загрузка...
Значення вод суходолу для природи і людини - 22 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 22 » Значення вод суходолу для природи і людини
14:02
Значення вод суходолу для природи і людини

•  Про значення вод суходолу для природи і людини.
•  Чи варто охороняти води Світового океану і суходолу.
- Про значення вод суходолу для природи і людини. Якби раптом зникла вода, то загинуло б усе живе на нашій планеті, змінився б клімат і рельєф, ґрунти і повітря. Порушився б хід усіх природних
процесів. Води суходолу - джерело питної води. Більшу частину прісної води планети утримують у собі льодовики. Однак вода в льодовиках заморожена і важкодоступна. Отже, головним джерелом прісної води є річки й озера.
Чимало питної води є також під землею. Нині на всіх материках розвідано великі водоносні горизонти, що стали для 1,5-2 млрд людей всієї планети головним джерелом не лише питної води, а й води господарського призначення. У деяких країнах світу підземні води становлять від 70-95% води, яка споживається з природних водних джерел. Водопостачання багатьох великих міст Землі, приміром Джакарти, Ліми, Мехіко, практично повністю залежить від підземних вод. Завдяки підземним джерелам повністю забезпечено водою майже дві третини міст України. Водопостачання, наприклад. Кис на частково здійснюється за рахунок підземних (артезіанських) вод. На території міста є кілька сотень артезіанських свердловин. У кожному районі Києва побудовано бювети - місця, де можна набрати питної підземної води (мал. 173).
Воду споживають не тільки для тамування спраги, а й для оздоровлення або лікування. Для таких цілей використовують мінеральні води (мал. 174).
Води суходолу - джерела зрошення сільськогосподарських земель. Пити потрібно не тільки людині. Усе живе, у тому числі й сільськогосподарські культури, потребує води. Однак на великих площах прісної води для рослин не вистачає. Ось тут на допомогу й приходять річки й озера, звідки беруть воду для зрошення. Пригадаймо, що найдавніша цивілізація світу - Месопотамська - виникла саме завдяки штучному зрошенню.
У посушливих районах планети воду на зрошення «запозичують» у підземних джерел. Саме підземні води по-справжньому зрошують територію. Адже, на відміну від поверхневих вод, вони течуть у верхніх шарах земної кори, де приховані від надмірного випаровування.
Води суходолу - шляхи сполучення. У багатьох регіонах світу річки використовують як сталі шляхи сполучення (мал. 175). Часто для зручності різні річки з'єднують між собою штучними судноплавними каналами. І тоді «блакитні шляхи» стають ще довшими, як-от на заході Європи.
Води суходолу - джерела енергії. «Білим вугіллям» називають інколи воду річок, що приховують потужну і дешеву електроенергію. Для одержання її на річках споруджують численні електростанції. А допомагають їм виробляти енергію природні або штучні водосховища.
По всьому світові успішно використовують енергію не тільки поверхневих, а й підземних вод.
Води суходолу - джерела біологічних і мінеральних ресурсів. У річках і озерах, водосховищах і ставках мешкає велика кількість риби, а також інших водяних тварин. Крім того, у солоних озерах видобувають сіль та іншу цінну сировину.
Мої дослідження
З допомогою членів родини зберіть інформацію про використання вод суходолу у вашій місцевості.
- Чи варто охороняти води Світового океану і суходолу. Проблеми вод суходолу — нестача і забруднення їх. Як твердить східна приказка: «Де кінчається вода, там закінчується земля». Сьогодні в цьому переконуються вже не тільки мешканці посушливих регіонів, а й мешканці помірного поясу. Адже населення планети постійно зростає, і на всі його потреби води не вистачає. Нині людство використовує понад половину доступного річного об'єму прісної води (2/3 цієї кількості йде на потреби сільського господарства). Здавалося б, на Землі ще чимало води. Однак унаслідок природного зростання чисельності населення через двадцять років земляни будуть споживати вже 70-90 % загального об'єму води. А багато країн уже тепер потерпають від нестачі води. Ще кілька років тому гостру нестачу води відчувало понад 0,5 млрд мешканців планети в 31 країні. А на 2025 рік проблеми з водою матимуть 3 млрд жителів 48 держав. На жаль, у більшості країн світу прісну воду й дотепер використовують недбало.
Недбале ставлення до вод суходолу - скидання промислових відходів і нечистот з каналізації без належного очищення - призвело до сильного забруднення їх. У наш час 1,1 млрд осіб (1/6 населення планети) не мають можливості вживати чисту питну воду.
Через те що ріки та озера стали бруднішими, люди почали дедалі більше використовувати підземні води для пиття та господарських потреб. Як наслідок, почали забруднюватися підземні водоносні шари, особливо поблизу тваринницьких ферм, підприємств та міст.
Забруднення  підземних вод надзвичайно небезпеч-
н є. Адже вода просочується крізь землю дуже повільно, середній час перебування води в підземних сховищах становить 1400 років проти всього лише 16 днів для річкової води. Тому у водоносних горизонтах забруднювальні речовини накопичуються десятиліттями, замість того, щоб змиватися в море чи розбавлятися постійним припливом прісної води.
1. Як людина використовує води Землі?
2. Де в природі зосереджено найбільші запаси питної води на Земпі?
3. У чому полягає основне призначення вод суходолу?
4. У чому сутність проблем вод суходолу?
5. Наскільки важливою є роль вод суходолу в господарстві?
6. Які є шляхи розв'язання проблем вод Землі?
7. За результатами власного дослідження складіть перелік джерел питної води, яку споживає ваша родина.
8. За власними спостереженнями підрахуйте, скільки літрів води споживає ваша родина протягом доби.

