загрузка...
Жниварські пісні - 8 Сентября 2014
Главная » 2014 » Сентябрь » 8 » Жниварські пісні
15:34
Жниварські пісні

Попрацюй у парі.
Прочитай прислів'я. Поясни, про яку пору трудового року хлібороба вони розповідають. Не той урожай, що в полі, а той, що в коморі. Добрий жнець и є пита є, чи широкий загонець. Цнуй 8 жнива хвилину більше, ніж взимку годину. Порівняй свою відповідь із відловідао однокласника/однокласниці.
Збирання врожаю — завершальна» найвідповідальніша частина трудового року для хлібороба. З цим періодом були пов*язані певні обряди та звичаї. Час жнив умовно поділяли на три етапи: зажинки^ власне жнива» обжинки. Кожен із них супроводжували відповідні пісні. Жниварськими називають обрядові пісні, які звеличують процес збирання врожаю, прославляють працю хлібороба. Для жниварських пісень характерними є надзвичайна щирість» м'якість і ніжність. У них часто використовували пестливі слова, гіперболи., порівняння^ прийом художнього паралелізму.
Відкривали збір урожаю зажияки. Починалися вони з того, що найвправнішажниця стиналаперший сніп, який у народі називали «воєводою». Господар ниви приносив його додому й ставив у світлиці на покуті. У зажинкових піснях звучить похвала першому снопу, побажання щедрого врожаю, успішних жнив, здоров'я женцям.
Після зажинок починалися власне жнива. І хоч праця хлібороба тяжка— від сходу сонця до вечірньої зорі, але в піснях женці не скаржилися на втому, а радісно оспівували золоту ниву, що годуватиме родину весь рік, славили турботливих господаря й господиню, які виростили щедрий урожай, називали їх шанобливо паном і панею. Не забували вони проспівати й про себе, адже це вони, женці, допомагають господарям обробитися в полі.
По завершенні збирання врожаю проводили обжинкові . обряди. Останній сніп, що його називали «осталець» або «дід», перев'язували червоною стріч- | кою. Дівчата в цей час плели І з колосків жита чи пшениці І вінок, умаювали його квітами, і кетягами калини та прикра- І шали голову найпрацьовиті-шої жниці. Ця дівчина в парі з хлопцем ішли перед женцями й несли останній сніп господареві, що знаменувало закінчення жнив. По дорозі хлібороби співали пісень, у яких ушановували обжинковий вінок. Обжинкові пісні звучать урочисто, радісно, бо працю успішно завершено. Господар вішав обжинковий вінок у хаті та зберігав його до осені. Вилущеним із нього зерном він розпочинав сіяти озимину.
На полі хлібороби залишали незжатими кілька останніх стебел жита чи пшениці, які перев'язували стрічкою та прикрашали квітами. Такий пучечок називали в різних місцевостях по-різному: «борода», «коза» або «перепілка». Колосся заламували й пригинали донизу, витрушуючи зерна на землю. Між стеблами залишали хліб і воду, приказуючи: «...Оце тобі, борода, хліб, сільі вода». Цей обряд був пов'язаний із вірою в духа родючої ниви й покликаний повернути землі силу, що перейшла в колосся.
М аял о житеч ко, м аял о, Як у полі стояло, А тепер не буде маяти, А буде в стодолі лежати, До межі, женчики, до межі, Бо мої пиріжечки у діжі. До краю, женчики, до краю, То я вам пиріжечка покраю,
Котився віночок по полю,
Просився у женчиків додому:
— Возьміте мене, женчики, з собою
Та занесіть мене до господаря в стодолу,
Бо я вже в чистім полі набувся,
Буйного вітречку начувся.
Од ясного сонечка нагрівся,
А дрі бн ого дощику н апився;
Нехай же я у стодолі одпочину,
Поки вивезуть знову на ниву,
1. Визнач, із яких де ох частин складається пісня.
2. Прочитай виразно кожну частину твору й перекажи її зміст.
3. Визнач, хто є ліричним героєм пісні та який його настрій. За допомогою яких художніх засобів удалося передати цей настрій?
4. Прочитай рядки, які розповідають, звідки колосся набралося сили. Поясни, чому в цій частині пісні для називання явищ природи й женців ужито пестливу форму.
5. Доведи, що пісня «Маяло житечко, маяло» належить до жниварських пісень.
6. Випиши з тексту пісні в зошит постій ні епітети.
Із наведених речень добери синоніми до слова маяти.
*  Збіжжя колисалося вже повним колоссям (Н. Кобринська).
*  Безшумно гойдається важке гілля смереки (Г, Хоткевич).
*  На її сивій голові чорна хустка майталається (Панас Мирний).
*  Білими метеликами майоріли хустки дівчат (Є. Кравченко),
*  Довгі без кінця мережі моталися на легкому вітрі (І. Нечуй-Левицький).
*  Перед вікном сумно погойдувалась пальма (Ю, Бедзик).
Маяти — колихатися під вітром.
Там у полі криниченька. Навколо пшениченька. Там женчики жали. Золоті серпи мали, Срібнії юрочки, Що в'язали снопочки. Добрії були женці — Дівчата й молодиці. Дівчата — косаті, А хлопці — вусаті, Молодиці — білолиці.
Жниця
1.  Визнач мотив пісні.
2.  Опиши, яку пісні змальовано женців. Відповідаючи, цитуй текст твору.
3.  Назви знарялдя праці, які згадано в пісні. Чому описано, що їх виготовлено із золота й срібла?
4.  Визнач настрій пісні. Які художні засоби допомагають його передати? Свою відповідь підтверджуй цитатами з твору.
1.  Накресли в зошиті таблицю і, користуючись поясненням у підручнику, заповни її.
2.  Назви етапи жнив. Розкажи про обряда, які супроводжували кожен із них.

Купальські пісні

 


Категория:
2014
| Просмотров: 1215 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть