Урок 44. Поняття про класифікацію рослин

Мета: Біологія 6 клас. Класифікацію рослин
- сформувати у учнів поняття про сучасну класифікацію рослинних організмів, ознайомити з основними одиницями систематики і правила-, ми присвоения назв організмам, дати поняття про вид як основну найнижчу одиницю класифікації і принципи складання системи рослин.
- формувати наукові погляди і переконання учнів у пізнаваності всього різноманіття рослинного carry, розуміння необхідності Й значущості класифжаціі рослин для розвитку науки, вивчення походження рослин, будови та процесів життєдіяльності різних представників рослинного світу, для гармонійного існування природи і суспільства,
- продовжити формувати уміння і навички роботи з текстом, малим і вами і схемами підручника, порівнювати, встановлювати риси подібності і відмінності мок рослинами різних систематичних груп, робити відповідні умовиводи.
- виховувати прагнення пізнавати навколишній світ, охороняти і берегти його.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний. Тип уроку: урок формування нових знань.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення і теми і завдань уроку. Уявіть собі таку картину: напередодні і иапчального року до школи завезли багато нових підручників для всіх класів, припустімо близько 2000 примірників, і вивантажили у бібліотеці аперемішку. Як розібратися із цими підручниками Й підготувати їх для видачі учням? Звісно, спочатку треба розкласти їх по класах, а потім по предметах. Впоралися швидко, бо їх небагато. А як бути з розмаїттям і рослин, яких у природі налічувать близько 350 тисяч? Вони такі різні, іноді дуже подібні між собою, хоча не мають жодних родинних зв'язків. Як розібратися в цьому розмаїтті рослинних організмів? Ви вже здогадалися? їх треба теж поділити на групи за певними ознаками. Саме цим і займається одна з найдавніших наук - систематика, з основами якої ми сьогодні ознайомимося.
Завдання уроку.
1. З'ясувати, що вивчаг наука систематика рослий.
2. Встановити, які систематичні одиниці використовують учені-систематики для класифікації організмів.
3. Ознайомитися з прикладами класифікації рослин за всіма основними систематичними одиницями.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Систематика - одна з найдавніших біологічних наук, історія її розвитку, характеристика першої системи рослинного світу, запропонованої Т. Теофрастом, основні критерії його системи; формування сутності поняття «життєва форма* рослин і причини об'єднання різних рослин до однієї життєвої форми; задачі систематики розповідь л елементпми бесіди, демонстрація таблиць, картин, комп'ютерних зображень рослин різних життєвих форм і видів рослин, що належать до різних систематичних груп, але до однієї життєво) ({юрми.
2. Народні й наукові назви рослин, їх особливості, Істотна різницн між ними; значення єдиних міжнародних наукових латинських назв організмів, зрозумілих дослідникам усього світу; формування поняття про бінарну номенклатуру, її засновник, ознайомлення з правилами правильного паписапня видових назв рослин - розповідь, демонстрація мал. 162, 163 (с. 149), портрета К. Ліннея, гербарних зразків рослин, картин, таблиць,
3. Оснопи, принципи й критерії сучасної класифікації рослин, формування понять основних класифікаційних одиниць: вид, рід, родина, порядок, клас поняття про вид як основну найменшу систематичну одиницю класифікації, характеристика одиниць класифікації, їх підпорядкування Іншим одиницям - розповідь, робота зі схемою класифікації - мал. 164 (с. 150), демонстрація гербарних зразків рослин різних нидів, саморобної таблиці (або її схеми на дошці).
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесідл ля запитаннями: 1. Що вивчає наука систематика?
2. Хто а учених запропонував першу систему органічного світу?
3. За якою ознакою він розподіляв рослини на групи?
4. Чим наукові назви рослин відрізняються від народних?
5. Для чого потрібні латинські назви рослин?
6. Що таке вид?
7. За якими ознаками різні види об'єднують в один рід?
8. Назвіть основні систематичні одиниці.
IV. Узагальнення і систематизація знань.
А. Обговорення питання: чому Існує необхідність класифікації рослин?
Б. Складіть схему підпорядкування одиниць класифікації.
Вид ► Рід ► Родина ► Порядок ► Клас ► Відділ
В. Робити м завданням (л використанням гербарних зразків рослий): визначте кількість видів 1 родів у запропоновано-му переліку рослин:
дув звичайний, береза пухнаста, конюшина біла, пасліи чорний, суниця лісова, дуб корковий, редька дика, береза бородавчаста, конюшина повзуча, суниця садова, паслін солодко-гіркий, редька посівна.
Г. Робота з тестовими завданнями на с. 151.
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Класифікацію рослин
VII. Повідомлення домашньою мшдвммя: опрацювати текст і малюнки § 40, підготувати відповіді на запитання на с. 151, повторити текст § 1Б, підготувати повідомлення про представників різних груп водоростей (ва роосуд учителя наступний урок дуже об'ємний).