загрузка...
§ З6.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » § З6.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин
19:16
§ З6.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

Вам вже зрозуміло, яким є життєве завдання і загальна схема будови кровоносних систем різних видів тварин. Проте достатньо подивитися на малюнки до цього параграфу, аби помітити - окрім схожості, кожній з них притаманні певні особливості будови. Дізнаємося, як здійснюється транспорт речовин у різних видів тварин, дослідимо, чим саме відрізняються їх кровоносні системи.
Кровоносні системи безхребетних тварин.
Кільчасті черви є першими з вивчених вами тварин, в яких є кровоносна система. У дощового черв'яка вона складається ;-ї черевної і спинної судини (мал. 36.1), які в кожному сегменті з'єднані кільцевими судинами. Декілька кільцевих судин на передньому кінці тіла мають потовщені стінки і виконують роль серця. По черзі стискуючись, ці серця змушують кров рухатися по колу - від переднього кільця до заднього черевною судинок) і в протилежному напрямі спинною судиною. Отже, у кільчака є коло кровообігу, його кровоносна система замкнена. Кров в організмі черв'яка ніде не змішується з рідиною, яка заповнює* порожнину тіла.
У всіх членистоногих кровоносна система незамкнена. Роль серця виконує потовщена судина на спинному боці тіла, яка ритмічно скорочується та проштовхує кров по судинах до переднього його кінця. Кров (гемолімфа) з судин витікає в порожнину тіла, омиває внутрішні органи і повертаються до спинної судини через отвори в ній.
У рака (мал. 36.2), крім спинної, є ще й черевна судина. Обидві вони сполучені між собою поперечною судинок), у них є розгалуження навколо переднього відділу кишечнику і легенів, проте кола вони не утворюють. Зі спинної судини гемолімфа виливається в порожнину тіла, якась її частина потрапляє до черевної судини, і, виходячи з неї, повертається до спинної судини. Інша надходить до спинної судини безпосередньо. Так у незамкненій кров'яній системі відбувається рух крові.
У комах гемолімфа транспортує лише поживні речовини, а гази (кисень і вуглекислий газ) переносяться безпосередньо розгалуженими трахеями. Головне завдання кровоносної системи комах - розповсюдити ио організму поживні речовини. Через черевце і груди до голови таргана тягнеться довга напівпрозора «трубочка». Одна ЇЇ частина - це серце (мал. 36.3), інша - судина, спрямована до головного відділу.
Серце складається з кількох поєднаних між собою камер, між якими є клапани. Ззаду серце замкнене, а з боків має отвори, через які до нього надходить гемолімфа. Коли м'язи серця скорочуються, гемолімфа виштовхується з нього, коли розслабляються - гемолімфа з порожнини тіла через отвори наповнює спорожніле серце. Із серця гемолімфа по судині прямує до органів голови. Омиваючи їх, гемолімфа поступово просочується в грудний і черевний відділи.
Молюски теж мають незамкнену кровоносну систему (мал. 36.4), де кров рухається по достатньо довгим і розгалуженим судинам, а потім витікає в простір між органами. Кров обмиває органи, знову збирається в судини, які йдуть до легенів, а потім - до серця. Забезпечити рух крові у такій системі важче, ніж у замкненій, тому між органами рух крові у и овіль н ю ється. Підкреслимо - у дощового черв'яка кровоносна система розгалужена навколо його травної трубки. Крім того, капіляри, пронизуючи шкірно-м'язовий мішок, наближаються до покривів тіла черв'яка, які є в нього поверхнею газообміну. Завдяки такому розташуванню судин кровоносна система пристосована до того, аби отримувати якомога більше поживних речовин і кисню, а також виділяти якомога більше вуглекислого газу.
Такі самі розгалуженні! судин є і в рака та молюска. Капіляри оплітають зябра рака і легені молюска і внаслідок цього до гемолімфи надходить кисень, а з неї видаляється вуглекислий газ. Капіляри оплітають органи травної системи - і гемолімфа отримує поживні речовини. Витікаючи з судин, вона несе їх до всіх органів тварини.
Як побудована кровоносна система в хребетних тварин?
У кровоносній системі хребетних тварин з'являється спеціалізоване серце, до того ж переносник кисню речовина гемоглобін не просто міститься в крові, а «упакований» до клітин.
