Урок 12. Ядро клітини

Мета: Біологія 6 клас. Ядро клітини
- сформувати в учнів знання про ядро як важливий компонент клітини, ознайомити з його будовою, функціями і роллю в клітині: визначити будову хромосом, особливості їх стану в різні періоди життя клітини і значення у передачі спадкової інформації від материнської клітини до дочірніх, визначити роль ядерця в житті клітини;
- на матеріалі уроку продовжити формування наукового світогляду учнів, їх переконань у можливостях пізнання будови і функцій найменших структур організму і значення знань про них у вивченні живою;
- продовжити формування вмінь і навичок працювати з малюнками підручника, аналізувати матеріал, встановлювати взаємозв'язки між будовою структур клітини і їх функціями, застосовувати набуті знання для виконання самостійної роботи, працювати в групах; виховувати взаємоповагу у спільній діяльності
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний. Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність та обладнання: таблиці «Вудова рослинної клітини». «Вулопа тваринної клітини», фотографії, колекції електронних зображень різних типів клітин, ядра, його компонентів, комп'ютер, мультимедійний проектор,
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Повернімося до ідеального міста і пригадаймо, що це місто, у якому все працює алагоджено і бездоганно. Хто керує цією злагодженою роботою, що є центром управління всіх процесів, які відбуваються в крихітній комірці живого? Це ядро клітини. Саме від нього надходять накази до кожної органели, саме тут приймаються всі рішення, пов'язані Із життєдіяльністю клітини цього ідеального міста, екскурсію по якому ми завершуємо, познайомившись з особливостями будови, значенням ядра і його компонентів для життєдіяльності клітини.
Завдання уроку.
1. Визначити особливості будови і функцій ядра клітини.
2. З'ясувати функції складових ядра: ядерної оболонки, ядерного соку, хромосом.
3. Ознайомитися з особливостями будови і складом хромосом.
4. Визначити роль хромосом у клітині.
II. Вивчення нового матеріалу.
!1. Ядро - центр керування процесами життєдіяльності клітини; формування поняття про ядерні і без'ядерні клітини, тривалість життя без'ядерних клітин розповідь, робота з мал. 45 (с. 43), таблицями, картинами, електронними колек-і діями із зображенням будови ядерних і без'ядерних клітин.
2. Будова ядра; особливості будови і функцій його склалових: ядерної оболонки, ядерного соку, хромосом, ядерця; формування поняття про утворення хромосом і стану хромосом під час поділу материнської клітини - розповідь, робота з мал. 46 (с. 44), демонстрація таблиць, електронних засобів нявчання.
3. Формування знань про основні функції ядра: 1) зберігання спадкової інформації; 2) ядро - центр керування процесами життєдіяльності клітини; формування поняття про роль нуклеїнових кислот у синтезі білків у клітині; ядерця, їж склад і функції - утворення складових рибосом, роль рибосом в утворенні білків - розновідь, демонстрація таблиць, фотографій, електронних колекцій зображень клітин і їх структур.
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть складові ядра. 2. Яку будову має ядерна оболонка? 3. Які функції вона виконує? 4. Поміркуйте, у чому проявляється взаємозв'язок будови ядерної оболонки та її функцій. 5. Який склад має ядерний сік? 6. Що таке ядерця? Які функції вони виконують? 7. Яка будова І функції хромосом? 8. Назвіть функції ядра.
Б. Робота с тестовими завданнями на с. 44 підручника.
IV. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення питання: Чому в клітин, які не мають ядра, обмеженая термін життя?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлекси. Біологія 6 клас. Ядро клітини
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати; текст §11, підготувати відповіді на запитання на с. 45, повторити текст § 8-10.