загрузка...
ГДЗ
Главная » Статьи » Гдз 10 класс » 10 класс украинский язык

ГДЗ укр.язык 10 кл Заболотный

ГДЗ укр.язык 10 кл Заболотный

 
Отрывок из решебника по укр.языку, автор Заболотный: 
1. Ми ніколи не станемо математиками, навіть знаючи напам'ять усі чужі доведення, якщо наш розум не здатний самостійно розв'язувати проблеми. (Перша кома відокремлює дієприслівниковий зворот, друга — підрядну частину.) То були незабутні ночі, коли справді вірилось, що можна їхати чи йти по зоряній дорозі. (Коми між частинами складнопідрядного речення.) 2. Мої сліди змиває сірий дощ, їх обриси травою заростають. (Кома між частинами складного безсполучникового речення,) 3. Об стежку вдарилось тверду і розкололось (решебник)до зернини останнє яблуко в саду. 4. Маленький хлопчик молоко несе у білому бляшаному бідоні, а надвечір'я сторожко пасе на-томлені жнивами сиві коні. (Кома між частинами складносурядного речення.) 5. Обличчя натхненно розшарілось І, освітившись якимись новими думками, стало мовби тоншим, інтелекту-альнішим, багатшим. (Перші дві коми відокремлюють дієприслівниковий зворот, інші стоять між однорідними означеннями.) 6. Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерном в рідній стороні. ГДЗ.(Комами виділене звертання.)
1. Виставку відвідали поважні гості, 2. У магазині представлено широкий вибір продуктів харчування. 3. Два роки тому місто відсвяткувало своє тисячоліття. 4. Група презентувала музичний фільм на свою нову пісню. 5. Команда зазнала поразки. 6. Хлопець по секрету розповів друзям про пригоду. 7. У житті зірка виявилася не такою показною, як на екрані. 8. Я допоміг перенести валізу незнайомій бабусі.
Для першого учасника: вільна посада, захисний бар'єр організму, народна влада, дитячий лікар, головний мотив.
Вакансія — незайнята посада у штаті установи.
Імунітет — несприйнятливість організму до збудників інфекційних хвороб та впливу деяких отрут. Демократія — форма політичної організації суспільства, що характеризується формальною або фактичною участю народу в управлінні державними справами; принцип організації колективної діяльності, за яким забезпечується рівноправна участь у ній усіх членів цього колективу. Педіатр — лікар, спеціаліст із дитячих хвороб.
Лейтмотив   —   основний   мотив  (тема), що повторюється упродовж усьо-- го   музичного   твору;   основна   думка,положення,    яке    повторюється,    під креслюється у чому-небудь. Готовые домашние задания. Для другого учасника: урочистий порядок, піднесена мова, головна актриса, місцеві жителі, пародна творчість.
Церемоніал — 1. Розпорядок, установлений для якого-нєбудь обряду, церемонії./ /Прийнята        послідов-
ність дій під час урочистої відправи, а також церковних та світських церемоній. 2. У католицькій церкві — книга, яка містить детальні вказівки з церемоніалу єпископських богослужінь та деяких інших дій, що здійснюються єпископом або його стосуються. Пафос — пристрасний запал, піднесення, а також їх зовнішній вияв; сутність, основна ідея, спрямованість, висловлена з піднесеністю, натхненням.
Прима — 1. спец. Перший ступінь іа.мі!, а також основний тон трнзву-ка. 2. спец, Інтервал у межах одного ступеня звукоряду. 3. Основний тон акорду. 4. Назва різновиду окремих інструментів (напр., домра-прима). 5. спец. Провідна партія, що виконується на одному з інструментів в інструментальному ансамблі.//Особа, що виконує провідну партію в ансамблі, а також інструмент, на якому вона виконується. 6. театр. Те саме, що примадонна. ГДЗ укр.яз 10 кл Заболотный. 7. фін. Перший екземпляр переказного векселя. 8. фін. Різниця між ринковою ціною акцій та їх номінальною вартістю.
Аборигени   —   корінні  жителі  країни або місцевості. Фольклор — усна народна творчість.
166. П. Площа — розмір чого-небудь, виражений у квадратних одиницях. Гектар — одиниця земельної площі розміром сто на сто метрів (тобто 10000 м*). Гряда — витягнута в довжину височина; гірське пасмо.
Вал — довгий високий земляний насип, що має різне призначення (для захисту віл ворога, для господарських потреб, для захисту від паводі тощо); висока хвиля.
Кряжі — одна з форм земного рельєфу, що має вигляд невисокої витягнутої горбистої височини або низьких пасом, які чергуються з горбами та увалами; невисокий масивний гірський хребет.
Рифові споруди — чотири окремих біо-гермних побудови, розташовані паралельно береговій лінії. Узбережжя — берег, місцевість уздовж берега моря, озера, великої річки. Мілководний — який має низький рівень води (про водойми); неглибокий. Міоценові   моря   —   моря   четвертого підвідділу третинного геологічного періоду,  за  якого формувалися  (ответы 10 класс) обриси сучасних материків, океанів та основні напрямки гірських хребтів, Ендемічні — властиві даній місцевості чи поширені у ній; місцеві. Фауна — сукупність тварин, що склалася історично і населяє певну територію.
Ссавці — клас високоорганізованих тварин підтипу хребетних, самиці яких вигодовують малят своїм молоком.
Плазуни — клас хребетних тварин, до якого належать змії, ящірки, черепахи, крокодили та інші тварини, шо пересуваються перев. плазом, на животі; рептилії.
Земноводні — клас хребетних, які мають ознаки наземних тварин, але тісно зв'язані з водним середовищем. Безхребетні — загальна назва нижчих тварин, які не мають кістяка. Лісові масиви — місця деревних насаджень.
Карстові печери — печери, утворені у процесі розчинення чи вилуговування гірських порід поверхневими чи підземними водами і формування специфічного (поверхневого та підземного) рельєфу.
 
Перейти на учебник по укр.языку
предыдущая
следующая
сейчас
 
 
 
И еще ГДЗ по другим предметам для 10 класса:

Категория:10 класс украинский язык |
Просмотров: 12026 | Теги: ГДЗ укр.яз 10 кл Заболотный, ГДЗ укр.яз 10 кл, Заболотный ГДЗ, ГДЗ, Заболотный, укр.яз 10 класс
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть