Урок 10. Органели клітини

Мета: Біологія 6 клас. Органели клітини
- продовжити вивчення будови рослинної клітини, ознайомити з особливостями будови І функцій її основних органел: мітохондрій та пластид, будовою вакуоль, продовжити формування уявлення про взаємозв'язок їх будови і функцій; ознайомити учнів з типами пластид, їх перетворенням, значенням у житті клітини;
- формувати на матеріалі уроку в учнів наукові погляди і переконання в можливостях пізнання будови дрібних структур живого і їх функції, значення знань про них для розуміння процесів життєдіяльності організмів;
- продовжити формувати загальнонавчальні вміння і навички працювати з малюнками І текстом підручника, знаходити в тексті відповіді на поставлені запитання, уміння аналізувати матеріал, установлювати взаємозв'язки між будовою і функціями органел клітини.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність ти обладнання: таблиці "Нудова рослинної клітини", "Будова тваринної клітини", колекції електронних зображень клітин рослин і тварин, натуральні об'єкти: коренеплоди моркви, буряку, бульби картоплі, цибулина, плоди калини, журавлини, горобини, колекція осіннього листя рослин з різним забарвленням «Вярви осені», саморобна таблиця - зразок поступової зміни забарвлення жнетків від зеленого кольору до кольорів осені; репродукції картин «Золота осінь», електронні колекції зображень клітин різних типів ти їх структур, комп'ютер, мультимедійний проектор.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення тими і завдань уроку. Продовжимо екскурсію в уже добре вияйоме нам місто - клітину. Ми знаємо, що цитоплазма, яче повітря міста, заповнюс вось простір клітини, об'єднує всі оргапели І забезпечує їхню взаємодію, що в свою чергу авбозпочус життєдіяльність клітини. Що потрібно для життєдіяльності клітини, для того щоб місто-клітина, або біохімічна лабораторія, працювали Ідеально? Насамперед енергія. Ви добре знаєте, що без енергії не може працювати жоден приляд, жоден живий організм, жодна клітина. Звідки клітина отримує енергію? Які мешканці міста її виробляють, перепорюють 1 як використовують? Багато важливих 1 цікавих яалитань. Треба знайти на них відповіді.
Завдання уроку.
1. Визначити будову І функції основних органел клітини.
2. Ознайомитися з видами пластид рослинної клітини, їх жярактернимн особливостями.
3. Визначити особливості будови І функцій вакуоль.
П. Вивчення нового матеріалу.
1. Мітохондрії - "електричні станції" клітини, їх будова, кількість у клітинах різного типу, залежність числа мітохон-дрій від активності клітини, функції мітохондрій - розповідь, робота з мал. 40 (с. 44), таблицями, фотографіями, колекціями електронних зображень клітин різних типів І мітохондрій.
2. Пластиди рослинних клітин; хлоропласти, особливості! їх будови, функції, наявність у хлоропластах зеленого пігмеяту хлорофілу, його роль у процесі фотосинтезу; характеристика процесів утворення, використання і запасання органічних речовин; - розповідь, робота з мал. 41 (с. 40), таблицями, фотографіями, колекціями електронних зображень рослинних клітин І хлоропластів.
3. Типи пластид рослинних клітин: хромопласти, лейкопласти, їх забарвлення, склад, функції, особливості перетво-j рення пластид одного типу на іншій, закономірності цього перетворення - розповідь з елементами бесіди, демонстрація; колекції «Барви осені», саморобного гербарного аркуша з колекцією листків з поступовою зміною їх забарвлення, бульб картоплі, цибулини, яскраво забарвлених плодів, таблиць* фотографій, колекцій електронних зображень листків з рівним осіннім забарвленням; репродукції картин І. Левітака. В. Полєнова "Золота осінь".
4. Вакуолі рослинних клітин, особливості їх будови і розвитку - зміна розмірів, функції в клітині, наявність пігментів.
А. Розповідь з елементами бесіди з використанням мал. 43 (с. 41), демонстрація яскраво забарвлених плодів, коренеплодів, таблиць, картин, фотографій, колекцій електронних зображень рослин з різними типами вакуоль.
Б. Робота з підручником за завданням: прочитайте текст підручника на с. 41, роздивіться мал. 43 і підготуйте відповіді на запитання: 1. Що таке вакуолі рослинних клітин? 2. Яку вони мають будову? 3. Чим вони заповнені? 4. Чому. клітини плодів вишні, пелюстки квіток, коренеплоди, мяодя багатьох рослий мають різне забарвлення? 5. Як змінюються] розміри вакуоль? Чому?
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Яку будову мають мітохоя-дрії? 2. Які функції вони виконують? 3. Назвіть типи пластид. 4. Які з них беруть участь у фотосинтезі? б. Яку будову мають хлоропласти? 6. Що таке хлорофіл? 7. Яка його роль у процесі фотосинтезу? 8. Чим лейкопласти і хромопласти відрізняються від хлоропластів? 9. Які перетворення можуть відбуватися э пластидами? 10. Яка будова 1 функції вакуоль?
Б. Робота з тестовими завданнями на с 42.
IV. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення питань: 1. Мітохонлрії і хлоропласти відіграють важливу роль у постачанні клітини енергією. Чим різняться функції цих органел? 2. Чому зеленіють бульби картоплі, які тривалий час перебували на світлі?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Органели клітини
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 10, підготувати відповіді на запитаним підручника (с. 43). Повторити з § в «Правила користування мікроскопом», з § 7«Правила виготовлення тимчасових мікропрепаратів».