ГДЗ украинский язык 6 класс Ворон

ykr yaz voron6

Доберіть до кожного архаїзму з довідки його синонім, що вживається в сучасній українській мові. Запишіть слова парами і поясніть, у яких стипях мовлення І з якою метою можуть уживатися подані ГДЗ укр.язык 6 класс застарілі слова.
Ректи, ланіти, перст, благий, десниця, вакації, ратай, піїт, зигзиця.
Говорити, щоки, поет, палець, добрий, канікули, рука, орач, зозуля. II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення,
Укладіть словничок Із якнайбільшої кількості слів, що є назвами старовинних речей домашнього вжитку. З'ясуйте, де й коли ці речі використовувалися. II. Поміркуйте, за якої умови слова Інтернет, комп'ютер, банкомат можуть стати історизмами. А чи можуть вони стати архаїзмами?
Прочитайте слова. Поміркуйте, які з них: а) були неологізмами багато десятиліть тому; б) були неологізмами ще відносно недавно; в) є неологізмами на сьогодні. Поясніть, яких змін і чому зазнає словниковий склад мови в процесі розвитку.
Волейбол, банкомат, евро (грошова одиниця), скайп, космонавт, ракета, смартфон, жалюзі, комп'ютер, радіо, онлайн, флешка, відеокліп, супермаркет, Інтернет, електрика, хот-дог.
II. Запишіть виділені слова решебник 6 класс фонетичною транскрипцією. Визначте в них кількість звуків і букв.
За вживанням розрізняють загальновживані (нейтральні) й стилістично забарвлені слова. Основу кожного стилю мовлення становлять загальновживані слова.
Стилістично забарвленими називають слова, які вживають лише в окремих стилях мовлення або в одному з них. Наприклад: знаменник, декларувати, жаднюга.
Стилістично забарвлену лексику поділяють на наукову, офіційно-ділову, суспільно-політичну, розмовну.
Офіційно-ділова лексика - це слова й усталені сполучення слів, які використовують у ділових паперах і в усному діловому спілкуванні (в установах та організаціях, у публічних виступах тощо). Наприклад: заява, постановити, вищеназваний, взяти до уваги, доводити до відома. Для такої лексики характерні однозначність сприйняття та відсутність емоційного забарвлення.
І. Спишіть речення. Підкресліть офіційно-ділову лексику та поясніть її роль у мовленні.
1. На шкільних зборах ухвалено рішення взяти участь у міській виставці квітів. 2. Прошу підготувати пропозиції до 1 лютого поточного року. 3. Прошу опублікувати у вашій газеті моє оголошення. 4. укр.язык 6 кл Ворон ответы Дозвольте ще раз подякувати вам за допомогу. 5. Закон набирає чинності з дня його опублікування.
II. Знайдіть у першому реченні слова, у яких можливі чергування звуків.
Прочитайте речення. Які слова в них ужито недоречно? Відредагуйте усно речення.
1. Сашко, доведи, будь ласка, до відома вчителя, що я захворів. 2. Дівчинко, ти з якого питання плачеш? 3. Щойно від Дениса надійшла пропозиція піти на річку купатися. 4. Керівник школи звернувся до учнів з проханням не тупати по клумбах. 5. Інспектор погомонів зі школярами про заходи пожежної безпеки.

Загрузка...