Урок 24. Рослина - живий організм

Мета: Біологія 6 клас. Рослина
- активізувати та актуалізувати знання учнів про характерні ознаки представників групи Рослини, особливості їх будови і життєдіяльності; поглибити знання про особливості живлення рослин, сформувати поняття про повітряне дихання рослин, їх вегетативні та репродуктивні органи;
- на матеріалі уроку формувати в учнів світоглядні висновки І переконання в пізнаваності органічного світу, про особливості будови рослинного організму, основних процесів їх життєдіяльності, значення цих знань для гармонійного розвитку природи і людини;
- продовжити формувати загальнонавчальні вміння І навички працювати з текстом І малюнками підручника, розвивати в учнів біологічну мову, пізнавальний Інтерес і пізнавальну самостійність у роботі, уміння аналізувати, порівнювати, робити умовиводи;
- виховувати прагнення пізнавати навколишній світ, світ рослин, навколишній світ, берегти і шанувати природу.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивннй.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність та обладнання: натуральні об'єкти - живі кімнатні рослини, гербарні зразки, колекції насіння і плодів, моделі квіток, муляжі плодів, картннн з альбому «Царство Рослинні, діафільм "Різноманітність квіткових рослин і місць їх існування", відеофкльм "Рослинний світ", таблиці, комп'ютере зображений нидів рослин - представників різних відділів, мультимедійний проектор, комп'ютер.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. У різних куточках нашої планети, де б ми не були, скрізь ми натрапляємо на рослини: навесні на луках яскрава зелень трав та барвистий танок квітів, у садах -білосніжна хмара квітучих дерев. Улітку в лісі нас зустрічанні, стрункі ялипки, білокорі берізки, осика із чутливими до подиху вітру листками, заметіль тополиного пуху. У затінку під деревами - темно-зелені різні листочки папороті. Біля озера або ставка, річки - царство плакучої верби та красунь лілій, у полі - золотий килим пшениці. У містах - нам добре знайомі клени, каштани, акації, липи, горобини... Так можип перераховувати ще доаго, бо рослин дуже багато на вашій землі. Чи асе ми знаємо про них? Хто вони, наші знайомі шмннйомці? Як вони живуть? Як живляться, дихають? Чому наполегливо тягнуться до світла? Що приховує в собі квітка, яка приваблює наш погляд своєю красою? Чому навесні бубнявіють бруньки, а восени опадає листя? Чому без зелених рослин неможливе життя на нашій планеті? На ці і ще багато інших запитань ми зможемо відповісти, вивчаючи дивовижне «царство» рослин.
Завдання уроку.
1. Визначити загальну характеристику рослин.
2. Ознайомитися з основними процесами життєдіяльності рослин: живлення, дихання, випаровування; їх взаємозв'язком і значенням у житті рослини.
3. Поновити знання про основні органи рослин, їх функції.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Рослина - цілісний організм, характерні ознаки зелених рослин: актуалізація знань про будову рослинної клітини, наявність хлорофілу в хлоропластах, процес фотосинтезу, формування поняття «повітряне живлення», «мінеральне живлення» - розповідь а елементами бесіди, робота з мал. 83, 84 (с. 79), демонстрація картин, таблиць, комп'ютерних зображень рослин різних відділів.
2. Фотосинтез - природний процес перетворення неорганічних речовин на органічні з використанням енергії Сонця, виділення кисню в атмосферу в процесі фотосинтезу, значення процесу для рослин, інших організмів, для життя на нашій планеті - розповідь з елементами бесіди, демонстрація дослідів виділення рослинами кисню на світлі, досліду, що демонструє утворення крохмалю в зелених листках на світлі, та досліду з вапнованою водою, складання на дошці схеми фотосинтезу:
Вола + вуглекислий газ » органічві речоїини (цукри) + кисень
3. Дихання рослин, характеристика процесу, значення дихання для вивільнення енергії, внкористовування енергії рослинами. А. Бесіда. Б. Самостійна робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст параграфа на с. 80 підручника, починаючи зі слів «Крім фотосинтезу...», 1 підготуйте відповіді на запитання: і. Що таке дихання? 2. Які речовини організми вбирають І які виділяють при диханні? 3. Що відбувається з органічними речовинами в процесі дихання? 4, Яке значення має дихання? 5. Як рослина використовує енергію, що вивільняється під час дихання?
4. Випаровування, характеристика процесу, органи, що беруть участь у випаровуванні - розповідь, демонстрація досліду випаровування води, робота з мал. 88. 1, 2 (с. 81).
5. Особливості будови рослин, формування поняття «орган», «вегетативні органи», «генеративні органи»; загальна характеристика будови вегетативних і генеративних органів рослин, їх функцій - розповідь з елементами бесіди, демонстрація таблиць, картин, фрагментів діафільму, відеофільму, електронних зображень рослин різних відділів, колекцій насіння, муляжів плодів, моделей квіток, гербарних зразків рослин, мал. 80 (с. 81), 00 (с. 82).
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть характерні ознаки рослин, які відрізняють їх від інших груп організмів. 2. Чому рослини належать до автотрофних організмів? 3. Які способи живлення рослин ви знаєте? 4. Які органи рослин забезпечують мінеральне і повітряне живлення? 5. Яке значення має фотосинтез для самої рослини та Інших організмів? 6. Яким дослідом можна довести, якщо крохмаль утворюється в зелених листках тільки на світлі? 7. У чому полягає процес дихання рослин, яке його значення? 8. Що таке випаровування, яке значення цього процесу? 9. Пригадайте, які органи мають рослини. 10. Які функції виконують ці органи?
IV. Узагальнення та систематизація знань.
Л. Обговорення запитань: 1. Як довести, що рослина є цілісним організмом? 2. Як пов'язані між собою основні процесе життєдіяльності рослини: фотосинтез, дихання та випаровування? 3. Чому в разі відсутності організмів, здатних до фотосинтезу, життя на нашій планеті стане неможливим?
Б. Складання схеми.
В. Складання сепкану на тему "Рослини", наприклад:
Рослина
аелева, квітуча.
Росте, дихає, живиться,
дарує життя всій Землі.
Автотроф.
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учні.
VI. Рефлексія.
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст § 21, підготувати відповіді на запитання на с 83 і тестові завдання на с 82; проростити насіння гороху, квасолі, пшениці* кукурудзи (за вибором учителя і' учнів), рекомендації учням щодо пророщування насіння; скласти сенкан на тему «Клітина»; повторити текст § 9, 10.
Примітка: закласти досліди з пророщування насіння, укріплення живців тополі, верби, з виявлення впливу мінеральних речовая на ріст і розвиток рослин. Біологія 6 клас. Рослина