Урок 28. Пагін

Mera: Біологія 6 клас. Пагін
- сформувати поняття про пагін як основний надземний вегетативний орган рослини; ознайомитися з його складом, зовнішньою будовою, основними функціями, розвитком пагона з бруньки; розкрити особливості будови і функцій бруньок. їх класифікацію і біологічне значення;
- на основі спостереження за розвитком пагона з бруньки і знань про верхівковий ріст кореня розкрити наукову суть явища росту і розвитку пагона, значення знань про ці процеси у практичній діяльності людини;
- продовжити формувати загальнонавчальні вміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, виконувати лабораторне дослідження, працювати з натуральними об'єктами, гербарними зразками, робити відповідні висновки на підставі виконаних досліджень;
- виховувати розуміння необхідності бережного ставлення до рослин.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність та обладнання: живі і гербарні зразки нагонів дерев, кущів і трав'янистих рослин, пагони з набубнявілими бруньками, гербарні зразки рослин я різними типами стебел, нормальні, вкорочені та видовжені пагони живих або гербарних зразків рослин, таблиці «Пагін. Будова пагона», «Життєві форми рослин», «Різноманітність ліній на картини альбому «Царство Рослини», комп'ютерні зображення рослин з різними типами пагонів і бруньок, діафільм «Стебло», відеофільм «Ріст і розвиток пагона», комп'ютер, електронні засоби шшчання, обладнання для виконання лабораторних досліджень.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення тетш і завдань уроку. Ми вже переконалися з нами, що світ рослий надзвичайно різноманітний. Навіть короні, усе життя яма проходить в темному «підземеллі», різноманітні за своєю будовою. Рослини такі різноманітні, такі не схожі, тому, здавалося, принаймні дивним було б шукати щось спільне н них. А воно сі Усі рослини зовнішньо збудовані за единою схемой», виданою природою. Майже для всіх рослин обов'язковими с основні органи: корінь і пагін. З коренем ми вже ознайомилися. Піднімемося з ґрунту на його поверхню і почнемо ама-йомство з надземними органами рослин - насамперед а пагоном. Пагін розвинувся у рослин першим, він є обов'язковим органом у вищих рослин за будь-яких умон. Хоч би невеличкий, хоч би незвичайний, змінений, проте нагін. Оскільки першість серед наземних органів належить пагону, то варто ознайомитись з деякими його особливостями; розмірами, типами, зовнішньою будовою, значенням у житті рослий, взаємозв'язком і його підземним «родичем».
Завдання уроку.
1. Вивчити особливості будови пагона рослин.
2. Ознайомитися | будовою бруньок.
3. З'ясувати, які типи бруньок утворюють рослини.
4. Визначити, як з бруньки розвивається пагін.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Пагін - надземний вегетативний орган, його склад: стебло, бруньки, листки, основні функції стебла, їх характеристика і значення - розповідь з елементами бесіди, демонстрація пагонів різних рослин, таблиць, картин, гербарних зразків, першого фрагмента діафільму, робота з мал. 108, В (с. 96), складання схеми:
2. Будова пагона, формування понять «вузол», «міжвузля», «пазуха листка», їх розташування на стеблі.
А. Розповідь, робота з мал. 108. А (с. 96), демонстрація таблиць, картин, натуральних об'єктів, гербарних зразків.
Б. Виконання учнями лабораторного дослідження «Будова пагона».
I. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки.
II. Виконання учнями лабораторного дослідження.
III. Підбиття підсумків роботи, обговорення варіантів висновків на підставі проведеного дослідження.
3. Брунька - зачатковий пагін, класифікаїїія бруньок за їх розміщенням на стеблі та зовнішньою будовою: вегетативні, генеративні і змішані бруньки, особливості внутрішньої будови бруньок різних типів, формування поняття «конус наростання», його роль у забезпеченні росту пагона у довжину.
А. Розповідь, робота з мол. 108. Б (с. 96), демонстрація пагонів з набубнявілими вегетативними і генеративними бруньками, картин, колекцій електронних зображень пагонів з різними типами бруньок.
К. Виконання учнями лабораторного дослідження «Будова бруньки».
I. Вступна бесіда з правил безпеки під час роботи з гострими предметами (препарувальна голка, скальпель).
II. Виконання учнями лабораторного дослідження.
III. Підбиття підсумків роботи, обговорення з учнями варіантні висновків на підставі виконаних досліджень.
4. Характеристика процесу розвитку пагона з бруньки, роль твірної тканини конуса наростання в розвитку нового пагона, особливості розвитку пагонів в однорічних 1 багаторічних рослин; формування поняття «сплячі бруньки», «додаткові» бруньки, їх роль у житті рослин; розвиток бічних пагонів на головному стеблі розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 109 (с. 98), демонстрація картин, таблиць, комп'ютерних зображень рослин з різними кронами та різними життєвими формами, фрагментів діафільму, відеофільму.
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Робота з терміними і поняттями; «пагін», «стебло», «бруньки»: верхівкові, пазушні, додаткові, вегетативні, генеративні, змішані, сплячі (з використанням наочності).
Б. Робота с тестовими завданнями на с. 98.
IV. Узагальнення та систематизація знань. Робота за завданням: із запропонованого переліку функцій назвіть окремо функції кореня і пагона: 1) закріплення рослини в грунті; 2) фотосинтез; 3) транспорт поживних речовин; 4) дихання; 5) поглинання води і мінеральних речовин з ґрунту; 6) підтримання бруньок і листків; 7) запасання поживних речовин; 8) утримання надземних органів у певному положенні; 9) об'єднання всіх органів рослини в єдине ціле.
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія.
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 25, підготувати відповіді на запитання на с. 99 підручника, повторити § 22, скласти сенкан па тему «Пагін». Виконати в позаурочний час із допомогою дорослих дослідницький практикум «Спостереження за розвитком пагона з бруньки» за планом:
1. Приготуйте живці тополі, верби, гіркокаштана, бузку завдовжки 15-20 см з бруньками І поставте їх у байку з відстояною водою в тепле місце. Позначте у таблиці дату досліду.
2. Через кожні 2-3 дні міняйте воду в посудині І спостерігайте за станом бруньок на живцях.
3. Через деякий час бруньки на живцях набрякнуть І покряаю луски бруньок почнуть розкриватися, позначте дату їх розкриття.
4. Продовжуйте спостерігати за станом розкриття бруньок і появою молодого зеленого паростка. Запишіть дату його появи.
б. Спостерігайте за розвитком молодого паростка і, коли з'явиться молоде стебло з листочками, дату його появи занесіть у таблицю. 6. Зробіть висновок на підставі проведеного дослідження. Біологія 6 клас. Пагін