Риби. У зябрах кров збагачується киснем. Артеріальна кров через спинну судину надходить до тих капілярів, що огортають усі органи тіла риби. Тут кров стає венозною: вона насичується вуглекислим газом, а кількість кисню в ній значно зменшується. Із цих капілярів венозна кров потрапляє в більші судини, по яких прямує до серця. Серце риби двокамерне: венозна кров надходить спочатку в передсердя, а після його скорочення - у шлуночок. Скорочення шлуночка виштовхує кров у велику черевну судину і спрямовується до зябер. Так кров у риб циркулює по замкненому колу в одному напрямі, потік крові лише один раз проходить через серпе в кожному циклі кровообігу, тобто в них одне коло кровообігу
У амфібій та рептилій кров двічі проходить через серце в одному циклі кровообігу. Чому? Тому що в цих тварин, а також у птиць і ссавців два кола кровообігу. В малому колі кров від серця тече до легенів, там віддає вуглекислий газ та збагачується киснем і повертається до серця. В великому колі збагачена киснем в легенях кров від серця по судинах тече до всіх органів, віддає там кисень, а потім повертається до серця.
Серця рептилій і амфібій схожі, вони трикамерні (мал. 36.5). Відмінність у серця рептилії одна - його шлуночок частково розділений перегородкою. У крокодилів це розділення більш виражене, ніж в інших рептилій. Розділення шлуночка допомагає повністю відділити артеріальну кров від венозної. Амфібії не потребують такого розділення, оскільки значну частину кисню одержують через шкіру, а не через легені. Кровоносна система рептилій більш складна, оскільки рептилії Є повністю сухопутними тваринами. Швидкість обміну речовин, Кров'яний тиск та потреби в кисні в них є більшими, ніж в амфібій.
У птахів й у ссавців - чотирьохкамерне серце з двома передсердями та двома шлуночками (мал. 36.6). Завдяки такий будові серця артеріадьна кров, збагачена киснем, не змішується з венозною, як у рептилій і амфібій. Зрозуміло, що повне розділення артеріальної та венозної крові в серці збільшує кількість кисню, який потрапляє до тканин.
Кров проходить через легені в малому крузі кровообігу, і, збагатившись в них киснем, доправляється серцем до великого кругу кровообігу. Проходячи через решту органів, багата на кисень кров транспортує його клітинам і насичується вуглекислим газом. Така кров доправляється серцем до малого круга, де знову збагачується киснем. Серце працює як диспетчер, який видає крови водночас два завдання і визначає місце їх виконання - збагачуватися киснем і віддавати вуглекислий в малому колі кровообігу або віддавати кисень і насичуватися вуглекислим газом у великому колі кровообігу.
Таке влаштування системи судин і серця дало змогу удосконалити обмін речовин в організмах птахів і ссавців. Збільшення кількості кисню і поживних речовин, що потрапляє до тканин, додало цим тваринам нових можливостей. Птахи і ссавці значно енергійніші, ніж інші хордові, вони здатні до складних рухів, можуть дуже вправно полювати і за- J хитатися. Птахи і ссавці значно менше залежать від температури середовища, ніж амфібії і рептилії. Енергії, що виробляють їхні клітини, достатньо, аби підтримувати температуру тіла постійною, навіть якщо температура середовища змінюється у достатньо широких межах.
Отже, особливості будови кровоносної системи тісно пов'язані зі способом життя тварин, з їхніми можливостями у пристосуванні до середовища і активному життю в ньому.
1. Знайдіть у тексті опис ознак, що відрізняють: а) кровоносну систему рептилій від кровоносної системи ссавців; 6) серце амфібій від серця птахів. Зіставте результати своєї роботи І роботи товариша. Хто з вас назвав більше відмінностей?
2. За малюнком і текстом з'ясуйте, як пересувається кров організмом дощового черва. Складіть короткий опис цього процесу.
1. Де знаходиться серце в риб?
2. Куди тече кров з серця комах?
3. Що таке капіляри? Чим вони відрізняються від вен та артерій? 
4. В яких тварин нема кровоносної системи? Чому?
5. Для чого кров риб проходить через зябра?
1. Чому в риб - одне коло кровообігу, а в наземних хребетних - два?
2. Чому тварини з чотирикамерним серцем можуть зберігати постійну високу температуру тіла, а тварини з двокамерним чи трикамерним серцем - ні?

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу - географії, біології, хімії
Решебники ГДЗ для 7 класу з геометрії, української мови, історії України


Категория:
2015
| Просмотров: 3091 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть