ГДЗ информатика 6 класс Ривкинд

informatika rivkind6

Склади алгоритм роботи виконавця Коректора, який за допомогою лише клавіші Del видаляє символи із тексту документа ГДЗ информатика 6 класс Українські традицій На початку роботи алгоритму курсор знаходитвся на початку тексту, а виконавецв Коректор може переміщу ват исв у тексті лише вправо і вниз.
1.Відкрий документ Українські традиції, що зберігається в папці Текстові документи на Робочому столі, та переглянь його вміст.
2.Склади алгоритм для виконавця Коректора, який за шість кроків видалить усі п'ять символів. Як допомогу використовуй таблицю — синім кольором у ній ви длено клітинки з потрібними командами.
Відкрийте папку Текстові документи на Робочому столі. Завантажте файл Комп'ютерній перегляньте текстовий документ. По черзі називай те об'єкти документа та їхню належність до текстов их або графічних. решебник 6 класс Обговоріть, як можна використовувати текстовий процесор у навчанні. Наведіть прикладе текстових документів, які можна використовувати для вивчення історії, літератури чи інших предметів. Користуючись малюнками 93 і 94, знайдіть п'ять підтверджень того, і що, маючи навички роботи в одному із текстових процесорів — Microso ft Word чи Libre Offi се Writer, м ожна легко опанувати інший процесор для роботи із текстовими документами.
-Я розумію, що таке друкований текстовий документ, та можу навести приклади.
-Я можу пояснити відмінність між друкованим й електронним текст ови м документ ом.
-Я можу навести приклади використання текстових документів у навчанні.
-Язнаю, за допомогою яких програм створюють та опрацьовують текстові документи.
-Я можу назвати об'єкти текстового документа.
-Яможу пояснити призначення текстового процесора.
-Я можу назвати елементи вікна текстового процесора.
-Яможу переміщувати текстовий курсору тексті за допомогою миші, клавіатури.
-Явмію виділяти складові текстового документа: слово, речення, абзац, у весь документ.
Якщо потрібно уточнити чи знайти відповідь на конкретне запитання» часто користуються довідкою. Наприклад» існує информатика 6 кл Ривкинд ответы довідка про рух залізничних потягів» наявність квитків у кінотеатрі на певний сеанс тощо. Існують довідки для роботи з комп'ютерними програмами» зокрема» з текстовим процесором.
Як можна завантажити текстовий процесор, встановлений на твоєму комп'ютері? Чи можна визначити найкращий спосіб завантаження? Які режими роботи з текстовим доку ментом ти знаєш? Поясни призначення кожного з режимів.
За допомогою якого режиму роботи текстового процесора можна читати текстовий документ як друковану книгу?
Чи можна за зовнішнім виглядом визначити, у якому з режимів перегляда відображається документу середовищі текстового процесора? Назви дві ознаки.
Пригадай, у яких режимах можна працювати з комп'ютерними презентаціями в середовищі редактора презентацій. Чи подібні режими опрацювання текстових документів та презентацій? Як використання довідки допомагає в опрацюванні текстових документі в у середовищі текстового процесора? Ривкинд 6 класс Наведи приклади. Як викликати на екран довідкові матеріали в середовищі текстового процесора?

Загрузка...