок — мережа зв'язку, яка дає можливість приймати та передавати інформацію за допомогою радіосигналів безпровідним способом.
1.  Як впровадження нових технологій впливає на життя людей?
2.  Які галузі господарювання забезпечують виробництво матеріальних благ?
3.  Назви відомі тобі виробничі технології, які застосовуються в машинобудуванні.


Категория:
2014
| Просмотров: 368 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть