Урок 35. Розмноження рослин

Мета: Біологія 6 клас. Розмноження рослин
- розширити й систематизувати знания учнів про розмноження рослин як одну з основних особливостей живих організмів, сформувати чітке уявлення про способи розмноження рослин і їх біологічне значення;
- продовжити формувати науковий світогляд учнів, показуючи пізнаваність процесів життєдіяльності рослин, пов'язаних з розмноженням, процесом, що забезпечує (снування життя на Землі, необхідність знань про розмноження рослин для їх збереження, для гармонійного існування природи й людини;
- формувати уміння працювати з малюнками й текстом підручника, класифікувати, узагальнювати матеріал, працювати з натуральними об'єктами, прищеплювати вміння і навички вегетативного розмноження рослин - виконувати дослідницький практикум, робити відповідні висновки: виховувати біологічне мислення, уміння робити умовиводи на основі отриманих знань, допитливість, інтерес до вивчення рослин і процесів, цю з ними відбуваються.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність та обладнання: кімнатні рослини: традесканція, пеларгонія, філодендроп. каланхое, хлорофітум, сенполІя, гібіскус, укорінені стеблові й листкові живці; таблиці «Вегетативне розмноження рослин», «Вегетативне розмноження від валками, живцями і кореневими живцями», картини альбому «Основні відділи рослин», саморобка таблиця про кількість насіння, що утворюється у різних рослин, гербарні зразки полуниці, ранньоквітучих рослин: конвалії, куиени, чистяка; електронні колекції зображень способів розмноження рослин, кінофільм «Вегетативне розмноження рослин», колекція насіння різних рослин, обладпання для виконання дослідницького практикуму.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку.
Грози пройшла... Зітхнули тряви.
Квітки голівки ніднили,
І сонце тепле і ласкаве
Спинило погляд на землі. (О. Олесь)
Дійсно, якщо спинити погляд на землі, то можни побачити, що світ природи чарівний, різноманітний, чудовий. Кожна рослина лаймас певно місце у природі, до вона одержує все необхідне для свого життя. Але зберегти своє Існування вона може тільки в тому разі, якщо спроможна швидко утворити велику кількість особин, тобто розмножитися. Нові й нові особини розселяться на нових площах, знайдуть там потрібні умови для життя і таким чином збережуть не тільки своє існування, а й існування свого виду. Отже, розмноження с основною властивістю живих організмів поряд із живленням, диханням, розпитком, подразливістю 1 с тією умовою, що сприяє існуванню як окремого виду рослини, так і розмаїттю рослин на Землі. Чому рослини, для яких притаманний нерухомий спосіб життя, широко розповсюджені по земній кулі?
Завдання уроку.
1. З'ясувати, що таке розмноження.
2. Ознайомитися зі способами розмноження рослин.
3. Визначити особливості нестатевого розмноження.
4. Ознайомитися зі способами вегетативного розмноження рослин і його біологічним значенням.
5. З'ясувати, які способи вегетативного розмноження людина використовує в рослинництві.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Розмноження - характерна ознака всіх живих оргапізмів, біологічне значення розмпоження, сутність процесу: здатність організмів відновлювати собі подібних шляхом передачі інформації від батьків наступним поколінням; формування понять «розмноження», «батьківський організм*, «материнський організм», «дочірній організм», способи розмноження рослин; нестатеве і статеве, їх загальна характеристика - розповідь з елементами бесіди, демонстрація таблиць та саморобної таблиці (кількість насіння, що утворюють рослини), колекції) насіння різних рослин, таблиці «Вегетативне розмноження рослин», картини альбому «Основні відділи рослин».
2. Особливості статевого розмноження, формування поняті. «спермії або сперматозоїди», «яйцеклітина», «зигота», «запліднення», переваги статевого розмноження над іншими, формами - розповідь з елементами бесіди.
3. Нестатеве розмноження, його особливості, поглиблення поняття «спора», характеристика будови й біології спор вищих рослин і одноклітинних водоростей; характеристика особливостей вегетативного розмноження рослин, формування поняття «вегетативне розмноження», способи вегетативного розмноження, приклади рослин, для яких характерний вегетативний спосіб розмноження, біологічне значення вегетативного розмноження - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 133 (с. 122), демонстрація кімнатних рослин, таблиць, електронних зображень різних способів вегетативного розмноження, фрагментів кінофільму.
4. Біологічне значення вегетативного розмноження: 1) утворених нових, численних дочірніх особин, 2) подібність дочірніх особин до батьківських за спадковими ознаками, 3) швидке зростання чисельності виду та його розселення, 4) розмноження при неможливості здійснення статевого способу.
A. Розповідь з елементами бесіди.
B. Робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст «Яке біологічне значення вегетативного розмноження?» (с. 122), з'ясуйте значення вегетативного розмноження і запишіть у зошит.
6. Застосування способів вегетативного розмноження в рослинності, формування понять «живець», «живцювання», •стеблові живці», «листкові живці», «кореневі живці», «поділ кущів», «відводкн», характеристика способів розмноження, приклади рослин - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 135 (с. 123), демонстрація таблиць, фрагмента фільму.
в. Вегетативне розмноження рослин у садівництві та декоративному рослинництві, характеристика способів розмноження: поділ кущів, відводкн, щеплення - формування понять «щеплення*, «підщепа», «прищепа*, біологічне значення цих способів - розповідь, робота а мал. 136, 137 (с. 123), демонстрант таблиць, фрагмента кінофільму, комп'ютерних зображень способів вегетативного розмноження рослин у рослинництві.
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Запитання для бесіди: 1. Що таке розмноження? 2. Яке його біологічне значення? 3. Які є способи розмноження рослин? 4. Чим статеве розмноження відрізняється від нестатевого? 5. Які рослини розмножуються за допомогою спор? 6- Які способи вегетативного розмноження ви знаєте? 7. Які способе вегетативного розмноження застосовують у розмноженні кімнатних рослин? 8. Які способи вегетативного розмноження людина застосовує в рослинництві, садівництві?
IV. Узагальнення і систематизація знань. А. Складання схеми "Типи розмноження".
В. Обговорення питань: 1. Яка біологічна роль розмноження організмів? 2. Чому рослини, яким притаманний переважно нерухомий спосіб життя, широко розповсюджені на Землі?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учні*.
VI. Рефлексія.
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 32. підготувати відповіді на запитання, тестові завдання, підготувати доповіді, вірші, легенди про квіти, повторити § 27. Виконати дослідницький практикум •Вегетативно розмноження рослин*.
Примітка учителю: закласти дослід а визначений оптимальної глибини загортання насіння (дослідницький практикум • Дослідження умов проростання насіння»). Біологія 6 клас. Розмноження рослин