Урок 2. Основні властивості живого

Мета: Біологія 6 клас. Основні властивості живого
- продовжувати формувати поняття про живу природу; сформувати поняття про властивості живого; поглибити поняття про подібність та відмінність між живою і неживою природою;
- сприяти формуванню наукового світогляду на основі знань про властивості живого та можливості його вивчення;
- розвивати в учнів біологічну мову, пізнавальний інтерес, пізнавальну самостійність, навички працювати з підручником, робочим зошитом, уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивні, пошукові.
Тип уроку: урок формування нових звань.
Наочність та обладнання: натуральні об'єкти: кімнатні рослини, тварини куточка живої природи, акваріум з рибками, колекції нових, опудала птахів, картини, таблиці із зображенням одноклітинних водоростей і багатоклітинних рослин і тварин, способів Їх розмноження; картини, фотографії, малюнки бурульок, сталактитів, піщаних дюн; механічна (заводна) Іграшка, пророщене насіння квасолі (гороху, пшениці).
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми обладнань уроку. Світ, у якому ми з вами живемо, дуже різноманітний. Нас оточують різноманітні тіла живої І неживої природи. Удень світить Сонце, уночі - Місяць І зірки, шелестять листям дерева 1 кувді. Яскравими барвами квітнуть квіти, над ними гудуть бджоли. Щебечуть за вікном горобці. Стрімко проминають над головою ластівки. Муркоче кошеня, десь у лісі грізно ричить ведмідь. Над полем після дощу сяє райдуга, а ще в цьому прекрасному світі є ми з вами. Що з переліченого належить до живої природи? Постановка проб леми; Які властивості притаманні живим організмам? Чим живе відрізняється від неживого? Вирішення проблеми під час ознайомлення з новим матеріалом 1 поглибленням попередніх знань.
Завдання уроку.
1. Вивчити основні властивості живого.
2. З'ясувати риси відмінності живого від неживого.
II. Вивчення новою матеріалу.
1. Клітинка будова організмів, одноклітинні 1 багатоклітинні організми, особливості їх організації: відсутність клітинної будови в неживих тіл - бесіда, демонстрація таблиць, картин, робота з мал. 4 (с. 7).
2. Подібний хімічний склад організмів, органічні речовини: білки, вуглеводи, жири, нуклеїнові кислоти (коротка інформація про них) І неорганічні речовини: вода і мінеральні солі - доповіді учнів, бесіда; демонстрація мал. э (с. 8).
А. Бесіда з опорою на знання учнів з природознавства за анпитнннями; 1. Пригадайте, на які групи поділяють речовини, з яких складаються живі тіла. (Учні можуть називати прості і складні речовини, органічні і неорганічні - увагу зосередити на останніх.) 2. Які речовини називають органічними? (Складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону.) Чому їх так назвали? 3. Наведіть приклади органічних речовин. 4. Як ви вважаєте, які речовини переважають у живих тілах?
Б. Складання схеми:
3. Живлення - поглинання поживних речовин з довкілля, розщеплення складних речовин на прості з вивільненням енергії, засвоєння поживних речовин організмом - розповідь, бесіда.
4. Дихання - процес поглинання кисню і виділення вуглекислого газу, значення процесу дихання для організмів - бесіда за запитаннями: 1. У чому полягає процес дихання? 2. Який газ організми вбирають під час дихання? 3. Яке значення дихання в житті організмів?
Формування разом з учнями висновку: Кисень, що потрапляє в організм під час дихання, розщеплює складні органічні речовини до простих з виділенням енергії, яка необхідна для життєдіяльності всіх організмів нашої планети.
5. Подразливість - здатність організмів реагувати на чинники середовища, закріплення понять «подразливість», «подразник»; приклади переходу рослин і тварин із стану спокою в активний стан (рослини: реакція мімози на дотик, ловильні листки комахоїдної рослини-росички; тварини: поведінка риб, птахів інших тварин під час годівлі або якщо їм загрожує небезпека тощо) робота з мал. 6-7 (с. 9).
Примітна: на кожну наступну властивість організмів навести приклади з неживої природи а використанням відповідної нлочмос-ті, наприклад:
рух - рух механічної Іграшки, рух пісків;
ріст - бурульки, сталактити:
розмноження - комп'ютерний вірус, подрібнення каміння.
в. Рухи організмів, особливості рухів рослин і тварин - робота с підручником і завданням: прочитайте текст на с. 8 (останній абзац) і дайте відповіді на запитання: 1. Пригадайте з природознавства, що таке рух. 2. Як рухаються тварини? Наведіть приклади. 3. Чи рухаються рослини? У чому особливість рухів рослин? 4, Наведіть приклади рухів рослин.
5. Які б ви запропонували досліди, щоб довести рухи рослин?
6. Як ви вважаєте, чи Існує зв'язок між рухами організмів і подразливістю? Наведіть приклади.
7. Поновлення знань учнів про ріст і розвиток організмів бесіда з використанням малюнка 8 (с. 9), демонстрація пророщеного насіння квасолі (гороху, пшениці), робота за запитаннями: 1. Пригадайте, що таке ріст організмів. 2. Що таке розвиток організмів? 3. Чим вони відрізняються? 4. Поміркуйте, як пов'язані між собою ріст і розвиток.
8. Поновлення знань учнів про розмноження організмів як властивості відтворення собі подібних, що є необхідною умовою існування життя на нашій планеті - бесіда з використанням відповідної наочності за запитаннями: 1. Що таке розмноження? 2. Яке значення має розмноження?
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: І. Назвіть основні властивості організмів. 2. Назвіть риси подібності і відмінності між властивостями організмів - ріст і розвиток. 3. Звідки організми беруть енергію для здійснення росту і розвитку? 4. Завдяки якій властивості організми здатні реагувати на зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі? Наведіть приклади. Яке значення має ця властивість?
IV. Узагальнення та систематизація знань. Зробіть висновок: 1. Які властивості живого відрізняють його від тіл неживої природи? 2. У чому проявляється подібність і відмінність між живою і неживою природою? 3. Який є зв'язок між організмами і середовищем, у якому вони мешкають?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія.
VII. Повідомлення домашнього завдання. Опрацювати текст § 2, відповісти на запитання в кінці параграфа, підготувати повідомлення на тему «Дволикі віруси», короткі розповіді про цікаві рослини, тварини, гриби.
Примітка: якщо учитель працював а учвями у 5 му класі, знає їхні здібності та сформован і гть умінь працювати з підручником, його текстом 1 малюнками, урок можна провести з використанням групової форми навчальної діяльності: учні об'єднуються у групи та отримують ляндпння:
I група вивчає клітинну будову організмів.
II група вивчає хімічний склад організмів, органічні 1 неорганічні речовини. Складає схему.
III група вивчає живлення І дихання забезпечення орглнізмін енергією.
IV група вивчає ріст, розвиток 1 розмноження організмів. Біологія 6 клас. Основні властивості живого
V група вивчає подразливість 1 рухи організмів.