загрузка...
Зміни клімату - 22 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 22 » Зміни клімату
13:35
Зміни клімату

- Чому змінюється клімат Землі. 
- Про вплив людини на клімат. І Про забруднення атмосфери.
- Чому змінюється клімат Землі. Чи завжди клімат був таким, яким ми його спостерігаємо нині? Учені доводять, що нинішній клімат Землі зовсім не схожий на клімат планети у минулому. Колись клімат був набагато тепліший, ніж тепер, а траплялися й дуже холодні періоди. Серед основних причин зміни клімату - астрономічні, географічні і власне метеорологічні.
Неоднакове положення Землі відносно Сонця, .зміна форми її орбіти та швидкості обертання - це і є астрономічні причини зміни клімату. Вони зумовлюють збільшення чи зменшення кількості сонячної енергії, що змінює клімат у цілому. Крім того, астрономічні чинники впливають і на характер переміщення повітря. Незначні зміни кількості сонячної енергії пов'язують зі змінами сонячної активності.
Упродовж тривалого часу на Землі відбуваються землетруси, вулканізм, змінюється рельєф, а разом з ними -співвідношення площ суходолу і океану. Усі ці зміни називають географічними. Наприклад, поява нових гірських хребтів змінює напрямок руху повітря, що в свою чергу сприяє перерозподілу тепла і вологи. Під час наступу моря на суходіл клімат стає м'якшим і теплішим, а відступання моря призводить до похолодання і підвищення сухості клімату.
Метеорологічні чинники впливають переважно на хімічний склад і масу атмосфери. Однак цей вплив тимчасовий і не спричиняє планетарних тривалих змін клімату.
Про зміни клімату на нашій планеті свідчать палеогеографічні (мал. 125) та археологічні дані, літописні свідоцтва. Виявлено, що в геологічній історії Землі були теплі та холодні періоди. У теплі періоди кліматичні пояси були більш широкими, а їхні внутрішні відмінності виражені слабше. У холодні періоди формувалися досить контрастні типи клімату навіть у межах одного поясу. Давні зміни клімату охоплюють декілька тисячоліть. Сучасні зміни вкладаються в період близько одного-двох десятків років.
Свідки клімату різних епох. Органічні (мал. 125) та неорганічні викопні рештки є цінними свідками клімату різних епох. Так, поклади вугілля свідчать про вологий клімат понад 400 мпн років тому, а солей, навпаки, про сухий. Величезні валуни можуть розповісти нам про клімат, коли на Європу «наступав» великий льодовик. За річними кільцями дерев встановлюють, коли були посушливі й вологі сезони. Так. ширше річне кільце означає, що погода того року була тепліша й вологіша (мал. 126).
І Про вплив людини на клімат. Людське суспільство, особливо за останнє століття, також значно впливає на кліматичні умови Землі. Збільшуючи господарські викиди в атмосферу забруднювальних речовин, людина змінює її газовий склад. Використовуючи велику кількість різних видів енергії і розсіюючії її у повітряному просторі, людина змінює теплову рівновагу атмосфери.
У другій половині XX ст. сталися найбільші зміни клімату за останні 100-150 років. Вони характеризувалися поступовим глобальним потеплінням. Наслідком цього є навіть танення льодовиків. Про підвищення температури свідчать спостереження за рівнем Світового океану, який за рік підвищується у середньому на 2 мм (мал. 127).
Учені всього світу намагаються з'ясувати «приховані» чинники, які можуть вплинути на майбутні зміни клімату Землі. Наприклад, як впливає на атмосферу рослинний покрив планети? Яку роль відіграє хмарність? Як позначається на кліматі вміст твердих часток, що забруднюють атмосферу?
Учені прагнуть передбачити, як підвищення температури може змінити клімат у майбутньому. Для цього вони створюють комп'ютерні моделі майбутніх кліматичних умов. За їхньою допомогою спрогно-зовано, що до 2050 року температура підвищиться на 1,5 °С. Але ці температурні зміни не будуть однаковими на всій земній кулі: найбільше потепління очікується на полюсах - на 4 °С. Завдяки підвищенню температури, вважають учені, у багатьох районах може або збільшитися хмарність і кількість опадів, або зменшитися планетарне (глобальне) потепління. Потепління клімату може також «спровокувати» стихійні метеорологічні лиха. Кількість повеней, ураганів, бур у тропічних широтах може значно збільшитися, а в помірних поясах, навпаки, зменшитися.
Спрогнозуйте, чи можуть змінитися межі кліматичних поясів найближчим часом у зв'язку зі зміною температури повітря. Для дослідження користуйтеся малюнками 120, 127.
- Про забруднення атмосфери. Нерідко господарська діяльність людини призводить не тільки до кліматичних змін, а й до зміни нормального газового складу усієї атмосфери і до забруднення повітряного океану.
Нині головними джерелами забруднення атмосфери є транспорт (особливо автомобільний), промислові підприємства, різноманітні топки (мал. 128). Найгостріше відчувають забрудненість повітря мешканці великих міст і промислових центрів. Тривалий вплив запиленого і насиченого небезпечними газами повітря знижує опірність організму, спричиняє різноманітні хвороби органів дихання.
Дуже важливо поліпшувати стан атмосферного повітря, контролювати рівень його забруднення. З цією метою в усьому світі, у тому числі і в Україні, діють спеціалізовані служби. Вони виявляють джерела забруднення повітря І розробляють конкретні заходи, спрямовані на оздоровлення атмосфери. Особливу увагу приділяють контролю за роботою підприємств, які викидають забруднювальні речовини. Щоб зменшити шкідливі викиди в атмосферу, на промислових підприємствах встановлюють пилогазоочисні фільтри, вдосконалюють технології виробництва.
1. Що спричиняє зміни клімату Землі?
2. Як людина впливає на клімат та атмосферу?
3. Чим відрізняються астрономічні зміни клімату Землі від географічних?
4. Як змінюється клімат із часом?
5. Яке значення клімату для природи і людини?
6. Як різні джерела забруднення можуть змінити склад повітря?
7. З'ясуйте разом із членами своєї родини, які джерела забруднення повітря є у вашому населеному пункті. Чи відчуваєте ви наслідки цього забруднення?
8. За різними джерелами інформації (телебачення. Інтернет, газети тощо) підберіть відомості про стихійні метеорологічні явища, що відбувалися на земній кулі останнім часом.
Підведемо підсумки
Атмосфера
Атмосфера - газова оболонка Землі, яка складається з окремих шарів, найважливішим з яких є тропосфера. Повітря нагрівається від земної поверхні, тому з висотою його температура знижується.
Розрізняють добові і річні зміни температури повітря, які на різних широтах мають свої показники амплітуди коливання. На земній кулі існують теплові пояси, що відрізняються температурою повітря.
Сила, з якою тисне на кожну одиницю земної поверхні стовп повітря, називають атмосферним тиском.
Вітер - це горизонтальний (або близький до нього) рух повітря, що виникає внаслідок різниці атмосферного тиску; він характеризується швидкістю, силою та напрямком. Вологість повітря - це вміст водяної пари в повітрі; розрізняють абсолютну та відносну вологість.
Унаслідок згущення водяної пари утворюються тумани і хмари.
Опади - це вода, яка у рідкому чи твердому стані випадає з хмар або прямо з повітря.
Розподіл опадів на земній кулі нерівномірний; їх буває більше в екваторіальних і помірних широтах, менше - у тропічних і полярних.
Погода - це стан тропосфери в певний час і в певній місцевості, а клімат - багаторічний режим погоди.
Погоду розрізняють переважно за температурними умовами та характером переміщення повітря.
Спостереження за погодою ведуть постійно, зібрану інформацію наносять на синоптичні карти.
Головними чинниками формування клімату є сонячна енергія, рух повітря, особливості земної поверхні.
Основними типами клімату Землі є екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.
На зміну клімату земної кулі впливають астрономічні, географічні, метеорологічні чинники та діяльність людини. Сучасні зміни клімату простежуються в поступовому потеплінні на всій земній кулі.
ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ
підсумковий контроль знань та вмінь Атмосфера
1. Оберіть шар атмосфери, в якому зосереджена майже уся водяна пара:
А  тропосфера                          В  мезосфера
Б  стратосфера                         Г   термосфера
2.  Зазначте широти, на яких упродовж року переважає низький атмосферний тиск:
А  екваторіальні і тропічні
Б  помірні і полярні       
В  екваторіальні і помірні                    
Г  тропічні і полярні
3. Установіть відповідність між кліматичним поясом і його особливостями:
1   екваторіальний
2   тропічний
3   помірний
4   полярний
А Середня січнева температура від'ємна; середня липнева додатна; річна амплітуда коливання температури і річна кількість опадів коливається за сезонами року.
Б Переважають додатні температури повітря упродовж року, опадів багато, проте випадають вони переважно взимку.
В Переважання від'ємних температур упродовж року, незначна кількість опадів.
Г   Висока додатна температура і значна кількість опадів упродовж року
Д Додатна температура упродовж року з невеликою річною амплітудою коливання температури, незначна кількість опадів (менше 250 мм на рік).
4. Зазначте умови, за яких утворюються атмосферні опади:
1    Зміна пір року
2    Низхідний рух повітря
3    Висхідний рух повітря
4    Наявність міжгірної улоговини
5    Низька температура повітря і високий тиск
6    Зіткнення повітряних мас з різними властивостями
7   Достатній вміст водяної пари у повітрі за даної температури
5.  Обчисліть температуру повітря біля поверхні Землі, якщо на висоті 3000 м вона становить -22 С.

Загальна кількість води на Землі та її розподіл в гідросфері


Категория:
2014
| Просмотров: 834 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть