загрузка...
ГДЗ
Главная » Статьи » Гдз 10 класс » 10 класс украинский язык

ГДЗ украинский язык 10 кл Плющ

ГДЗ украинский язык 10 кл Плющ

 
Отрывок из ответов по укр.языку 10 кл, автор Плющ:
І. Самоідентифікація — 1. Визначення самим громадянином своєї національної приналежності. 2. Со-ціально-психологічний процес, що являє собою усвідомлення соціальною групою своєї тотожності (єдності усіх членів на основі будь-яких ознак), а окремим індивідом — (ГДЗ укр.язык 10 кл Плющ) своєї приналежності до певної групи. 3. ІІолітико-економічне і національно-культурне самовизначення того чи іншого народу або нації. Інновації — 1. Нововведення. 2. екон. Комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової техніки, технологій, винаходів і т. ін./ /Нова техніка, технологія, що є результатом досягнень науково-технічного прогресу; визначальним фактором інновації с розвиток винахідництва, раціоналізації, поява великих відкриттів. Фіксація — Дія та її результат за значенням - фіксувати» (1. Встановлювати, закріплювати шо-небудь у певному положенні. 2. Відзначаючи, вирізняти, закріплювати що-небудь у свідомості, в пам'яті, у викладі тощо.
Камерний — 1. Призначе ний для невеликого приміщення та нечисленної аудиторії. 2. Признач, для виконання невеликою кількістю музикантів-солістіа або ансамблями .і кількох учасників. Решебник. Який має у своєму складі невелику КІЛЬКІСТЬ никонлнцір (про ансамбль). З, Який рпконує соло (про співака).
І- Боятися — боїшся, боїться, бояться; вагатися — вагаєшся, вагається вагаються; гратися — граєшся, граєть ся, граються; контролювати — кон тролюєш, контролює, контролюють крутитися — крутишся, крутиться крутяться; лікуватися — лікуєшся лікується, лікуються; наближати ся — наближаєшся, наближається наближаються; обвітритися — обвіт рюсшся, обвітрюється, обвітрюються обіпертися — обпираєшся, обпирається обпираються; рватися — рвешся, рветься рвуться; тулитися — тулишся, тулиться туляться; сміятися — смієшся, сміється сміються; повертатися —- повертаєшся повертається, повертаються; чисти ти — чистиш, чистить, чистять.
Момент — 1. Короткий відтинок часу, коли виконується, відбувається якась дія; короткий час перебування в певному стані. 2. Певний проміжок часу, етап у житті, у розвитку чого-небудь. Готовые домашние задания. Експеримент — 1. Один з основних методів наукового дослідження — вивчення, дослідження янпщ і процесів шляхом їх відтворення, моделювання а штучних лбо природних у моїм х; можливості економічних експериментів досить обмежені, тому що дуже складно відтворити реальні умови, багаторазово повторювати експерименти, до того ж доводиться експгриментувнти на ЛЮДЯХ, суб'єктах господарства, що може призвести ДО несприятливих соціальних наслідків. 2. Активна дія людини на природу і штучне відтворення її різних явищ з метою ввВЧЄН-ВЯ об'єктивних закономірностей. Медикамент - ми. Лікувальні засоби; ліки.
Документ — 1. Діловий папір, що посвідчує певний юридичний фЯКТ, підтверджує право на що-небудь, слу жить доказом чого-небудь. Все те, що підтверджує що-небудь. Інформація, відомості, дані, зафіксовані на матеріальному носи (папері, ФОТОПЛІВЦІ, магнітному диску), що мають офішй ний характер і підлягають використанню або обробці й передачі адресатові. 2. Письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу. 3. Письмовий твір. грамота, рисунок і т. ін. як свідчення про щось історичне, важливе. 4. спец Форматовлний паперовий носій даних, що його заповнюють автоматично або вручну.
Постамент — 1. Висока підставка або підніжжя, на яких установлюють пам'ятник або скульптуру; п'єдестал. Художньо оздоблена підставка для чого-небудь. 2. Художньо оздоблена основа вази, колони і т. ін. Інструмент — 1. род. — а. Знаряддя для праці. 2. род. — у, збірн. Сукупність таких знарядь. 3. перен. Засіб, спосіб для досягнення чогось. Цемент — (ответы укр.язык 10 класс) 1. Мінеральна порошкоподібна речовина, з якої при лімітуванні з водою утворюються однорідна в'яжуча маса, що швидко тужавіє і перетворюється на каменеподібне тіло; вживається в будівельній справі. 2. анат. Кісткова тканина, яка покриває корінь і шийку зуба.
 
Перейти на учебник по данному предмету
предыдущая
следующая
сейчас
 
 
 

И еще ГДЗ для 10 класса:


Категория:10 класс украинский язык |
Просмотров: 9851 | Теги: Плющ ГДЗ, ГДЗ укр.яз 10 класс, ГДЗ укр.яз 10 кл Плющ, ГДЗ 10 класс, укр.яз 10 класс
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть