Написання слів з пів-. Творення і правопис складноскорочених слів

Запам 'ятаймо!
Слова з пів-, напів-, полу- пишуться разом: півкроку, піекіюметра, піваркуша, напівморок, напівпустеля, поіумисок, полуденок, полустанок.
Якщо частина слова, яка стоїть після пів-. починається буквами я, ю, є, ї. то після пів- потрібно ставити апостроф: пів'ящика, пів'юрти, пів'евро, півідальні.
Із власними назвами пів- пишеться через дефіс:
пів-Європи, пів-Ямполя. піе-Віннищ.
Назви предметів (речовин, почуттів, станів тощо), які не можна порахувати, із пів- не вживаються: молоко, любов, мороз, лінощі.
Запалі 'ятаймо!
Пів може писатися зі словами окремо:
а) коли пів від іменника відокремлюється прикметником: пів чайної
б) коли йдеться про час: we на дванадцяту, о пів на десяту.
Складіть і запишіть п'ять словосполучень, у яких слова з пів- пишуться окремо.
Запишіть подані слова з пів-. Поясніть орфограму.
Україна, олівець, відро, зима. день. ніч. тиждень, вагон, урок. Європа. Америка, яблуко. Одеса. Яготнн.
1. Накресліть у зошиті таблицю. Від поданих слів утворіть слова з пів-і запишіть їх у відповідні колонки.
Білорусь, вареник. Ірпінь, орнамент. Луганськ, рядок. Африка, область, намет, аркуш.
2. Якщо ви правильно виконали завдання, то з четвертих букв слів у колонках складеться фразеологізм. Запишіть його і поясніть значення.
Спишіть речення, розкриваючи дужки.
1. (Напів)темрява і тиша панували в морі (М. Трублаїні). 2. На лошиі ще лишився (напів)стертпн дитячий малюнок крейдою (О. Донченко). 3. Прибій за якоїсь (пів)годпни перескакував уже через каміння (М. Коцюбинський). 4. Було ще рано, (пів)до сьомої (М. Коцюбинський).
Прочитайте текст. Які слова не можна вжити? Запишіть 10 таких слів.
«Пів на другу». - кажемо ми. коли нас запитують, котра година. Пів у цьому випадку означає момент часу, який дорівнює половині від цілого. Пів - ие одна з двох рівних частин чого-небудь (години, яблука, будинку, місяця, життя).

Прочитайте текст. Складіть і запишіть речення з виділеними словами.
Склалноскорочені слова використовують для зручного, економного позначення часто вживаних назв організацій, установ, марок автомобілів, приладів тошо. У шкільному житті ви теж уживаєте склалноскорочені слова: ЗНЗ - загальноосвітній навчальний заклал. ГПД- група подовженого дня. МСП- медико-санітарна підготовка.
Складноскорочені слова можуть утворюватися з початкових букв або основ слів.
1. Складное корочені слова, утворені з початкових букв, пишуться великими буквами: ООН - Організація Об'єднаних Націй. ДТП- до-рожньо-транспортна пригода. МЗС - Міністерство закордонних справ. НБ} - Національний банк України. Слово рагс - реєстрація актів громадянського стану - пишеться малими буквами.
Якшо складноскорочені слова відмінюються, то відмінкове закінчення дописується малими буквами: .4//(від перших двох букв прізвища авіаконструктора О. К. Антонова) - АНом: ЗАЗ (Запорізький автомобільний завод) - на ЗАЗі.
1 У скіадноскорочених словах, утворених з основ слів, усі частини пишуться з малої букви, якшо це загальні назви: облдержадміністрація (обласна державна адміністрація), держлісгосп (державне лісове господарство).
Власні складноскорочені назви пишуться з великої букви: Укрінформ, Донбас.
Утворїгьскладноскорочені слова з поданих словосполучень. Поясніть правопис.
Театр юного глядача, зовнішнє незалежне оцінювання, реєстрація актів громадянського стану, професійно-технічне училище, станція технічного обслуговування. Державна автомобільна інспекція, юний натураліст.
Прочитайте текст. Поясніть правопис виділених слів.
Квітень 1986 року...
Велике горе спіткало Україну - "мирний атом" вибухнув на Чорнобильській АЕС. розніс смертоносну радіоактивну хмару на півсвіту. А за хмарою слідом - туга, печаль, сльози, біль. Іван Драч у поемі - Чорнобильська мадонна» писав:
Всі криниці в целофанових капшуках.
Всі колодязі затушковані
Питали тоді одне-однісіньке:
Де знайти кілометри целофану
На рукотворне Київське море
Чи бодай на Десну зачаровану.
З якої Київ воду п'є?!
1. Запишіть подані словосполучення та відповідні складноскорочені слова, добираючи їх з довідки.
Зразок: Запорізький автомобільний завод - ЗАЗ.
Автоматизована система управління. Львівський автомобільний завод, перосональний комп'ютер, будівельно-монтажне управління. Кременчуцька гідроелектростанція. Донецький басейн, універсальний магазин.
Довідка: Донбас, універсам. ЛАЗ. КГЕС. БМУ. ПК. АСУ.
2. Складіть речення з трьома складноскороченими словами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1. Способом творення слів, при якому відкидаються значущі частини слова, є
А префіксальний
Б суфіксальний
В безафіксний

2. Префіксальним способом утворене слово
А розквітнути

Б квітник
В квітень

3. Способом складання основ утворене слово
А екс-чемпіон

Б прикордонний
В килимарство

4. Через дефіс із пів- пишеться слово
А пів отари

Б пів яблука
В пів Європи

5. Усі складні слова пишуться через дефіс у рядку
А пройди світ, прем'єр міністр

Б народно визвольний, науково технічний
В право бережний, м'ясо молочний

6. Через дефіс пишуться складні слова, у яких перша частина
А авто-

Б теле-
В міні-

7. Після пів- ставиться апостроф у слові
А пів Яготпна

Б пів яшпка
В пів острів

8. НЕПРАВИЛЬНО написане складноскорочене слово
А оон

Б НЛО
В ПТУ

9. НЕ відбувається подвоєння в слові
А Туре(ч)ина

Б Доне(ч)нна
В Гали(ч)ина

10. Сполучний є вживається в складному слові
А чорн..зем

Б земл..трус
В житт.люб

11. Слово народознавство утворене
А за допомогою переходу однієї частини мови в іншу
Б префіксально-суфіксальним способом
В способом складання основ

12. Слово позашкіїьний утворене способом
А префіксально-суфіксальним

Б безафіксним
В префіксальним