Урок 1. Біологія - наука про живу природу

Мета: Біологія 6 клас. Наука про живу природу
- поновити знання учнів про природничі науки; виділити предмет біології - науки про живі організми, що населяють Землю; ознайомити учнів з історією розвитку біології і видатними вченими-бюлогами; сформувати поняття про біологічні науки: ботаніка, зоологія, екологія, мікологія, мікробіологія, цитологія, вірусологія:
- формувати в учнів позитивну мотивацію, пізнавальний інтерес до природи, дбайливе ставлення до природи рідного краю, країни; виховувати почуття гордості й поваги до людей науки; розвивати в учнів біологічну мову та біологічне мислення;
- ознайомити зі структурою підручника і робочим зошитом, правилами користування ними, основними видами робіт на уроці і в позаурочний час. навчальною літературою для позакласного читання; правилами поведінки в кабінеті біології, правилами з безпеки на уроці біології.

Методи та методичні прийоми: іиформаційно-рецептивні.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність та обладнання: живі об'єкти (кімнатні рослини, букети живих квітів, мешканці куточка живої природи), гербарні зразки рослин, муляжі грибів, опудала тварин, таблнпі із зображенням представників різних груп живої природи; портрети учених-біологів, карта рослинності, зоологічна карта, книжки біологічного змісту для позакласного читання, зразки робочих зошитів учнів попереднього навчпльного року, комп'ютер, мультимедійний проектор.
Хід уроку
І. Мотивація навчаяьної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Світ природи нашої планети надзвичайно різноманітний. Він дивує багатством форм, барв, вражає своєю неповторною красою, приваблює нерозгаданими таємницями. Вивчаючи природознавство, ви вже відкрили дуія себе багато цікавого в світі, що нас оточує, зробили перші кроки в розгадуванні таємниць живої І неживої природи. Біологія, нку ни починаєте вивчати, поглибить і розширить ваші анання, збагатить новими, дасть змогу торкнутися таємниці що таке життя і яка роль живого па нашій планеті. Побажаємо собі успіху.
Завдання уроку,
1. Визначити, що вивчає наука біологія.
2. З'ясувати, які біологічні науки вивчають життя.
3. Ознайомитися з історією розвитку біології як науки.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Різноманітність живих істот нашої планети, поширення організмів, середовища їх життя: водне, наземно-повітря не, І Інші істоти тощо - розповідь, бесіда, актуалізація знапь з курсу •Природознавство», демонстрація картин, таблиць з зображенням представників різних груп організмів, жившіх об'єктів, карти рослинності, зоологічної карти, муляжів, опудал, електронних колекцій рослин, тпарин, грибів, бактерій, комп'ютер, мультимедійний проектор.
2. Біологія - наука, що виачас життя живих організмів, - . робота з терміном «біологія*, розповідь з елементами бесіди, демонстрація живих об'єктів, гербарних зразків рослин, им ляжів грибів, опудала тварин, таблиці, картини представників різних груп організмів: бактерії, гриби, рослини, тварини, І карта рослинності, зоологічна карта, електоронні колекції І організмів, представників різних груп.
3. Коротка Історія розвитку біології - науки про живу природу; видатні вчені-біологи, їх внесок у розвиток біології-розповідь, демонстрація портретів учених-біологів, робота з мал, 2, 3 підручника (с. 6), комп'ютерні зображення видатних учених світу.
4. Біологічні науки, що вивчають різні групи організмів, і взаємозв'язки між науками, - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 1 (с. 5), демонстрація таблиць, картин Із зображенням організмів - об'єктів вивчення біологічних наук.
5. Особливості структури підручника, зошита з біології, правила користування ними - розповідь, робота із зверненням «Дорогий шестикласник! з рубрикою «Сторінка майбутнього біолога», демонстрація зошитів учнів попередніх років) навчання; ознайомлення учнів із списком і деякими взірцями! науково-популярної літератури, які є в шкільній бібліотеці її кабінеті біології; знайомство з правилами роботи а кабінеті біології, правилами безпеки,
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда ав запнтапнями: 1. Що вивчає наука природознавство? 2. Що вивчає наука біологія? 3. Що таке наука взагалі? 4. У яких середовищах Землі мешкають живі істоти? Наведіть приклади організмів цих середовищ, 5. Коли виникла наука біологія? 6. Які науки входять до родини біологічних наук? Що вони вивчають? 7. На прикладі ластівки (собаки, лисиці, берези, ялини - на вибір учителя) укажіть, як пов'язані між собою біологічні науки. 8. Які Існують взаємозв'язки oprania-мів з довкіллям?
IV. Узагальнення і систематизація знань.
А) Робота з тестовими завданнями підручника (с. 6).
Б) Робота із завданням на встановлення відповідності (с. 7).
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія.
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст § 1, підготувати повідомлення на тему «Органічні речовини - речовини живої природи». Біологія 6 клас. Наука про живу природу
Примітка: закласти дослід з пророщеним квасолі (пшениці, гороху...) для наступного уроку.