ГДЗ информатика 6 класс Морзе

informat morze6

Я знаю кілька способів завантаження текстового процесора.
Я можу відкрити та зберегти потрібний доку мент у середо вищі текстового процесора.
Я розумію призначення ГДЗ информатика 6 класс основних режимів роботи з текстовим документом у середовищі текстового процесора.
Я можу пояснити, як користуватись довідкою текстового процесора.
Я вмію знаходити потрібні матеріали в довідці текстового процесора.
Створення нового текстового документа — процес складний і цікавий» адже для цього потрібно бути і дизайнером, і редактором» й оформлювачем одночасно.
Створювати текстові документи» які комп'ютерні презентації» можна кількома способами: на основі шаблону, шляхом редагування вже існуючого документа та о порожнього документа.
Шаблон — це (заготовка майбутнього документа, що містить різні складові (текст, заголовки, зображення, примітки тощо) та підказки щодо їх заповнення.
Коли структуру майбутнього доку мента створено» необхідно дібрати тексти» у тому числі заголовки й підзаголовки; визначити» чи потрібно набирати тексти з клавіатури» чи можна скопіювати з інших» уже створених документів; дібрати зображення та зберегти їх у файлах на комп'ютері в одній папці тощо. решебник 6 класс Для збереження текстового документа на комп'ютері слід скористатися вказівками з меню Файлх Зберегти чи Зберегти як.
При введенні та опрацюванні текстів у середовищі текстового процесора слід дотримуватись певних правил. Розглянемо їх.
Заголовки документів зазвичай виділяють. Наприклад» збільшують розмір символів, установлюють стиль накреслення — напівжирний, або записують великими літерами. Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії й узагальнювати головну думку документа. Перенесення слів у заголовках не допускається; у кінці заголовка крапка не ставиться, інші розділові знаки зберігаються.
Якщо текст документа складається з кількох абзаців, для введення тексту з нового абзацу потрібно натиснути клавішу Enter.
Якщо рядки тексту не вміщаються на одній сторінці, вони автоматично переміщуються на наступну. Лінія розділу сторінок відображається на екрані.
Яку середовищі текстового процесора можна створити новий документ? Якими способами це можна зробити?
Чому важливо знати, для кого ти створюєш текстовий документ? Наведи приклади.
Навіщо використовують шаблони при створенні текстових документі в? Як можна виправляти помилки в текстовому информатика 6 кл Морзе ответы документі? Назви два способи.
Чи завжди можна довіряти результатам автоматизованої перевірки правопису в текстовому документі? Наведи аргументи.

Загрузка...