Підведемо підсумки
Гідросфера
► Гідросфера - водна оболонка Землі, яку утворюють океани, моря, річки, озера, болота, сніги, льодовики, багаторічна мерзлота, підземні води і атмосферна волога.
► Основна маса води гідросфери зосереджена в морях і океанах
► На Землі водночас відбуваються великий і малий колообіги води безперервний замкнений процес переміщення води на земній кулі.
► Світовий океан поділяють на чотири океани.
► Головні властивості вод Світового океану - температура і со-I  лоність.
► До основних видів руху води в океані належать вітрові хвилі, цунамі, припливи і відпливи, морські течії.
► Головними багатствами Світового океану є біологічні,  мінеральнї та енергетичні ресурси.
► Проблеми Світового океану - забруднення його вод і виснаження   ресурсів,   спричинені   господарською  діяльністю людини.
► Річкову систему утворює головна річка з усіма притоками.
► Річковий басейн - площа, з якої вода стікає в одну річку.
► Вододіл - межа, що відокремлює сусідні річкові басейни.
► Живлення річок - поверхневі та підземні води, що надходять і у річки.
► Режим річок - регулярні зміни їхніх рівнів і кількості води.
► Річки руйнують, переносять і накопичують гірські породи.
► За походженням улоговин розрізняють озера залишкові, тектонічні, вулканічні, льодовикові, заплавні, лиманні, загатні.
► До штучних водойм належать водойми,  які створила люди-І на, - водосховища, канали, ставки тощо.
► Болото - надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу завтовшки понад ЗО см.
► Льодовики - багаторічні природні рухомі скупчення льоду, І вони руйнують, переносять і накопичують гірські породи.
► Розрізняють давнє і сучасне, гірське та покривне зледеніння.
► Багаторічна мерзлота - постійно мерзлий шар землі.
► Підземні води - води, що залягають у товщі земної кори.
► За умовами залягання підземних вод розрізняють: верховодку, і ґрунтові води, міжпластові води.
► Людина використовує води суходолу для зрошення сільськогосподарських земель, як джерело питної води, енергії, біологічних і мінеральних ресурсів, а також як шляхи сполучення.
► Проблеми вод суходолу - нестача і забруднення їх.
Підсумковий контроль знань та вмінь
Гідросфера
1. Визначте, де зосереджена основна маса води гідросфери: 
А льодовики                        В  моря і океани
Б  річки та озера                  Г  болота
2. Визначте основні проблеми вод суходолу:
А  мала площа                     В  нестача і забруднення
Б  солоність                         Г  мала глибина
3. Знайдіть відповідність між поняттями та їхнім змістом:
А   повінь
Б   паводок
В   режим живлення річки
Г   верховодка
1    регулярні зміни рівнів і кількості води
2    щорічний відносно тривалий розлив річкових вод
3    короткочасні раптові підняття води в річках
4    води, розташовані між двома водотривкими шарами
5   найближчі до земної поверхні підземні води, що не мають суцільного поширення
4. Оберіть типи озер, що розрізняються за походженням улоговин:
1    материкові                      5   верхові
2   залишкові                        6   низинні
3   долинні                            7   лиманні
4    вулканічні
5. Назвіть частини річкової долини:
1    вододіл                         5   низовина
2   басейн                           6   річище
3   заплава                          7   річкова система
4   тераса

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі


Категория:
2014
| Просмотров: 2373 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть