загрузка...
Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький - 23 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 23 » Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький
17:54
Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький

Пригадаймо!
Випадки чергування приголосних:
нога, ніжка, на нозі: Прага, прожали, празький; к <-> ч 4-> ц — козак, козаче, козацький; співак, співочий, співацький; х <-» ш <-> с — /w/.v, рушати, у русі; дух, душа, у дусі.
Запам 'ятаймої
При творенні іменників із суфіксом -ин(а) віл прикметників із суфіксами -ськ-, -иьк- відбуваються такі зміни:
Утворіть іменники із суфіксом -ин(а) від поданих прикметників (назв областей України). Запишіть.
Зразок: Житомирська область — Житомирщина.
Вінницька. Полтавська. Луганська. Львівська. Миколаївська. Сумська. Кіровоградська. Хмельницька.
уг^оЧ   Запишіть речення, у дужках зазначте прикметники, від яких утворилися J^p^4   виділені іменники.
1. Є на Україні, серед милої Полтавщини (...). багатої на гарні куточки, чудовий краєвид! (Олена Пчілка). 2. Вже в бубни Черемош гуде, цвіте Гуцулышша (...) квітами (Олександр Олесь). 3. Донеччино моя (...). моя ти батьківщина (...)'. (В. Сосюра).
ГТ^Ч   Спишіть слова, вставляючи потрібні букви. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово.
1.  Вінни..нна. Одещина. Хмельнн.лша. Туре..нна.
2.  Полтавщина. Черка.лша. Доне.ліна. Київ.лжа.
3.  Коза.ліна. кріпа.лша. пан.лша. Німе.ліна.
Запишіть прикметники, утворені від іменників за допомогою суфікса -Н-. Підкресліть орфограми.
Вулиця, пшениця, лексика, фонетика, математика, місяць, рік. 1661  Спишіть речення. Підкресліть у виділених словах орфограми.
1. В городі соняшники жовті на тин посхилялися (А. Головко). 2. Кожний ніжний рух сердечний в пісню срібну переллю (Олександр Олесь). 3. Ягняті нікуди тікати, стоїть, сердешне, та дрижить (17 Глі-бов). 4. Легко-легко на столі днха буханець пшеничний (І. Жиленко).
Усміхнімося!
Запишіть вірш Л. Стрельника, розкриваючи дужки.
Соня(ч. ш)ннй зайчик                 Сам прокидається.
Спати лягає.                              (3. С)кочпть із хати.
(3. С)краю полу (ж. ш)кн             Сон(е. н)чку-мамі
Світло лр(е. і)має.                      Сон (роз. рос)казати.
Спишіть речення, вставляючи пропущені ч або ш.
1. Степи стояли в сонячних шапках, чекали жнив пшени..ні й житні ниви (J. Луиенко). 2. Мати сіяла сон під моїм під вікном, а вродив соняшник. І тепер: хоч буран, хоч бур'ян чи туман, а мені — соня..но (Б. Олійник). 3. В серде..нім співі та розмові щирій як непомітно відпливає час! (О. Ющенко). 4. Ходить ніч по салу місячними кроками (77 Тичина). 5. З-поміж усіх наїдків, якими ряснів стіл, найсмачнішим був чорни..ний пиріг (М. Чорненька).

Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова

 


Категория:
2014
| Просмотров: 844 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть