Урок 33. Транспорт речовин

Мета: Біологія 6 клас. Транспорт речовин
- сформувати в учнів знання про рослину як ціпісний організм на основі узагальнення знань про функції її органів; визначити шляхи здійснення взаємозв'язків між різними частинами рослини, роль біологічно активних речовин в узгодженні роботи органів, сформувати поняття гро фітогормони та фітонциди;
- продовжити формувати науковий світогляд учнів, показуючи пізнаваність складних процесів, властивих рослинному організму, значення знань про ці процеси для практичного використання та гармонійного існування природи й людини;
- на матеріалі уроку продовжити формувати уміння працювати з малюнками й текстом підручника, порівнювати, застосовувати засвоєні знання для формування узагальнюючих положень, що ґрунтуються на цих знаннях, робити відповідні висновки; виховувати інтерес і бажання пізнавати особливості процесів життя рослин, розуміння їх значущості для людини, прагнення охороняти й берегти їх.
ХІД УРОКУ
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивнвтв, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: кімнатні рослини, проростки гороху (сої. квасолі), метиленовий синій (інший барвник), гілка липи, цибуля. часник, окільцьована гілка в посудині .і водою; таблиці «Будова квіткової рослини*. «Корінь І його зони». «Внутрішня — стебла», «Клітинна будова листка», «Иродихи», комп'ютерні зображення рослин, оброблених фітогормонами, коміГютер.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттешого досвіду учнів.
А. Робота з твердженнями «згоден - не згоден»: 1. Росляяш поділяють на листопадні та вічнозелені. 2. У всіх дерев'яниста рослин відбувається листопад. 3. Восени зелений пігмент хлорофіл руйнується. 4. Листопад зумовлює зміна тривалості світлового дня. 5. Липа та клен належать до вічноаелеавш рослин. 6. Зменшення процесу випаровування води росляяюш восени иг впливає на листопад. 7. Скидаючи листки, росляшп позбавляється шкідливих продуктів обміну. 8. Опале листя аа допомогою бактерій, грибів, тварин розкладається і мінеральні солі, що при цьому утворились, знову використовуються рослинами. 9. У вічнозелених рослин листки не відмирають протягом життя. 10. Листки, окрім основних функцій, можуть виконувати й додаткові.
Б. Складіть відповідні пари між видозмінами листка й рослинами, яким притаманні ці видозміни.
Видозміни листка Рослини
А вусики 1 біла акація
Б колючки 2 горох
В луски 3 алое
Г прилистки 4 цибуля
Д м'ясисті листки 5 барбарис
В. Повторення матеріалу - бесіда за запитаннями: 1. Які шари утворюють внутрішню будову деревної рослини? 2. Що таке корок, луб, камбій? 3. Які тканини входять до складу шарів стебла? 4. Які функції виконують складові деревного стебла: кора, камбій, деревина, серцевина? 5. У якому напрямку рухаються поживні речовини по стеблу?
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку.
Хто скаже, відкриє мені,
Яку таємницю у тиші
Ховають рослини живі... (С. Єсенін)
І дійсно, яку таємницю ховають у собі рослини? Ростуть собі тихенько, непомітно. Десь глибоко в землі корінь робить свою роботу (яку?) - всмоктує воду з поживпими речовинами і подає і? нагору. Стебло приймає цей дар і поспішає доставити живильну вологу до листків. У листках на неї чекають з мовчазним нетерпінням не тільки клітини листка, а Й вуглекислий газ, щоб поєднатися і утворити (яку речовину?) цукор - що щедру на енергію речовину. Поспішає в тиші рослини й цукор: скоріше, скоріше, бо на нього чекають і клітини стебла, і клітини кореня - треба працювати клітинам. А яка робота без енергії? І так з ранку до вечора злагоджено працює цей дивовижний організм, що зветься рослиною. Хто регулюс і контролює послідовність і правильність здійснення важливих процесів? Як досягається злагоджена робота всіх частин рослими? Здійснимо подорож у глибини мовчазної рослини й ні і минемо, як же відбуваються всі ці процеси.
Завдання уроку.
1. Визначити, які зв'язки існують між частинами рослинного організму.
2. З'ясувати, які тканини та органи рослини забезпечують ці зв'язки.
3. Встановити, як рослини регулюють свої життєві функції.
4. Довести, що рослина - цілісний організм.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Взаємозв'язки між частинами рослини цілісного організму, взаємозумовленість цих зв'язків, іш мін порушень цілісності будови й функцій рослини на її життєдіяльність, наслідки порушень (зняття кори, обламування гілок); роль провідних тканин в утворенні зв'язків між різними органами, висхідний, низхідний і горизонтальний рухи речовин - розповідь, бесіда, робота з мал. 127 (с. 116), демонстрація таблиць, окільцьованої гілки, пагонів із зафарбованою деревиною, електронних зображень будови рослини з транспортними системами. Запитання для бесіди: 1. По якій частині стебла пересуваються вода й мінеральні речовини? 2. По яких шляхах пересуваються органічні речовини? 3. Які тканини забезпечують цей рух? 4. Як можна довести, що корінь, стебло й листок пов'язані між собою транспортними шляхами?
2. Рушійні сили здійснення транспорту речовин, характеристика дії кореневого тиску й присисної сили листків, формування поняття «присисна сила листків», роль процесу випаровування в забезпеченні транспорту речовин - розповідь з елементами бесіди з використанням таблиці..
3. Регуляція функцій рослинного організму, формування поняття •фітогормони*. місце їх утворення, шляхи потрапляння в органи рослини, особливості їх дії на рослину, приклади дії гормонів, практичне їх використання людиною - розповідь, робота з мал. 129 (с. 117), демонстрація комп'ютерних зображень рослин, оброблених фітогормонами.
4. Природна здатність рослин захищатися від хвороботворних мікроорганізмів, формування поняття «фітонциди», приклади рослин, багатих на фітонциди, їх застосування -розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів.
IV. Закріплення матеріалу, вивченою на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Які зв'язки існують між різними частинами рослини? 2. На яких дослідах це можна довести? 3. Які структури рослини забезпечують висхідний і низхідний рух води й поживних речовин? 4. Яку роль у транспорті речовин відіграють кореневий тиск і присисна сила листків? 5. Як рослина регулюс свої життсві функції? 6. Як рослина захищається від хвороботворних мікроорганізмів?
V. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення положення: Доведіть, що рослина - цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють, виконуючи повні функції.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учні*.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Транспорт речовин
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацюняти текст і малюнки § ЗО, підготувати повідомлення про рухи рослин, квітковий годинник (на розсуд учителя), повторити § 28.