Урок 40. Проростання насіння

Мета: Біологія 6 клас. Проростання насіння
- поглибити знання учнів про насінне розмноження рослин, ознайомити з умовами, необхідними для проростання насінини, основними етапами її проростання, дати уявлення про типи проростання насіння, озимі та ярі культури, значення своєчасного висівання насіння у ґрунт.
- на матеріалі уроку формувати в учнів наукові погляди й переконання в можливостях пізнання складних процесів проростання насіння, пояснити значення цих знань на практиці;
- продовжити формувати уміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, уміння висловлювати свої думки, робити умовиводи, встановлювати взаємозв'язки між процесами проростання насіння і дісю еректорів середовища, виховувати в учнів спостережливість, допитливість, бажання пізнавати процеси, що відбуваються з живими організмами.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний. Тин уроку: урок формування нових знані..
Наочність та обладнанім: сухе ft набубнявіле насіння квасолі, пшениці (на кожен стіл), пророщене насіння рослин, таблиці «Запліднення У кпіткових рослин». «Пулова насіння», «Будова насіння квасолі», електронні зображення етапів проростання насіння, комп'ютер, мультимедійний проектор,
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення нижи і завдань уроку. Вивчивши будову насіння, ми переконалися, що насінина квіткових рослин має запас поживних речовин І ті самі органи, що й доросла рослина (які?): зародкові корінець, стебло й бруньки, отже, насінина - це зародок майбутньої рослини, надійно захищений насінною шкіркою. Як з насінини формується рослина? Які процеси, приховані від людського ока, відбуваються під землею? Що потрібно маленькому «зернятку», щоб вирости тендітною травинкою, стрункою горобиною або могутнім дубом-велетнем? Ми вже розгадали багато рослинних тпемпиць, відкриємо ще одну.
Завдання уроку.
1. Визначити, у якому стані перебуває насіння відразу після дозрівання.
2. Встановити, які умови потрібні для проростання насіння.
3. Визначити, як відбувається проростання насіння.
4. З'ясувати, чим визначається час висівання та глибина загортання насіння.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Особливості зберігання насіння, переживання насінням періоду спокою, стан насіння у цей період, тривалість і значення періоду спокою в житті рослини, способи виведення насіння зі стану спокою - розповідь, демонстрація колекції насіння різних рослин, таблиці.
2. Розвиток насіння, формування поняття «проростання насінини», сукупність умов, необхідних для виходу насінини із стану спокою і проростання, основні етапи проростання насіння, зміни, що відбуваються в насінині під час проростання, характеристика типів проростання насіння: надземний і підземний, формування поняття «схожість насіння», визначення схожості насіння, значення визначення схожості для перевірки посівного матеріалу та отримання високих урожаїв -розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 153 (с. 138), демонстрація пророслого насіння квасолі, пшениці, таблиці, електронні зображення етапів проростання насіння.
3. Висівання насіння, формування поняття «схожість насіння», перевірка схожості перед посівом; приклади іюслин з різною потребою ло температури навколишнього середовища, холодостійкі й теплолюбні рослини, визначення часу сівби насіння в урахуванням умов, необхідних для проростання, формування понять «озимі культури*, «ярі культури» - розповідь з слемен» тами бесіди, демонстрація таблиць, картин, електронних зображень рослин з різними потребами до умов проростання насіння.
4. Запорука високих урожаїв - оптимальна глибина загортання насіння. Принципи визначення глибини загортання насіння: розміри насіння і тип фунту. Наслідки невиконання цих вимог.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 154 (с. 138), демонстрація досліду з визначення глибини загортання насіння, таблиці.
Б. Робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте на с 139 абзац тексту зі слів «Ще однією умовою...» І підготуйте відповіді на запитання: 1. Як впливає на проростання насіння надто глибоке загортання? 2. Що треба враховувати для правильного визначення глибини загортання насіння? 3. Як нпливяе щільність грунту на глибину загортання насіння?
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1, Які умови необхідні для проростання насіння? 2. Які є типи проростання насіння? 3. Як можна визначити схожість насіння? 4. Як відбувається проростання насіння? 5. Чому під час висівання пасіння необхідно враховувати глибину його загортання? 6. Від чого залежить визначення глибини загортання насіння?
IV. Узагальнення та систематизація знань.
А. Обговорення питань: 1. Які умови необхідні для розвитку рослини з насінини? 2. Які знання про особливості проростання насіння необхідно мати для одержання високих урожаїв культурних рослин?
Б. Робота за завданням: визначте послідовність подій пря проростанні насіння.
А поділ 1 ріст клітин зародка
Б утворення проростка
В набубнявіння насіння та активізація його дихання
Г проростання зародкового корінця
Д перехід запасних пожияних речовин у розчинений стан
Е витрачання поживних речовин на забезпечення клітини енергією
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учні*.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Проростання насіння
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 40, підготувати відповіді на тестові завдання і запитання па с. 139, принести на урок плоди (яблука, груші, апельсини...), підготувати доповіді про способи пошн-реяня плодів «Рослнпн-мандрівники»; повторити § 33, 34, скласти сенкаи на тему «Насіння».