Урок 15. Мешканці водойом

Мета: Біологія 6 клас. Мешканці водойом
- розширити уявлення учнів про тваринний світ, розкрити особливості будови і процесів життєдіяльності одноклітинних представників тваринною світу як цілісних організмів, як) ведуть самостійний спосіб життя і в яких відбуваються всі процеси життєдіяльності, притаманні багатоклітинному організму на прикладі амеби та інфузорії -туфельки, визначити риси пристосування одноклітинних твариноподібних організмів до середовища життя. їх значення в природі; сформувати поняття про органели клітин: травна вакуоля, скоротлива вакуоля, циста та поняття "гетеротрофний тип живлення";
- на матеріалі уроку продовжити формування наукового світогляду учнів, показуючи можливості пізнання найпростіших представників тваринного світу, значення знань про них для розуміння єдності організації усіх живих організмів планети;
- продовжити формування загальноиавчальних умінь і навичок роботи з текстом і малюнками підручника, навичок аналізувати, порівнювати біологічні об'єкти, виділяти їх істотні ознаки, проводити лабораторне дослідження, описувати біологічні об'єкти, замальовувати їх, робити висновки не основі отриманих знань і проведеного лабораторного дослідження
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність та обладнання: таблиця "Тип найпростіших", малюнки, фотографії, колекція комп'ютерних зображень одноклітинних твариноподібних організмів, комп'ютер, мультимедійний проектор, діапо-лнтнни «Одноклітинні тварини», діафільм "Різноманітність найпростіших". Для проведении лабораторного дослідження: культура інфузорії-туфельки, набір піпеток, предметних і накривних скелець, фільтрувальний папір, набір постійних мікропрепаратів одноклітинних тварин.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ви вже знаєте, що світ організмів на нашій планеті дуже різноманітний. Що с в цьому світі велетні 1 клрлики. одноклітинні та багатоклітинні організми. Одних ми бачимо неозброєним оком, щоб побачити інших, потрібні збільшувальні прилади. Вивчення цих найдрібніших організмів почалося із часів винайдення мікроскопа. Ви пам'ятаєте, що першим застосував мікроскоп для біологічних досліджень дослідник природи Антоні Левенгук, тому його ще називають «батьком» науки про одноклітинні організми. Завдяки роботам багатьох поколінь учених будова і життя одноклітинних добре вивчено. Настав наш час і нам ознайомитися з ними.
Завдання уроку.
1. Визначити, у яких середовищах мешкають одноклітинні твариноподібні організми.
2. З'ясувати особливості будови і процесів ж и гп діяльності амеби протея.
3. З'ясувати особливості будови І процесів життєдіяльності інфузорії-туфельки
4. Визначити риси пристосування одноклітинних тваравимі подібних до настання несприятливих умов. 5. З'ясуввти роль прісноводних одноклітинних твариноподїбних організмів у природі та житті людини.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна характеристика одноклітинних організмів, особливості їх будові та біології як цілісного самостійного організму; основні риси подібності та відмінності одноклітинних 1 багатоклітинних організмів розповідь з елементами бесіди, демонстрація таблиць, картин, фотографій, комп'ютерних зображень одноклітинних організмів, фрагментів діафільму "Різноманітність найпростіших», дїапозитивін «Одноклітинні тварини*.
2. Середовище життя, особливості будови І процесів життєдіяльності амеби протея: пересування, живлення, дихання, виділення, розмноження.
А. Розповідь з елементами бесіди, доповіді, міні-презентації учнів, робота з мал. 50-52 (с. 49, 50), демонстрація таблиць, діапозитивів, фрагментів діафільму, комп'ютерних зображень амеби; заповнення таблиці.
Б. Робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст § 15 «Які ознаки характерні для амеби протея?», роздивіться мал. 50-52 (с. 49-50) І підготуйте відповіді на запитання: 1. Де мешкає амеба протей? 2. Які особливості будови цього одноклітинного організму? 3. Чому амеба не мас постійної форми тіла? 4. Як пересувається амеба? 5. Як в амеби відбуваються процеси живлення, дихання, виділення? 6. Яким способом вона розмножується? 7. Доведіть, що в амеби протея, як і у всіх організмів, відбувається обмін речовин.
3. Середовище життя, особливості зовнішньої і внутрішньої будови клітини інфузорії-туфельки, процесів життєдіяльності: живлення, дихання, виділення продуктів обміну речовин, способи розмноження, роль великого і малого ядра в клітині туфельки, пристосування до несприятливих умов, органели руху (запитання до класу: Чому інфузорія-туфелька пересувається швидше, ніж амеба протей? Розповідь д елементами бесіди, робота з мал. 53, 54 (с. 51) підручника, доповіді, мін і-презентації учнів, демонстрація таблиць, картин, малюнків, фотографій, комп'ютерних зображень інфузорії-туфельки, слайдів, фрагментів діафільму.
4. Виконання учнями лабораторного дослідження «Спостереження інфузорій» за інструктивною карткою підручника або зошита для практичних робіт і лабораторних досліджень.
І. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час виконання лабораторних і практичних робіт.
ІІ. Виконання учнями лабораторного дослідження.
III. Підбиття підсумків роботи, обговореная варіантів висновків па підставі виконаного дослідження.
ІІІ. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Які особливості будови тіла одноклітинних організмів? 2. Які ознаки характерні для амеби протея? 3. Які процеси життєдіяльності притаманні амебі протею? 4. Що характерно для будови інфузорії-туфельки? 5. Які процеси життєдіяльності відбуваються в її тілі? 6. Як амеба та Інфузо-рія-туфелька пристосувалися до переживання несприятливих умов?
IV. Узагальнення та систематизація знань.
А. Складання учнями таблиці (на розсуд учителя) «Порівняльна характеристика одноклітинних тварин».
В. Виконання учнями тестових аавдапь і завдання рубрики "Поміркуйте" на с 52.
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Мешканці водойом
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст 1 малюнки § 13, підготувати відповіді на запитання і тестові завдання (якщо не виконувалися па уроці) на с. 52; підготувати повідомлення про одноклітинних тварин - збудників хвороб людини (за рекомендаціями вчителя), скласти простий обо складний план розповіді про одноклітинний організм (за особистим вибором).