Урок 36. Квітка

Мета: Біологія 6 клас. Квітка
- розвити поняття про квітку як орган статевого розмноження; поновити й поглибити знання учнів про будову й різноманітність квіток, розкрити біологічне значення головних частин квітки: маточки і тичинок -ознайомити з різними типами квіток, їхніми особливостями будови й особливостями розміщення на рослинах;
- на підставі встановлення схожості в будові квіток формувати в учнів науковий світогляд щодо спорідненості всіх квіткових рослин, розуміння значущості квітки в житті рослин як органа розмноження, який забезпечує існування рослин на Землі;
- продовжити формувати уміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, натуральними об'єктами, гербарним матеріалом, виконувати лабораторне дослідження, малюнки біологічних об'єктів, робити відповідні висновки, користуватися додатковими джерелами знань; виховувати естетичне сприйняття природи, необхідність шанувати й берегти її красу.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний. Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: квітучі кімнатні рослини, фіксовані квітки вишні, яблуні, сливи, шипшини, ічірбармі зразки квітучих рослин, постійні препарати зрізів квіток, препарувальний nufHp, лупа, мікроскоп, моделі квіток, таблиці «Будова квітки*. «Різноманітність квіток», транспарант «Будова квітки», фотографії, листівки, картини, електронні зображення різних квітів, яскравих ішйзажів з квітучими квітами.
ХІД УРОКУ
I. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
А. Робота з термінами й поняттями: розмноження, статеве розмноження, нестатеве розмноження, статеві клітини, яйцеклітина, спермії, зигота, запліднення, спора, вегетативне розмноження, живці, щеплення, прищепа, підщепа.
Б. Бесіда за запитаннями: 1. Скільки особин бере участь у розмноженні? 2. Нащадки схожі на батьківські організми чи ні? 3. Яким організмам притаманне нестатеве розмноження? 4. Назвіть способи вегетативного розмноження рослин. 5. Які способи вегетативного розмноження людина використовує в рослинництві? в. Яке біологічне значення розмноження?
В. Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Які бувають видозміни пагона? 2. Наведіть приклади надземних і підземних видозмін пагона. 3. Яке значення видозмін пагона в житті рослин і людини?
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Серед розмаїття рослин найбільш примітні квіткові рослини, ті, що хоч раз у житті утворюють квіти. Хіба можна байдуже проходити повз яскраве квітуче диво? Чому диво? Тому що рослини вміють те, чого ніхто на Землі не вміє - квітнути: з ґрунту чорного кольору виростають то червоні, то блакитні, то рожеві, то сині, то сліпучо-білі, а то й темно-бордові Й навіть золотаві квіти. Квітки - дійсно дивовижне створіння природи. Вони приваблюють і апхоплю-юті, нас своєю красою, формою, ароматом. Вони такі різні: великі й дрібні, яскраві й ледве помітні, поодинокі й зібрані в групи. Що таке квітка? Тільки окраса Землі? Не може такого бути. Вона мас надзвичайно велико значення у житті рослини. Дізнаймося всі її таємниці. Завдання урону.
1. Визначити, іцо таке квітка як орган рослини.
2. Вивчити будову квітки.
3. Визначити, які частини квітки є головними.
4. Ознайомитися з різними типами квіток. Постановка пізнавальної задачі: різноманітність будови
кореня, стебла, листків визначається умовами росту рослин з вологою повітря і грунту, освітленістю. Якими чинниками визначається будова квітки? Які частини квітки є головними і чому?
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Квітка - генеративний орган рослини, актуалізація знань учнів про загальні особливості статевого розмноження, роль квітки як органа статевого розмноження; різноманітність квіток бесіда, робота з мал. 138 (с. 128), демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків, картин, таблиць, електронних зображень рослин з різноманітними кнітками та мальовничими пейзажами, доповіді учнів, вірші, легенди про квіти.
2. Характеристика квітки як вкороченого видозміненого пагона з обмеженим ростом; будова квітки: оцвітина, її складові, функції, головні частини квітки: маточка та тичинки, їх будова, формування понять «маточка», «зав'язь*, «насінні зачатки», «зародковий мішок», «приймочка», «стовпчик», «тичинкова нитка», «стінка плода», «пиляк», особливості їх будови й роль у статевому розмноженні квіткових рослин.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 139 (с. 125) І 140 (с. 126), демонстрація квітучих кімнатних рослин, моделей квіток, транспаранта, таблиць, електронних зображень будови квітки.
Б. Виконання учнями лабораторного дослідження «Будова квітки».
I. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час виконання лабораторних і практичних досліджень.
II. Виконання учнями лабораторного дослідження.
Ш. Підбиття підсумків виконаного дослідження, обговорення варіантів висновків з використанням запитань: 1. З яких частин складається квітка? 2. Які особливості будови маточки? 3. Яку будову має маточка? 4. З яких частин складається тичинка? б. Яку будову має пиляк? 6. Яке значення квітки як генеративного органа рослини?
3. Класифікація квіток за типами: двостатеві, тичинкові (чоловічі), маточкові (жіночі), нестатеві квітки, приклади рослин з різними тинами квіток; класифікація рослин за особливостями розташування одностатевих квіток: однодомні дводомні рослини - розповідь, робота з мал. 142 (с. 128), демонстрація гербарних зразків, моделей квіток, картин, листівок, таблиць, колекцій електронних зображень рослин з різними типами квіток та однодомних і дводомних рослин, складання схем (на розсуд учителя).
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Що таке квітка? 2. Яку будову має квітка? 3. Що таке оіівітина? 4. Які функції вона виконує? 5. Які частини квітки с головними? Чому? в. Яку будову мають маточка й тичинка? 7. Які тини квіток вам відомі? Наведіть приклади. 8. На які групи поділяють рослини за розміщенням на них одностатевих квіток? 8. Пригадайте, що таке пагін. (Повторення матеріалу § 20.) 0. Які видозміни пагона ви зпаєте? Наведіть приклади. 10. Які функції вони виконують? 11. До-ведіть, що квітка с видозміненим пагоном. 12. Якої шкоди орщюді завдас масовий збір квітучих дикорослих рослин?
V. Узагальнення і систематизація знань.
А. Обговорення розв'язку пізнавальної задачі за запитаннями: 1. Якими чинниками визначається будова квітки? 2. Які частини квітки є головними? Поясніть чому. В. Складання сенкану на тему «Квітка», наприклад: Киіткп
духмянп, некрана. Росте, пахне, радує, забезпечує статеве розміїожічінн. Краса!
В. Норініїннни відповідей учнів про особливості будови квітки з узагальненням теми за завданням: прочитайте рубрику «Узагальнимо знання» і скажіть, чи відповідають отримані на уроці знання про будову квітки її положенням.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Квітка
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 33, виконати тестові завдання І підготувати відповіді на запитання на с. 128, повторити текст § 28, 29.
Примітка: закласти досліди з пророщування насіння кнасолі, пшениці, інших рослий для демонстрації до теми «ІІроростяппл и» ємній, та дослідів для дослідницького практикуму (§ 37, с. 139).