Урок 4. Методи вивчення організмів

Мета: Біологія 6 клас. Методи вивчення організмів
- поновити і розширити знання учнів про методи, які використовують для вивчення об'єктів природи; дати характеристику і визначення основних методів, спостереження, порівняння, опис, експеримент;
- на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світотяи учнів, показуючи значення різних методів дослідження для розвитку логічних наук, медицини, сільського господарства, промисловості, охорони і поліпшення стану навколишньої природи;
- продовжити сформувати вміння і навички працювати з текстом і малюнками підручника, знаходити в тексті відповіді на запитання; норму вати спостережливість, допитливість, розуміння необхідності бороли г» охороняти рідну природу.
Методи та методичні прийоми: інформаційно рецептивні.
Тип уроку: урок формування нових знань.

Наочність та обладнаная: лупа, мікроскоп, кімнатні рослини. квітучі рослини (айстра, хризантеми), гербарні зразки рослин (ромашка, пшениця, жито, акація), картини, малюнки збілкшувнмьапкх приладів; зразки аптечних лікарських трав. ягід, зразки молочник продуктів (кефір, Йогурт, сметана), пачка лріжджів. хлібопекарські вироби; електронні засоби навчання.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Життя людини завжди буво твш» пов'язано з природою. Природа давала людям усе: їжу, одяг. Вона і захищала людину, і загрожувала їй. Тому людина повинна була вивчати п. спостерігати за тілами живої І неживої природи, за всіма змінами, що відбуваються в навколишньому світі, щоб передбачати негативи) впливи природи, протистояти їм, щоб вижити в цьому загадковому світі. Протягом століть поступово накопичувалися знання про природу. Вчені на базі цих знань і нонітніх відкриттів розробмлв багато методів дослідження природи, які застосовують і в біології - иауці, яка має дуже велике значення для життя лвздв-ии, охорони її здоров'я, промисловості, сільського господарства, охорони природи. Деякі методи вивчений природи вам вже відомі з природознавства. Пригадаємо їх і знайомимося з іншими методами.
Завдання уроку.
1. Визначити основні наукові методи дослідження природи.
2. З'ясувати значення кожного методу для вивчення живоі природи.
3. Ознайомитися з особливостями експериментальних методів дослідження.
4. З'ясувати значення результатів різних методів дослідження для людства.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Методи, які найчастіше застосовують під час вивчений живих об'єктів; спостереження - найдавніший і найпошириніший метод, його характеристика, обладнання для проведенпя спостережень, значення методу - бесіда з елементами розповіді, демонстрація простих приладів, які використовують для спостереженая в природі і в лабораторіях, картин, фотографій із зображенням електронного мікроскопа, мал. 18 (с. 16); рекомендації для проведення власних спостережень у природі та оформлення їх в «Зошиті природи»; повідомлення учнів про пародиі прикмети, зібрані на основі спостережень.
Запитання для бесіди: 1. Які методи вивчення природи ви знаете? Який з них найдавніший? 2. Наведіть приклади народних прикмет. На основі якого методу складались ці прикмети? 3. Яке значення мав цей найдавніший метод для людини?
Учитель пропонує учням ознайомитися з прикладами прикмет (записані на дошці, моніторі): «Теплий березовий вечір -до теплого дощового літа», «Сухе і жарке літо віщує морозну і малосніжну зиму», «Якщо осінь похмура - буде дощова весна» , «Суха і холодна весна - до холодного літа», «Грім у вересні провіщає теплу осіпь».
2. Порівняння метод, який дає змогу знаходити подібності і відмінності під час вивчення подібних організмів, зв'язок методу порівняння з методом спостереження - розповідь з елементами бесіди, демонстрація кімнатних рослин, таблиць, картин, гербарних зразків, квітів, схожих за зовнішніми ознаками (хризантема - айстра або ромашка, пшениця -жито, біла акація - жовта акація тощо), колекції зображень рослин на моніторі комп'ютера.
3. Описовий - один з найдавніших методів пивченнл організмів переважно за їх зовнішніми ознаками, зв'язок описового методу з порівняльним - виявлення під час порівняння своєрідності об'єкта вивчення - розповідь з елементами бесіди, демонстрація живих об'єктів, гербарних зразків, таблиць, картин, електронних засобів навчання.
4. Експеримент, характеристика методу, послідовність дій дослідника при застосуванні методу, класифікація методу: польові і лабораторні експерименти, їх особливості, значення результатів експериментів для науки, приклади експериментальних досліджень у біології (на розсуд учителя) - розповідь.
б. Значення знань з біології організмів для людини; проблеми, що стоять перед людством, шляхи їх вирішення, зв'язок біології з медициною, сільським господарством, різними галузями промисловості, справою охорони природи, значення розвитку біології для гармонійного поєднання інтересів людини І природи, формування поняття «біоніка», значення цієї галузі біології - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 19 (с. 18), інтеграція аптечних лікарських трав, ягід, зразків молочних продуктів, хлібопекарських виробів, дріжджів.
III. Закріплення матеріалу, випненого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть основні методи вивчення живого. 2. Порівняйте методи дослідження, спостереження та експеримент. Що між ними спільного, а що відмінного? 3. Як пов'язані між собою описовий і порівняльний методи? 4. Яке значення мають методи дослідження організмів? 5. Яке значення мають лікарські рослини? 6. Як пов'язані між собою біологія і медицина? Біологія і сільське господарство? Промисловість? 7. Поміркуйте, чому біологію вважають науко» майбутнього.
IV. Узагальнення та систематизація знань.
А. Заповнення таблиці: «Характеристика методів дослідження природи».
Б. Обговорення запитання: Чому біологію вважають наукою майбутнього?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Методи вивчення організмів
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст § 4, продумати і підготувати відповідь на запитання рубрики «Поміркуйте»; підготувати доповіді на тему «Історія вивчення клітини».